2021. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaMateriāli
27.-28.10.2021.

Starptautisks seminārs par Erasmus+ mobilitātes projektiem skolu izglītībā

“Mobility of school pupils in KA1”

Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji skolu (vispārējās) izglītības jomā

 

VIAA

 

tiešsaistē

 

Prezentācijas: tca_27._28.10.2021.zip

21.09.2021.

Tiešsaistes seminārs par Erasmus+ akreditāciju

Erasmus+ 2021-2027 skolu, pieaugušo un profesionālās izglītības mobilitāšu projektu īstenotāji

VIAA

tiešsaistē

Prezentācijas / jautājumu un atbilžu fails: ka1_akredit_cija_21.09.2021.zip

Video ieraksts: Youtube

16.09.2021.

Erasmus+ Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Maza mēroga partnerību (Small-scale Partnerships) KA210 sektora projektu pieteikumu sagatavošana 2. kārtai

Jaunpienācēji, mazāk pieredzējušas organizācijas, maza mēroga dalībnieki, mērķgrupas kurām ir mazāk iespēju

VIAA

tiešsaistē

Prezentācijas: 16.09.2021_erasmus_vebinars_prezentacijas.zip

Video ieraksts: Youtube

14.09.2021.

Erasmus+ programmas (2021.–2027.) aktualitātes un pieteikšanās īstermiņa mobilitātes projektiem skolēniem un personālam (KA122-SCH) 2021. gada konkursa 2. kārtā

 

Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji skolu (vispārējās) izglītības jomā

 

VIAA

 

tiešsaistē

Prezentācijas: erasmus_programmas_eso_ie_un_potenci_lie_projektu_stenot_ji_skolu_visp_r_j_s_izgl_t_bas_jom_.zip

Video ieraksts: procesā

08.07.2021.

Erasmus+ stratēģisko partnerību skolu (KA201), profesionālās (KA202), augstākās (KA203) un pieaugušo (KA204) izglītības sektoru projektu noslēguma atskaišu sagatavošana un informācijas ievadīšana Mobility Tool+ un Rezultātu izplatīšanas platformā 

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 aktivitātes “Stratēģisko partnerību” projektu īstenotāji

VIAA

tiešsaistē

Prezentācijas: 08.07.2021._erasmus_vebinars_prezentacijas.zip

Video ieraksts: Youtube

07.07.2021.

Tiešsaistes seminārs par Erasmus+ noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu Mobility Tool+ un Rezultātu izplatīšanas platformā (KA229) projektu īstenotājiem

Skolas, kas ir 2018. un 2019. gada Skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu koordinatori un partneri  VIAA  tiešsaistē

Prezentācijas: 07.07.2021_ka229_nosl_guma_atskaites_seminars.zip

Video ieraksts: Youtube

16.04.2021. Sadarbības partnerību un maza mēroga sadarbības partnerību projektu pieteikumu sagatavošana Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji  VIAA tiešsaistē  

Prezentācijas:

Video ieraksts: Youtube

16.04.2021. Mobilitātes aktivitāšu īstermiņa projektu pieteikumu sagatavošana skolu, pieaugušo un profesionālās izglītības sektoros Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji  VIAA tiešsaistē Video ieraksts: Youtube
16.04.2021. Akreditēto organizāciju pieteikšanās mobilitāšu finansējumam Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji  VIAA tiešsaistē Video ieraksts: Youtube
16.04.2021. Tehniskie nosacījumi dalībai Erasmus+ 2021-2027 Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji  VIAA tiešsaistē

Prezentācija: 

Video ieraksts: Youtube

15.04.2021. Vebinārs par profesionālās izglītības sektora projektiem Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Jautājumi un atbildes: 

Video ieraksts: Youtube

14.04.2021. Vebinārs par pieaugušo izglītības sektora projektiem Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

 

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

 

14.04.2021. Vebinārs par skolu izglītības sektora projektiem Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

13.04.2021. Vebinārs par augstākās izglītības starptautisko dimensiju un sadarbības partnerībām Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

13.04.2021. Vebinārs par augstākās izglītības sektora mobilitātes projektiem Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

12.04.2021. Ievadseminārs par Erasmus+ 2021. - 2027. gada programmu un 2021. gada konkursu Erasmus+ programmas esošie un potenciālie projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

 

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

 

26.03.2021.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu vadības seminārs mobilitāšu projektu īstenošanā

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mobilitāšu projektu īstenotāji pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā

VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

16.03.2021. 

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 stratēģisko partnerību digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai (KA226) un radošuma partnerības (KA227) projektu vadības tiešsaistes seminārs

 

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 aktivitātes “Stratēģisko partnerību” (KA226, KA227) 2020. gada projektu īstenotāji  VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

23.02.2021.

Tiešsaistes seminārs par platformu Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu vadībai un atskaišu sagatavošanai Mobility Tool+ un virtuālo aktivitāšu īstenošanu

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 aktivitātes “Stratēģisko partnerību” (KA201, KA202, KA203, KA204)  2018., 2019. un 2020. gada projektu īstenotāji VIAA tiešsaistē

Prezentācijas: 

Video ieraksts: Youtube

16.02.2021.

Platforma Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu vadībai un atskaišu sagatavošanai Mobility Tool+

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 aktivitātes “Skolu apmaiņas partnerības” (KA229) 2018., 2019. un 2020. gada projektu īstenotājiem  VIAA tiešsaistē

Darba kārtība:  

Prezentācijas: 

Konferences ieraksts: Youtube

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems