Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte

Erasmus+ programma sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem un mācekļiem, kā arī sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu nesenajiem absolventiem (mobilitāte jāīsteno 1 gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas) sniedz iespēju īstenot praksi ārvalstu uzņēmumos vai kombinēti mācību iestādē un uzņēmumā. 

 

Mācību mobilitātes mērķis ir atbalstīt audzēkņu un mācekļu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu saņem konkrēta projekta ietvaros, un to izmaksā projekta pieteicēja organizācija. 


Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Projekta dalībnieki Mācību mobilitātē var doties sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistītie izglītojamie (audzēkņi, mācekļi, nesenie absolventi u.c.).
Projekta pieteicējs
 • Piesakoties BEZ profesionālās izglītības mobilitātes hartas:

Projekta pieteikumu var iesniegt tikai juridiskas personas:

  • profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
  • profesionālās izglītības organizāciju apvienība jeb konsorcijs.
 • Piesakoties AR profesionālās izglītības mobilitātes hartu:

Profesionālās izglītības iestāde/organizācija vai to konsorcijs, kas ieguvis PIA mobilitātes hartu.


Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Projektu pieteikumus, kas iesniegti bez PIA mobilitātes hartas, vērtē pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem.

 

Projektu pieteikumi, kurus iesniegušas iestādes/organizācijas ar PIA mobilitātes hartām, tiek vērtēti pēc atbilstības kritērijiem.

 

Finansējums tiks piešķirts visiem atbilstības kritērijiem atbilstošajiem projektu pieteikumiem. Projektu finansējuma apjoms būs atkarīgs no:

  • to mobilitātes periodu skaita un ilguma, par kuriem iesniegts pieteikums;
  • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītājiem (mobilitātes periodu skaits, pasākumu īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība), ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu finansējumu iepriekšējos gados;
  • kopējā budžeta, kas piešķirts mobilitātes aktivitātēm. 
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Projekta ilgums

Projekta ilgums – 1 līdz 2 gadi 

Mācību mobilitātes ilgums Īstermiņa mobilitātes no divām nedēļām līdz trīs mēnešiem
Ilgtermiņa mobilitātes (ErasmusPro) – no trīs līdz 12 mēnešiem
Finansējums

Projektā finansējumu piešķir:

  • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumi);
  • ceļa izdevumiem;
  • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
  • audzēkņu svešvalodas prasmju sagatavošanai;
  • organizatoriskajiem izdevumiem;
  • speciālo vajadzību nodrošināšanai;
  • izņēmuma izmaksām.
Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana
  • Informācija par konkursa rezultātiem – 6 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.
  • Līgumu slēgšana – 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.
Citi kritēriji

ErasmusPro aktivitātes ietvaros, personālam (skolotājiem, praktisko priekšmetu pasniedzējiem, starptautisko mobilitāšu speciālistiem u.c.) ir iespējams doties “Pirms mobilitāšu plānošanas vizītē” (Advance Planning Visits). Nosacījumi:

  • maksimālais ilgums – 3 darba dienas (neskaitot ceļošanas dienas),
  • katrā “Pirms mobilitāšu plānošanas vizītē” var doties tikai viens dalībnieks,
  • pie viena uzņemošā partnera var doties tikai viens “Pirms mobilitāšu plānošanas vizītes” dalībnieks. 
Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems