Kas ir eTwinning

Aktivitātes apraksts eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning ir Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitāte (daļa no KA2), kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.
Mērķauditorija Aktivitātē var iesaistīties pirmsskolas, vispārējās un profesionālās, kā arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītības procesā iesaistītās personas, kuras īsteno izglītības programmas bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem – skolotāji, bibliotekāri un izglītības iestādes administrācija un atbalsta personāls.
eTwinning.net portāls www.etwinning.net ir droša bezmaksas sadarbības platforma, kurā darbojas 35 Eiropas valstu izglītības darbinieki (skolas no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, Albānijas, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī no Bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas). Platforma pieejama 26 Eiropas valodās. Kopš 2013.gada eTwinning īsteno pilotprojektu eTwinning Plus, kurā piedāvā sadarboties arī ar skolotājiem no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Tunisijas.
Kā iesaistīties? Reģistrējoties www.etwinning.net, skolotājs iegūst personalizētu darba vidi, kurā var veidot virtuālos sadarbības projektus (mācību projektus), izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties starptautiskās interešu grupās, tīmekļa semināros (vebināros) un tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Erasmus+, Nordplus u.tml.).
eTwinning sadarbības projekti

eTwinning projekts ir virtuāls nacionālā vai starptautiskā mēroga mācību projekts, kurš reģistrēts un īstenots, izmantojot www.etwinning.net platformu, un kuru dibinājuši vismaz divi skolotāji no divām (starptautiskais) vai vienas (nacionālais) valsts. eTwinning projekta īstenošanas laiku, mērķus, projekta gaitu un iesaistītās personas nosaka tā dibinātāji, savstarpēji vienojoties.

eTwinning projektu piemēri

Profesionālās pilnveides pasākumi

eTwinning tiešsaistē un klātienē piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus nacionālā un starptautiskā mērogā. Informācija par starptautiska un nacionāla mēroga pasākumiem klātienē, nacionāla mēroga pasākumiem tiešsaistē, kā pieteikšanās noteikumiem pieejama Latvijas eTwinning tīmekļa vietnē www.etwinning.lv.

  •          Vispārīga informācija par tālākizglītības pasākumiem pieejama šeit.
  •          Pieteikšanās pasākumiem iespējama šeit
  •          Starptautiska mēroga tiešsaistes pasākumi pieejami šeit.
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests

Katrā eTwinning valstī darbojas nacionālais atbalsta dienests, kas sniedz atbalstu aktivitātē iesaistītajiem. Latvijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests atrodas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.

Kontakti pieejami šeit.

Materiāli par eTwinning.net lietošanu

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems