29.03.2021

Erasmus+ projektā skolotāji apgūst plānošanas prasmes kompetenču pieejā balstītas izglītības ieviešanai

VPVG Erasmus pieredze

Sadarbības partneri no Latvijas, Norvēģijas un Itālijas īstenoja Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību projektu "Skolotāju plānošanas prasmju pilnveidošana kompetencēs balstītajā izglītībā" (Improvement of teacher`s  planning skills in competency based education) skolu izglītības sektorā, kurā iesaistītie skolotāji uzlaboja plānošanas prasmes. Gūtās prasmes ir būtiskas, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītību, un sniedz ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā 21. gadsimtā.

Lasīt vairāk

05.03.2021

Erasmus projektā veic pētījumu par ekstensīvās lasīšanas priekšrocībām

Pilsudska_Daugavpils_Polu_gimnazija_Erasmus_pieredze

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija kā projekta koordinators sadarbībā ar 6 partnervalstīm - Ungāriju, Bulgāriju, Lietuvu, Itāliju un Spāniju - ir īstenojusi Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektu “Dzimuši, lai lasītu” (Born to Read), kas jau ir ieguvis vairākus apbalvojumus. Projekts ilga 36 mēnešus, kuru laikā īstenotas sešas mobilitātes - trīs mācību mobilitātes un trīs starptautiskās sanāksmes.

Lasīt vairāk

07.01.2021

Pārņem labo praksi iekļaujošā izglītībā

Svetes pamatskola Erasmus pieredze

Jelgavas novada Svētes pamatskola divu gadu laikā ar partneriem no Polijas un Spānijas īstenoja  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu skolu izglītības sektorā “Tolerance and quality inclusive education in school” (“Tolerance un kvalitatīva iekļaujoša izglītība skolā”). Projekta īstenotāji vēlējās uzlabot pedagogu ikdienas darba metodes, mācoties no projekta partneru labās pieredzes, un veicināt iekļaujošu izglītību, kur svarīgs priekšnosacījums ir sakārtota emocionālā un fiziskā vide izglītības iestādē.

Lasīt vairāk

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems