Mācību mobilitāte skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoros

(Erasmus+ programmas 1. pamatdarbība – KA1)

Eiropas Komisija 2021. gada 25. martā paziņojusi par Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ jaunā perioda (2021 - 2027) uzsākšanu, un ir izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu konkursu.

Mācību mobilitātes projektu pieteikumu termiņš: 11. maijs, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Projektu pieteikumu veidlapu var aizpildīt latviešu valodā un tā ir iesniedzama tikai tiešsaistē.

 

Personu mobilitāte skolu sektorā

 • Aktivitātes numurs akreditētām institūcijām: KA121-SCH
 • Aktivitātes numurs neakreditētām institūcijām: KA122-SCH
 • Pieteikuma veidlapa
 • Indikatīvais pieejamā finansējuma dalījums:
  • Akreditētajām organizācijām: 992 824,00 EUR
  • Finansējuma piešķiršanas noteikumi akreditētajām organizācijām 2021. gada konkursā: budget_allocation_call_2021_lv01_se.pdf
  • Neakreditētajām organizācijām: 1 489 236,00 EUR
 • Dalībtiesīgās institūcijas: dalibties_institucijas_skolu_izgl_erasmus_ka1_2021.pdf
 • Piemērojamās individuālā atbalsta likmes: erasmus_fin_likmes_2021_ka1_se.pdf

 

Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā

 • Aktivitātes numurs akreditētām institūcijām: KA121-VET
 • Aktivitātes numurs neakreditētām institūcijām: KA122-VET
 • Pieteikuma veidlapa
 • Kopējais pieejamais finansējums aktivitātei: 3 294 036,00 EUR
 • Indikatīvais pieejamā finansējuma dalījums:
  • Akreditētajām organizācijām: 2 305 825,20 EUR
  • Finansējuma piešķiršanas noteikumi akreditētajām organizācijām 2021. gada konkursā: budget_allocation_call_2021_lv01_vet.pdf
  • Neakreditētajām organizācijām: 988 210,80 EUR
 • Dalībtiesīgās institūcijas: dalibties_institucijas_prof_izgl_erasmus_ka1_2021.pdf
 • Piemērojamās individuālā atbalsta likmes: erasmus_fin_likmes_2021_ka1_vet.pdf

 

Personu mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā

 • Aktivitātes numurs akreditētām institūcijām: KA121-ADU
 • Aktivitātes numurs neakreditētām institūcijām: KA122-ADU
 • Pieteikuma veidlapa
 • Kopējais pieejamais finansējums aktivitātei: 585 642,00 EUR
 • Indikatīvais pieejamā finansējuma dalījums:
  • Akreditētajām organizācijām: 87 846,30 EUR
  • Finansējuma piešķiršanas noteikumi akreditētajām organizācijām 2021. gada konkursā: budget_allocation_call_2021_lv01_ae.pdf
  • Neakreditētajām organizācijām: 497 795,70 EUR
 • Dalībtiesīgās institūcijas: dalibties_institucijas_pieaug_izgl_erasmus_ka1_2021.pdf
 • Piemērojamās individuālā atbalsta likmes: erasmus_fin_likmes_2021_ka1_ae.pdf

 

Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā

 • Aktivitātes numurs: KA131-HED
 • Pieteikuma veidlapa
 • Pieejamais finansējums: 7 561 140,00 EUR
 • Piemērojamās individuālā atbalsta likmes: likmes_un_aktivitates_ml.pdf

 

Augstākās izglītības mobilitātes konsorcija akreditācija

 

Kontaktinformācija:

Personu mobilitāte skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā: Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorāErasmus+ programmas departamenta Augstākās izglītības mobilitātes nodaļa

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems