Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem 

Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem

Erasmus+ programma atbalsta profesionālās izglītības personāla starptautisko mācību mobilitāti profesionāļiem, kas ikdienā nodrošina profesionālo izglītību un mācības un/vai kuri ir iesaistīti nosūtošās organizācijas stratēģiskajā attīstībā. 

Erasmus+ programma atbalsta:

 

 1. mācību stundu/ praktisko nodarbību vadīšanu, kuras ietvaros profesionālās izglītības pasniedzēji vada nodarbības ārvalstu profesionālās izglītības partneriestādē vai ar profesionālo izglītību saistītu uzņēmumu darbinieki nodrošina praktisko apmācību profesionālās izglītības iestādē ārvalstīs vai
 2. profesionālās izglītības pasniedzēju un speciālistu mācības–profesionālā pilnveide prakses vai darba vērošanas veidā ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs vai uzņēmumos.


Mācību mobilitātes mērķi ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū, kā arī atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību iestādēs un sistēmā kopumā.

 

Mācību mobilitāte profesionālās izglītības personālam/speciālistiem Erasmus+ programmas ietvaros tiek atbalstīta, ja:

 • mācību mobilitāte un mērķi iekļaujas nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā;
 • atbilst organizācijas izstrādātajai stratēģijai par personāla attīstību;
 • nodrošina, ka dalībnieku iegūtās zināšanas tiek atzītas, izplatītas un plaši izmantotas organizācijā un ārpus tās.


Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Projekta dalībnieki

Mācību mobilitātē var doties personas, kas strādā profesionālās izglītības jomā, piemēram:

 • profesionālo priekšmetu skolotāji;
 • praktisko nodarbību pasniedzēji;
 • starptautiskās mobilitātes speciālisti;
 • prakšu vadītāji - personas uzņēmumos un citās organizācijās, kas nodrošina profesionālo apmācību.
Projekta pieteicējs
 • Piesakoties BEZ profesionālās izglītības mobilitātes hartas:
  Projekta pieteikumu var iesniegt tikai juridiskas personas:
  • profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c.);
  • profesionālās izglītības organizāciju apvienība jeb konsorcijs.

 

 • Piesakoties AR profesionālās izglītības mobilitātes hartu 
  Projekta pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas:

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Projektu pieteikumus, kas iesniegti bez PIA mobilitātes hartas, vērtē pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem.

 

Projektu pieteikumi, kurus iesniegušas iestādes/organizācijas ar PIA mobilitātes hartām, tiek vērtēti pēc atbilstības kritērijiem. Finansējums tiks piešķirts visiem atbilstības kritērijiem atbilstošajiem projektu pieteikumiem. Projektu finansējuma apjoms būs atkarīgs no:

 • to mobilitātes periodu skaita un ilguma, par kuriem iesniegts pieteikums;
 • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītājiem (mobilitātes periodu skaits, pasākumu īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība), ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu finansējumu iepriekšējos gados;
 • kopējā budžeta, kas piešķirts mobilitātes aktivitātēm.
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Projekta ilgums

Projekta ilgums – 1 līdz 2 gadi

Mācību mobilitātes ilgums Minimālais ilgums divas dienas (neieskaitot ceļošanu)
Maksimālais ilgums divi mēneši (neieskaitot ceļošanu)
Finansējums

Projektā finansējumu piešķir:

 • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumi);
 • ceļa izdevumiem;
 • organizatoriskajiem izdevumiem;
 • speciālo vajadzību nodrošināšanai.
Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 6 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

 

Līgumu slēgšana – 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit. 

Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems