ECVET Latvijas komanda

Erasmus+ 2014-2020 programmas laikā Valsts izglītības attīstības aģentūra īstenoja ikgadējās darba programmas ECVET aktivitātes ar mērķi popularizēt un sekmēt ECVET ieviešanu Latvijā. Katra gada ECVET darba programmas aktivitāšu ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrija nominēja ECVET Latvijas ekspertus.

ECVET nacionālie eksperti 2020

Eksperts

Darba vieta

Dace Cine PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore
Sarmīte Valaine 
Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja
Līva Šmaukstele  Akadēmiskā informācijas centra projektu eksperte
Kalvis Innuss  VAS „Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks

 

ECVET nacionālie eksperti 2018, 2019

Eksperts

Darba vieta

Dace Cine PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore
Gunta Kinta Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja
Sarmīte Valaine
Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja
Diāna Urtāne A/S "HansaMatrix" personāla vadītāja

 

ECVET nacionālie eksperti 2017

Eksperts

Darba vieta

Dace Cine PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore
Rūta Gintaute - Marihina

Valsts izglītības satura centra

Profesionālās izglītības departamenta

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Līga Krastiņa

Akadēmiskās informācijas centra

Projektu departamenta projektu eksperte

Alvis Vagulis HansaMatrix, AS viceprezidents

 

ECVET nacionālie eksperti 2016

Eksperts

Darba vieta

Dace Cine

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore

Gunta Kinta

Akadēmiskā informācijas centra Projektu departamenta vadītāja

Laura Iveta Strode

Valsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente

Alvis Vagulis HansaMatrix, AS viceprezidents


ECVET
nacionālie eksperti 2014 - 2015 

Eksperts

Darba vieta

 
 

Gunta Kinta

Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja

Darbojas Latvijas Nacionālajā koordinācijas punktā ar nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras jautājumiem 

 

Armanda Auziņa

Ogres tehnikuma direktora vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā

Profesionālās izglītības un apmācības pasniedzējs/pedagogs
 

Laura Iveta Strode

Valsts izglītības satura centra Nozaru konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Profesionālās izglītības un apmācības eksperte
 

Kaspars Kiris

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors un doktorants, kas izstrādā promocijas darbu par profesionālās vidējās izglītības attīstības jautājumiem  

 

ECVET aktivitātes Latvijā koordinatore

Antra Meņģele
VIAA Erasmus+ programmas departamenta
Programmu vadības nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67559493
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems