Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības (Sector Skills Alliances)

Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Nozaru prasmju apvienību mērķis ir novērst prasmju trūkumu, nosakot sektoram raksturīgās darba tirgus vajadzības un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm, vienā vai vairākās profesiju grupās (pieprasījuma pusē), vai pastiprinot jebkura līmeņa sākotnējās vai tālākas PIA sistēmas atbilstību sektoram raksturīgajām darba tirgus vajadzībām (piedāvājuma pusē).

 

Balstoties uz pierādījumiem par nepieciešamajām prasmēm, nozaru prasmju apvienības atbalsta transnacionālas profesionālās apmācības satura, kā arī mācību un apmācību metožu izstrādi un nodrošināšanu.

 

Nozaru prasmju apvienības stratēģiskai nozaru sadarbībai prasmju jomā identificē un izstrādā konkrētas darbības, lai saskaņotu prasmju pieprasījumu un piedāvājumu nolūkā atbalstīt kopējo konkrētas nozares izaugsmes stratēģiju.

Projekti sekmē Eiropas arodizglītības un apmācības sistēmu kvalitātes un atbilstīguma uzlabošanu saskaņā ar 2015. gada Kopīgo ziņojumu ET 2020 un par 2015. gada Rīgas sanāksmē par PIA atbildīgo ministru izdarītajiem secinājumiem, vienojoties par jaunu vidēja termiņa nodevumu kopumu 2015.—2020. gada laikposmā.

Nozaru prasmju apvienības ir transnacionāli projekti, kas apzina vai izmanto esošo un jaunu prasmju vajadzības konkrētā ekonomikas nozarē un/vai gādā par šo vajadzību ņemšanu vērā, izstrādājot profesionālās izglītības programmas.

 

 Nozaru prasmju apvienības projektu pieteikumus var iesniegt kādā no divām daļām:

 

1. daļa. Nozaru prasmju apvienības PIA izstrādei un nodrošināšanai. Šīs daļas mērķis ir reaģēt uz konstatētajām prasmju nepilnībām un vajadzībām, izstrādājot kopēju starpvalstu apmācības saturu Eiropas profesiju pamatprofiliem, kā arī mācību un apmācības metodiku, koncentrējoties uz mācībām darba vietā.

Projekti var ietvert prasmju prognozēšanu, kuras mērķis ir noteikt vajadzīgās prasmes, nepilnības un apmācības nosacījumus noteiktā ekonomikas nozarē, vai arī sniegt pierādījumus tam, ka ierosinātā PIA izstrāde un sniegšana ir balstīta uz esošajām prasmju identificēšanas iespējām.

 

2. daļa Nozaru prasmju apvienības jaunas stratēģiskas pieejas (plāna) ieviešanai nozaru sadarbībai prasmju jomā: Nozaru sadarbības plāns prasmju jomās ir viena no jaunās Prasmju programmas Eiropai desmit darbībām. Pašreizējā uzaicinājumā plāns tiks ieviests sešās nozarēs, kurās vērojams būtisks prasmju trūkums (skatīt atbilstības kritērijus). 2. daļā iekļautās apvienības atbalstīs plāna ieviešanu, izstrādājot nozaru prasmju stratēģiju. Šai stratēģijai ir jānodrošina sistēmiska un strukturāla ietekme uz prasmju trūkumu, nepilnību un neatbilstību samazināšanu, kā arī jānodrošina atbilstoša kvalitāte un prasmju līmenis, lai atbalstītu izaugsmi, inovācijas un konkurētspēju konkrētajā nozarē. Nozaru prasmju stratēģijā jāiekļauj skaidrs pasākumu, pagrieziena punktu un skaidru rezultātu kopums ar mērķi salāgot prasmju pieprasījumu un piedāvājumu, lai atbalstītu kopējo nozarei specifisko izaugsmes stratēģiju. 1. daļas (atbildes uz identificētām nepieciešamajām prasmēm ar PIA izstrādi un īstenošanu) mērķi jāiekļauj nozaru prasmju stratēģijā. Daļa nr. 2. Apvienībai ir jāīsteno arī daļas nr. 1 pasākumi. Daļā nr. 2 ir iespējams saņemt finansējumu tikai vienam priekšlikumam uz nozari.

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK)  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)mājaslapas sadaļā par Nozaru prasmju apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas: šeit

Nozaru prasmju apvienības: 137.-155. lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 243. lpp.

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.  

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju

Projekta pieteicējs

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz EK izpildaģentūrai EACEA, to elektroniski aizpildot tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai
Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic EK izpildaģentūra EACEA

Dokumenti un veidlapas 

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet EK izpildaģentūras EACEA mājaslapas sadaļā Nozaru prasmju apvienības

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2020. gada 26. februārim (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)
Projekta ilgums

Divi vai trīs gadi

Finansējums

EK ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2020)

 

 • Maksimālais ES finansējums 1.daļas 2 gadus ilgam projektam – EUR 700 000,-
 • Maksimālais ES finansējums 1.daļas 3 gadus ilgam projektam – EUR 1 000 000,-
 • Maksimālais ES finansējums 2.daļas 4 gadus ilgam projektam – EUR 4 000 000,-
Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.

Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu skatīt Erasmus+ programmas vadlīniju (Programme Guide 2020A sadaļā.

 

Projektu pieredze

2014. gada konkursā tika apstiprināts nozaru prasmju apvienības projekts “Skills in metal and electro industry (skillME)”, kurā piedalās 3 partneri no Latvijas: Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Rīgas Tehniskā koledža un Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta apraksts angļu valodā: skillme_2014.pdf

Iepriekšējo konkursu rezultāti

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

 • 2014. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
 • 2015. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
 • 2016. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
 • 2017. gada konkursa rezultāti pieejami šeit.
 • 2018. gada konkursa rezultāti pieejami šeit

Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems