Erasmus+ 2014-2020 programmas laikā Valsts izglītības attīstības aģentūra īstenoja ikgadējās darba programmas ECVET aktivitātes ar mērķi popularizēt un sekmēt ECVET ieviešanu Latvijā.

 

Mērķis

Popularizēt un sekmēt ECVET ieviešanu Latvijā, izplatot informāciju un paaugstinot izpratni par ECVET principu pielietojumu un to integrēšanu profesionālajā izglītībā.

Mērķa grupas Profesionālās izglītības iestāžu darbinieki, profesionālajā izglītībā iesaistītie speciālisti, profesionālās izglītības politikas veidotāji, nozaru profesionālās organizācijas un asociācijas, sociālie partneri.
Aktivitātes
  1. ECVET nacionālo ekspertu darba grupas izveide.
  2. ECVET nacionālo ekspertu apmācība:
  • organizējot ECVET nacionālo ekspertu mācību semināru par ECVET jautājumiem;
  • nodrošinot dalību Eiropas Komisijas un ECVET sadarbības tīkla (European ECVET network team) rīkotajos semināros un konferencēs par ECVET ieviešanas jautājumiem;
  • organizējot ECVET nacionālo ekspertu pieredzes apmaiņas pasākumu (Peer Learning Event).
  1. ECVET kopienas veidošana nacionālajā, sektorālajā un reģionālajā līmenī (informācijas ievietošana un aktualizēšana par ECVET jautājumiem VIAA mājaslapā).
  2. Informatīvo materiālu izstrāde par ECVET principu pielietojumu starptautiskajās mobilitātēs.
  3. Priekšlikumu sagatavošana izglītības politikas veidotājiem ar ECVET ieviešanu saistītos jautājumos un to iesniegšana Izglītības un zinātnes ministrijai.
  4. Mācību semināru un konferenču rīkošana par ECVET jautājumiem/ieviešanu Latvijā Eiropas kontekstā.
Kontaktinformācija

Antra Meņģele

Erasmus+ programmas departamenta

Programmu vadības nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67559493

E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv  

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems