2014. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatori

Semināru
materiāli

16.12.2014.,
18.12.2014

Starptautiskās sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā Erasmus+ 2015.gada konkursa ietvaros

BSA, BPMA, GFK, LLU administrācija, mācībspēki, starptautisko projektu koordinatori u.c.

BSA & BPMA & GFK

sadarbībā ar VIAA

 

 

LLU

sadarbībā ar VIAA, JSPA

Darba kārtība LLU: darba_kartiba_llu_18_dec_2014.pdf

 

Semināra prezentācija (VIAA): e_aii_bsa_llu_dec_2014_2_.pdf

 

12.12.2014.,
15.12.2014

Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ 2015.gada konkursa ietvaros

Augstākās izglītības sektors – potenciālie projektu pieteikumu iesniedzēji VIAA
 • Darba kārtība 12.12.2014. 1_darba_kartiba_12_dec_2014.pdf
 • Darba kārtība 15.12.2014.2_darba_kartiba_15_dec_2014.pdf
 • Prezentācija – 2015.gada konkurss 3_e_aii_starpt_dec_2014.pdf
 • LU Erasmus Mundus kopīgās programmas pieredze4_lu_misoco_12_dec_2014.pdf
 • LLU Tempus projekta pieredze5_llu_tempus_12_dec_2014.pdf
 • RTU Tempus projekta pieredze6_rtu_energy_viaa_15_12_2014_final.pdf

05.12.2014

Seminārs par Erasmus+ 2014. gada rezultātiem

IZM darbinieki VIAA  Prezentācijas:prezentacijas05122014.zip

03.12.2014

Seminārs “Uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas attīstība: izaicinājumi, pretrunas un perspektīvas”

Projektu īstenotāji VIAA

Prezentācijas:

 • 3.12_prezent_cijas_1.zip
 • 3.12_prez.zip

14.11.2014

Seminārs Erasmus+ programmas apstiprināto KA1 projektu īstenotājiem augstākās izglītības sektorā

2014. gada konkursā apstiprināto projektu īstenotāji

VIAA
 • Prezentācijas:ka1_ai_koordinatoru_seminars.zip
 • Projektu atpazīstamības veidošana:erasmus_plus_prezentaacijaa_lv_ieva.ppt

10.-11.11.2014

Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko aktivitāšu Baltijas / Somijas Informatīvās dienas:

 1. Starptautiskā mobilitāte;
 2. Kopīgās maģistrantūras programmas;
 3. Kapacitātes stiprināšana partnervalstīs;
 4. Žana Monē programma.

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas augstākās izglītības iestādes;

Erasmus+ Nacionālās aģentūras, u.c. augstākās izglītības sadarbības partneri
Igaunijas Erasmus+ Nacionālā aģentūra sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Somijas Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām
 • Darba kārtība:1_agenda_darba_kartiba.pdf
 • Izsludināto konkursu prezentācijas 4 aktivitātēm:izsludinato_konkursu_prezentacijas_.zip
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas prezentācijas:projektu_pieteikumu_sagatavosana.zip
 • Partnervalstu reģionālās prioritātes Kapacitātes stiprināšanas aktivitātē:region_prioritates_kapac_stiprin.zip  
 • Projektu pieredzes prezentācijas:projektu_pieredzes.zip
 • Augstskolu autonomija? (eksperta prezentācija):7_ai_autonomija_eksperta_prezentacija.pdf  

Jautājumi & atbildes: jautajumi_atbildes_tallina_ai_starpt.pdf

31.10.2014

Seminārs Erasmus+ programmas apstiprināto KA2 Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu īstenotājiem 2014. gada konkursā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA  
 • Projektu atpazīstamības veidošana erasmus_plus_prezentaacijaa_lv_ieva.ppt
 • Stratēģisko partnerību (KA2) projektu īstenošana erasmus_ka2_2014_istenosanas_nosacijumi_31102014.ppt

30.10.2014

2013.–2015. gada Comenius skolu partnerību uzraudzības seminārs 2013.–2015. gada Comenius projektu īstenotāji VIAA
 • Projektu atpazīstamības veidošana erasmus_plus_prezentaacijaa_lv_ieva.ppt

22.10.2014

Erasmus+ programmas KA2 Stratēģisko partnerību projektu vadīšanas seminārs 2014. gada konkursā apstiprināto KA2 Stratēģisko partnerību projektu īstenotāji VIAA
 • Projektu atpazīstamības veidošanaerasmus_plus_prezentaacijaa_lv_22102014.ppt
 • KA2 projektu īstenošana erasmus_ka2_2014_istenosanas_nosacijumi.ppt

16.10.2014

Seminārs Erasmus+ mācību mobilitāšu projektu īstenotājiem profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā 2014. gada konkursa apstiprināto projektu īstenotāji VIAA

Darba kārtība: darba_k_rt_ba_16_10_2014_doc.pdf

Prezentācijas:

 • ECVET un mobilitātes ecvet_lietosana.ppt
 • Projektu atpazīstamības veidošana erasmus_plus_prezentaacijaa_lv_kom_vadl.ppt
 • Mācību mobilitāšu (KA1) projektu īstenošana erasmus_ka1_vet_un_ae_2014_vad_ba.ppt
 • Sistēma atskaišu sagatavošanai Erasmus+ programmāmt_2.ppt

22.- 23.09.2014

Seminārs Latvijas studentiem par kopīgo studiju programmu iespējām Latvijas studenti un citi interesenti VIAA

Prezentācijas:

 • "Kopīgo studiju programmu iespējas studentiem Erasmus Mundus / Erasmus+ ietvaros" 22_23_sept_2014_antra_m_studentiem.pdf
 • "Mana pieredze studējot - Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology (2010-2012)" kitenbergs_emm_nano_2014_upd.pdf

21.03.2014

Individuālās konsultācijas Erasmus+ stratēģiskājās partnerībās Potenciālie projektu pieteicēji VIAA  

12.03.2014

Informatīvs seminārs par Erasmus+ stratēģisko partnerību aktivitāti Potenciālie projektu pieteicēji VIAA 12.03.2014.strat_isk_s_partner_bas.zip

07.03.2014

 

 
Informatīvs seminārs izglītības politikas veidotājiem par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+ (2014.-2020.) Izglītības politikas veidotāji VIAA erasmus_seminars_izm.zip

05.03.2014

Informatīvs seminārs Rīgas Tehniskajā universitātē par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Potenciālie projektu pieteicēji VIAA
 • rtu_e_ai_starpt_sad_marts_2014.pdf
 • rtu_ka1_ka2_11_02_2014.pdf

21.02.2014

24.02.2014

26.02.2014

Semināri par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Erasmus+ programmā Potenciālie projektu pieteicēji VIAA
 • 21_24_26_02_2014_ka2_erasmus_.pdf
 • e_ai_starpt_sad_feb_2014.pdf
26.02.2014 Rēzeknē notiks semināri par Erasmus+ programmu Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku regionalie_seminari_erasmus_.zip
25.02.2014 Gulbenē notiks semināri par Erasmus+ programmu Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku regionalie_seminari_erasmus_.zip
20.02.2014 Erasmus + programmas informatīvais seminārs Liepājā Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku regionalie_seminari_erasmus_.zip
19.02.2014 Erasmus + programmas informatīvais seminārs Ventspilī Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Ventspils bibliotēku regionalie_seminari_erasmus_.zip
19.02.2014 Erasmus + programmas informatīvais seminārs Kuldīgā Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA sadarbībā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku

regionalie_seminari_erasmus_.zip
18.02.2014 Seminārs par Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām Potenciālie projektu pieteicēji

VIAA

pieteikuma_veidlapas_k2_strat_isk_s_partner_bas.pptx
14.02.2014 Seminārs Jelgavā par Erasmus+ programmu Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru erasmus_jelgava_14_02_2014_.ppt
12.02.2014 Informatīvais seminārs Rīgā par Erasmus+ mobilitātēm skolu izglītībā Potenciālie projektu pieteicēji no Rīgas un tuvāko novadiem  VIAA 12_febr.zip
04.02.2014

Erasmus+ programmas mācību mobilitātes pieteikuma konkursu pieaugušo izglītībā

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA

04_02_2014_erasmus_plus.zip

30.01.2014

Informatīvs seminārs projektu pieteicējiem par Erasmus+ mobilitātes projektiem

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA

 seminars_30_01_2014.zip

29.01.2014

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru seminārs

Potenciālie projektu pieteicēji no Kurzemes VIAA sadarbībā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
 • Mobilitāte: k1_mobilitate_skolam.ppt
   
 • Stratēģiskās partnerības k2_strategiskas_partneribas_skolam.ppt
29.-30.01.2014

Seminārs Erasmus / Erasmus+ programmas koordinatoriem

Augstskolu Erasmus / Erasmus+ institucionālie koordinatori VIAA

Prezentācijas un foto

28.01.2014

Seminārs Valmierā par jauno Erasmus+ programmu

Potenciālie projektu pieteicēji Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs sadarbībā ar VAIA regionalie_seminari_erasmus_.zip
20.01.2014

Konference „ES atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+

Izglītības politikas veidotāji VIAA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju

Eiropas Komisijas prezentācija: ec_erasmus_20_janv_2014.pdf

 

Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija: izm_erasmus_20_janv_2014.pdf

15.01.2014

Seminārs „Starptautiskās sadarbības iespējas NVO mūžizglītības jomā - ES Erasmus + programma 2014.-2020”

Potenciālie projektu pieteicēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar VIAA

...

 

2013. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi 

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināru materiāli
18.12.2013

Erasmus+ informatīvais seminārs Jēkabpilī

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu Jēkabpils

 

17.12.2013

Erasmus+ informatīvais seminārs Daugavpilī

Potenciālie projektu pieteicēji VIAA sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Daugavpils

 

22.11.2013 Semināru cikls "Baltic Expro" ietvaros par Erasmus+ programmas iespējām Potenciālie projektu pieteicēji VIAA Rīga
 • Skolu izglītība: mobilitates_skolu_izglitiba_erasmus_lv.ppt
 • Augstākā izglītība: expro_13_higher_educ_co_op_22_nov_2013.pdf
31.10.2013 Erasmus+ piedāvātās iespējas studentiem Studenti Eiropas māja Rīga

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems