2021. gada konkurss 

  Projekta īstenošana   Piezīmes
1. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – Dotācijas līguma I pielikums v2_2021_general_conditions_monobeneficiary.docx  
2. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – Dotācijas līguma I pielikums

2021_general_conditions_multibeneficiary.docx

 
3.  Finansēšanas un līguma nosacījumi profesionālās izglītības sektorā – Dotācijas līguma III pielikums    
4. Finansēšanas un līguma nosacījumi skolu (vispārējās) izglītības sektorā – Dotācijas līguma III pielikums 2021_ka1_se_ii.1.3._financial_and_contractual_rules_annex_iii.docx  
6. Finansēšanas un līguma nosacījumi pieaugušo izglītības sektorā – Dotācijas līguma III pielikums 2021_ka1_ae_ii.1.3._financial_and_contractual_rules_annex_iii.docx  
7. Finansēšanas un līguma nosacījumu papildinājums - Dotācijas līguma III. 1 pielikums

2021_annex_iii_addendum_ka1_grant_agreements.docx

 
8. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - Dotācijas līguma IV pielikums

2021_ka1_vet_ka121_vet_applicable_rates_annex_iv_clean.docx

2021_ka1_vet_ka122_vet_applicable_rates_annex_iv.docx

 
9. Attiecināmās likmes skolu (vispārējās) izglītības sektorā - Dotācijas līguma IV pielikums

2021_ka1_se_ka121_sch_ka122_sch_applicable_rates_annex_iv.docx

 
10. Attiecināmās likmes pieaugušo izglītības sektorā - Dotācijas līguma IV pielikums 2021_ka1_ae_ka121_adu_ka122_adu_applicable_rates_annex_iv.docx  
11.

Līgumu paraugi par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo, skolu (vispārējās) un profesionālās izglītības sektorā - Dotācijas līguma V pielikums

Dotācijas līguma paraugs:

ii.8_annex_masterfile_grant_agreement_with_participants_2021_lv.docx

ii.8_annex_masterfile_grant_agreement_with_participants_2021_published_v2.docx

Mācību satura līguma paraugi:

ae_se_vet_template_1_learning_agreement.docx

ae_se_vet_template_1a_learning_agreement_complement.docx

ae_se_vet_template_2_learning_programme_for_group_activities.docx

ae_se_vet_template_3_learning_programme_provided_by_an_invited_expert.docx

 
12. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)  call_2021_mandates_template_en.doc  

 

2020. gada konkurss 

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1. Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.  
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: 

 
3.  Prezentācija organizācijas ID koda iegūšanai  
4. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu   
  Pieteikumu veidlapas    
5. Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai  
6. Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo un profesionālās izglītības sektoros

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 29.10.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks)

Pieteikumu veidlapas var aizpildīt latviešu valodā
7. Personu mobilitāte augstākajā izglītībā (KA103 un KA107)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks)
 
8. Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā (KA101)

Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).

Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
9. Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā (KA102 un KA116)  Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).
Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
10. Personu mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā (KA104)  Aizpildīt tiešsaistē

 

Iesniegšanas termiņš 11.02.2020. plkst. 12:00 (Briseles laiks).
Pieteikumu veidlapas mobilitātes projektiem var aizpildīt latviešu valodā
  Projektu īstenošana    
11. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma 1. pielikums    
12. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma 1. pielikums    
13. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam  finansējuma līguma 3. pielikums    
14. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs)  finansējuma līguma 3. pielikums    
15. “Finanšu un līguma noteikumi” papildinājumi III 1. pielikums  
16. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma IV pielikums  
17. Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums  
18. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums  
19. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5. pielikums  
20. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums  
21. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5. pielikums  
22. Progresa atskaites veidlapa mobilitātes projektiem skolu, pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības sektoros  
  Augstākā izglītība    
21. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums    EN  
22. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2020. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm  
23. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2020. gada janvāra versija)  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums   EN  
24.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)  

LV

 EN

 
25.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide) 

LV

EN

 
28.

KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs 

  EN

* KA103 aktivitātes ietvaros aicinām izmantot EK rīku Online Learning Agreement, kas izveidots digitālai trīspusējā studiju/prakšu līguma noslēgšanai, tādējādi veicinot Erasmus+ programmas digitalizācijas procesu. Rīks pieejams šeit 

30.

KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām 

  EN  
31.

KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs 

  EN  
32.

KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs 

EN  
34.

KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas

  EN  
 

Palīgmateriāli

   
35. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem    

 

2019. gada konkurss 

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.

 

2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: 

 
3. Prezentācija PIC koda iegūšanai  
4. Vadlīnijas EU login konta reģistrēšanai (EN)  
5. Vadlīnijas organizāciju reģistrēšanai URF sistēmā (EN)  
6. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā  
8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā  
9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu  
10. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem  
  Pieteikumu veidlapas    
11.  Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai (EN)  
12. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101)  

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

Pieteikumu veidlapas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības mobilitātes projektiem jāaizpilda latviešu valodā

 

 

! Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

 

 
13. Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104)  

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

14.

Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem

 • Institūcijām, kurām nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102)
 • Institūcijām, kurām ir piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

15.

Personu mobilitāte augstākajā izglītībā (KA103 un KA107)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš 05.02.2019. plkst. 12:00 (Briseles laiks). 

 

Augstākā izglītība

   
16.

Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2019. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm

 
17.

KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2018. gada decembra versija)

 
18.  Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums  
19.  Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:
 • KA103: 2019. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes
 • KA107: 2019. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes

 

 

 

 

 
20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums    
21.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses) 

EN

LV

 

 
22.

KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi 

slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

EN

LV

 
23. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs  
24. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas  
25. KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām   
26. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs  
27. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs   
  Projektu īstenošana    
28.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums

 
29.

Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma I pielikums

 
30. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs)  finansējuma līguma III pielikums  
31. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam  finansējuma līguma III pielikums
 
32. Finansēšanas un līguma nosacījumu saņēmējiem papildinājums - finansējuma līguma III. 1 pielikums  
33.

Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma IV pielikums

 
34.

Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums

 
35.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

 
36.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5.pielikums

 
37.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

 
38.

Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums

 

 

2018. gada konkurss

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

Infomācijai: 

Kā lasīt programmas vadlīnijas

 2. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā    
 3. Prezentācija PIC koda iegūšanai    
 4. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
 5. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai    
 6. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)       
 7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā  
 8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā    
 9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu  
  Pieteikumu veidlapas    
10.  Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101)   !Pieteikuma veidlapa
vispirms jāsaglabā datorā,
pēc tam var
sākt to aizpildīt! 
11.  Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104)  
12. 

Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem (KA102 un KA116)

 • Institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102):    EN
 • Institūcijām, kam ir piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116):    EN
 13.

Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas valstīm (KA103) 

Tiešsaistes pieteikuma forma Projektu pieteikumu termiņš – 2018. gada 1. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)
14. 

Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas un partnervalstīm (KA107)

Tiešsaistes pieteikuma forma
  Augstākā izglītība    
15.  Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2018.gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm    
16. 

KA107 sekundārie atlases kritēriji Latvijā

    
 17.

Krimas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā

EN  
 18.

Irānas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā

EN  
 19. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām (2017. gada novembra versija) EN  
 20.

Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:

 • KA103: 2018. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes 
 • KA107: 2018. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes

 

 

 
21.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam (KA103 un KA107) – finansējuma līguma I pielikums

  EN  
22. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējum līguma III pielikums    EN  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējum līguma III pielikums    EN  
24. KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)

LV

EN

 
25. KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

LV

EN

 
26. KA103 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (studijas un prakses)

LV

EN

 
27. KA103 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzamā finansējuma līguma paraugs latviešu un angļu valodā (docēšana un personāla pilnveide)

LV

EN

 
28. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs EN  
29. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugs EN  
30. KA107 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugi kopā ar vadlīnijām  EN  
31. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs  EN  
32. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs EN   
33. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas EN  
34. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas.  EN  
 

Palīgmateriāli

   
35. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem  LV  
  Projektu īstenošana    
36. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem – finansējuma līguma I pielikums (EN)  
37. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums  (EN)  
38. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
39. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
40. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (konsorcijs) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
41. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
42. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
43. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  (EN)  
44. Finansēšanas un līguma nosacījumu saņēmējiem papildinājums - finansējuma līguma III. 1 pielikums  
45. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  (EN)  
46. Attiecināmās likmes skolu un pieaugušo sektoros - finansējuma līguma IV pielikums  (EN)  
47. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums    
48. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora audzēkņiem - finansējuma līguma 5.pielikums  
49. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums  
50. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu izglītības sektora personālam - finansējuma līguma 5.pielikums  
51. Vadlīnijas saņēmējiem par Erasmus+ valodas atbalsta (OLS) licenču pārvaldības sistēmas lietošanu (EN)  


2017. gada konkurss

  Projekta izstrāde   Piezīmes
1.  Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem
 • Programmas vadlīnijas angļu valodā
 • Programmas vadlīnijas latviešu valodā
 
 2. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā    
3.  Prezentācija PIC koda iegūšanai    
 4. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
 5. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai    
 6. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)       
 7. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā    
 8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes profesionālajā izglītības sektorā    
  Pieteikumu veidlapas    
 9. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) EN !Pieteikuma veidlapa
vispirms jāsaglabā datorā,
pēc tam var
sākt to aizpildīt!
   
 10. Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem (KA102 un KA116)
 • Institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA102): EN
 • Institūcijām, kam ir  piešķirta Profesionālās izglītības harta (KA116): EN
 11. 1. kārta - mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104) EN
 12. 2. kārta - mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem (KA104) EN
 13. Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas valstīm (KA103) EN 
 14. Mācību mobilitātes augstākās izglītības sektorā starp programmas un partnervalstīm (KA107) EN 
  Projektu īstenošana    
 15. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums (588.4 KB) EN  
 16. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums EN  
 17. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā- finansējuma līguma III pielikums   EN  
 18. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā- finansējuma līguma III pielikums   EN  
 19. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  EN   
 20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums    EN  
 21. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums   EN  
 22. Attiecināmās likmes skolu sektorā - finansējuma līguma IV pielikums   EN  
 23. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums EN   
 24. Attiecināmās likmes pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums   EN  
 25. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un audzēkņiem - finansējuma līguma V pielikums   LV  
 26. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums   LV  
 27. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums   LV  
 28. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums   LV  
 29. Mobility Tool+ īstenotāja rokasgrāmata Mobility tool+  
  Augstākā izglītība    
 30. KA107 Rokasgrāmata augstākās izglītības institūcijām EN  
 31. KA107 prioritātes, valstu sadalījums budžeta aploksnēs un sekundārie atlases kritēriji Latvijā LV, EN  
 32. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2017.gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm  LV  
 33. KA107 palīgmateriāls projekta pieteikuma sagatavošanā EN  
 34. Krimas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkstpiedalīties Erasmus+ programmā  EN  
 35. Irānas augstākās izglītības institūcijas, kuras nedrīkst piedalīties Erasmus+ programmā  EN  
 36. Erasmus+ attiecināmās Ukrainas augstskolas, kuras ir pārvietotas no Donbasas reģiona EN  
 37. KA107 vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu EN  
 38. KA107 pamatinformācijas uzziņas vadlīnijas atlasītajām AII partnervalstīs EN  
 39. KA107 un KA103 starpinstitūciju vienošanās (iestāžu līgums, slēdzams starp programmas valsts un partnervalsts AII) Līguma veidne angļu valodā dažādos formātos šeit  
 40. KA107 biežāk uzdotie jautājumi Biežāk uzdotie jautājumi angļu valodā šeit  
 41.

Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums:

 • KA103: 2017. gada noteiktās EK likmes un VB (valsts budžeta) līdzfinansējuma likmes 
 • KA107: 2017. gada noteiktās EK likmes

 

 

 
 42.

Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums

Lasīt 
 
 43.

Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējuma līguma III pielikums 

   
 44. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējuma līguma III pielikums      
 45. KA 103 projekta progresa atskaites veidlapa  LV  
  Palīgmateriāli    
 46. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem LV  

 

 2016. gada konkurss

  Projekta izstrāde Piezīmes
1. Konkursa sludinājums 

Konkursa sludinājums ir šeit.

Konkursa sludinājuma labojumi ir šeit.

 

 
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem  
3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā

Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai ir šeit.

 
4. Prezentācija PIC koda iegūšanai LV  
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators http://ec.europa.eu  
6. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai  Vadlīnijas ir šeit.  
7. Pilnvarojuma vēstule (Mandate) Pilnvarojuma vēstule sadaļā Templates.  
8. Individuālā atbalsta finansējuma likmes skolu un pieaugušo izglītības sektorā LV  
9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu www.ec.europa.eu   
10. Biežāk uzdotie jautājumi par mobilitātes projektiem skolu sektorā LV  
  Pieteikuma veidlapas     
11. Privātuma paziņojums LV  
12. Augstākās izglītības konsorcija akreditācija EN  
13. Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam

EN

 

!Projektu pieteikumu termiņš – 2016. gada 2. februāris (12.00 pēc Briseles laika)! 

14. Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem
 • institūcijām, kam nav piešķirta Profesionālās izglītības harta:
 • institūcijām, kam ir piešķirta Profesionālās izglītības harta:
15. Mācību mobilitātes augstākajā izglītībā (programmas valstis) EN
16. Mācību mobilitātes pieaugušo izglītotājiem EN
17. Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte augstākajā izglītībā (programmas valstis un partnervalstis) EN
18. Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte augstākajā izglītībā, 2.kārta EN

!Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

!Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 

 

!Projektu pieteikumu termiņš – 2016. gada 15. septembris (12.00 pēc Briseles laika)!

  Projektu īstenošana    
  19.   Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam – finansējuma līguma I pielikums EN  
20. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums EN  
21. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums EN  
22. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums EN  
23. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) skolu sektorā - finansējuma līguma III pielikums  EN  
24. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma III pielikums  EN  
25. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem (mobilitātes konsorcijiem) pieaugušo izglītības sektorā -  finansējuma līguma III pielikums  EN  
26. Attiecināmās likmes skolu sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  EN  
27. Attiecināmās likmes profesionālās izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  EN  
28. Attiecināmās likmes pieaugušo izglītības sektorā - finansējuma līguma IV pielikums  EN  
29. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un audzēkņiem - finansējuma līguma V pielikums    LV  
30. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu profesionālās izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums    LV  
31. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu skolu sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  LV  
32. Līguma paraugs par mācību mobilitāšu īstenošanu pieaugušo izglītības sektoram, kas slēdzams starp nosūtošo organizāciju un personālu - finansējuma līguma V pielikums  LV  
33.

Mobility Tool+ īstenotāja rokasgrāmata

EN   
  Augstākā izglītība    
34. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) – finansējuma līguma III pielikums EN  
35. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam augstākās izglītības sektorā, mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) – finansējuma līguma III pielikums EN  
36. KA107 prioritātes, valstu sadalījums budžeta aploksnēs un sekundārie atlases kritēriji Latvijā  LV,EN  
37. KA107 palīgmateriāls pieteikuma gatavošanā EN  
38. KA107 biežāk uzdotie jautājumi EN  
39. Indikatīvais KA107 aktivitātē pieejamais finansējums 2016. gada konkursā sadalījumā pa budžeta aploksnēm   LV   
40. Attiecināmās likmes augstākās izglītības sektorā – finansējuma līguma IV pielikums

KA103 likmes LV

KA107 likmes LV

 
41. KA103 starpinstitucionālā līguma paraugs Līguma paraugs pieejams šeit  
42. KA107 starpinstitucionālā līguma paraugs Līguma paraugs pieejams šeit  
43. KA103 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzama finansējuma līguma paraugs (docēšana un apmācības)

LV

EN

 
44. KA103 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzama finansējuma līguma paraugs (studijas un prakse)

 LV

EN

 
45. KA107 Starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi slēdzama finansējuma līguma paraugs (docēšana un apmācības)

LV

EN

 

 
46. KA107 Starp nosūtošo institūciju un studentu slēdzama finansējuma līguma paraugs (studijas un prakse)

LV

EN 

 
47. KA103 un KA107 Trīspusēja docēšanas mobilitātes līguma paraugs EN  
48. KA103 un KA107 Trīspusēja personāla apmācības mobilitātes līguma paraugs EN  
49. KA103 Trīspusēja prakses mobilitātes līguma paraugs EN  
50. KA103 un KA107 Trīspusēja prakses līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas EN  
51. KA103 un KA107 Trīspusēja studiju mobilitātes līguma paraugs  

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems