Erasmus+ mācību mobilitātes

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirtas mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto. 

Atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam Erasmus+ programmas decentralizētā finansējuma administrēšanas plānam, katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas KA1 projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Erasmus+ mācību mobilitāšu veidi

Izglītības sekotrs   Mobilitātes veids Atbalstītās aktivitātes Projekta dalībnieki
 Visus projektu pieteikumus iesniedz juridiska persona
Skolu izglītība Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte mācību stundu vadīšana
profesionālās pilnveides kursi un mācības
darba vērošana 
Skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori
Profesionālā izglītība* Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte 

prakse uzņēmumā

prakse mācību iestādē un uzņēmumā 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, nesenie šo iestāžu absolventi, mācekļi
Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte mācību stundu un praktisko nodarbību vadīšana
profesionālās izglītības pasniedzēju un speciālistu mācības 
Profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēji un mācībspēki, 
starptautiskās mobilitātes speciālisti,
prakšu vadītāji
Augstākā izglītība Augstākās izglītības iestāžu studentu mācību mobilitāte

studijas

prakse 

Studenti no visu līmeņu augstākas izglītības studijām – bakalaura (t.sk. 1. līmeņa augstākā izglītība), maģistrantūras un doktorantūras
Augstākās izglītības iestāžu personāla mācību mobilitāte

docēšana

personāla mācības

Augstskolu akadēmiskais un vispārējais personāls, vieslektori
Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte

studijas

prakse

docēšana

personāla mācības

Studenti no visu līmeņu augstākas izglītības studijām – bakalaura (t.sk. 1. līmeņa augstākā izglītība), maģistrantūras un doktorantūras. Augstskolu akadēmiskais un vispārējais personāls

Pieaugušo izglītība Pieaugušo izglītotāju mācību mobilitāte nodarbību vadīšana
profesionālās pilnveides kursi un mācības
darba vērošana 
Pieaugušo izglītotāji

 * Profesionālās izglītības iestādēm/organizācijām, kam piešķirta PIA mobilitātes harta, pieteikšanās mobilitātes projektiem notiek atšķirīgā kārtībā. Vairāk mājaslapas sadaļā Profesionālās izglītības mobilitātes harta.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems