EAZVA 2021. gada konkurss

2021. gada konkursam var pieteikties juridiskās personas (turpmāk – dalībnieki), kas īsteno valodu apguves aktivitātes, nodrošina valodu apguves iespējas vai īsteno Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitātes” un KA2 “Stratēģiskās partnerības” projektus (turpmāk – projekts)”;

Atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību un inovatīvām metodēm valodas mācīšanas un apguves jomā, lai veicinātu izcilību svešvalodu mācīšanā,  palīdzētu paaugstināt valodu mācīšanās standartus, paaugstinātu izpratni par Eiropas sadarbību valodu mācīšanas un mācīšanās jomā visās izglītības nozarēs.

Atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas laikā tiek īstenoti, to nepiešķir izstrādātiem mācību materiāliem.

Konkursa tematiskās prioritātes - ­Eiropas prioritātes 2021.-2022. gada atzinības zīmes kampaņām ir:

  1. Valodu apguve, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un digitālos plašsaziņas līdzekļus;
  2. Valodu apguve un taisnīguma, sociālās kohēzijas un aktīva pilsoniskuma veicināšana;
  3. Valodu skolotāju profesionālā pilnveide.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 12. novembrim.

Projekta pieteikumu var iesniegt VIAA personīgi, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (5. stāvā sekretariātā) vai sūtot pa pastu (pasta zīmoga datums 2021. gada 12.novembris), vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī projekta pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv.

Detalizētāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt konkursa nolikumā.

Konkursa dokumenti:

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku saistībā ar apbalvoto projektu, kā arī VIAA balvu.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems