18.02.2019

Īsteno sociālu iekļaušanu caur digitālo iemaņu apguvi un starppaaudžu mācīšanos

No 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. oktobrim Mālpils novada dome sadarbībā ar Land Niederösterreich Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf (Austrija), M3 MCube association (Francija) un Fundacja Badz Aktywny (Polija) īstenoja Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību pieaugušo izglītības sektora projektu “Sociālā iekļaušana caur digitālo iemaņu apguvi un starppaaudžu mācīšanos (SINDI)” (“Social Inclusion through Digital Skills and Intergenerational Learning”).

Projekts veicināja sociālo integrāciju un vecāka gadagājuma cilvēku motivāciju, izmantojot novatoriskas integrētas pieejas, piemēram, starppaaudžu mācīšanos vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, kā arī palielināja vecāka gadagājuma cilvēku digitālās kompetences līmeni, popularizējot inovatīvas digitālo prasmju mācīšanas metodes, izstrādājot un izplatot mācību materiālus un rīkus, kas pielietojami arī citās Eiropas valstīs.

Projektā bija iesaistīti seniori (vecāki par 55 gadiem), pieaugušo izglītotāji un jaunieši, kuri bija gatavi brīvprātīgi iesaistīties senioru digitālajā izglītošanā. Projektā ir notikušas senioru 48 starptautiskas mobilitātes, kuras bija organizētas divos personāla apmācības pasākumos Latvijā un Francijā un divās jauktajās mobilitātēs Austrijā un Polijā.

Mācību kursu rezultātā labumus gūst gan jaunieši, gan pieaugušie

Projekta gaitā notika daudzveidīgas vietējās aktivitātes, un galvenā no tām bija vairāku mēnešu digitālo prasmju kursi 121digital vecāka gadagājuma cilvēkiem, kurus vadīja jaunieši -  brīvprātīgie no Mālpils novada vidusskolas. Katram senior-skolēnam bija savs individuālais skolotājs - jaunietis, lai mācības varētu notikt atbilstoši katra konkrētajām vajadzībām un iespējām.  Nodarbību satura uzskaitei bija izveidotas veidlapas, kurās jaunie skolotāji ierakstīja katrā nodarbībā apgūto. Nodarbībās izglītojamie apguva tādas prasmes kā e-pasta adrešu izveide un izmantošana, fotogrāfiju, mūzikas un video pārvietošana starp dažādiem datu nesējiem, to sūtīšana un saglabāšana mapēs, sociālo tīklu profilu izveide un  izmantošana, Skype un WhatsApp pielietojums, informācijas atrašana, lejupielāde un saglabāšana dažādās vietnēs, prezentāciju veidošana, Word un Excel dokumentu noformēšana, mācības interneta vidē, kā arī skārienjūtīgo telefonu un planšetdatoru daudzveidīgās iespējas.

Kursu noslēguma anketās 100% senioru atbildēja, ka ir paplašinājušies viņu kontakti ar draugiem un paziņām un ka viņi ieteiktu šādus kursus arī citiem. Savukārt 90% jauno skolotāju ieteiktu izmēģināt skolotāja lomu citiem jauniešiem, un 70% bija ieinteresēti piedalīties senioru vadītās nodarbībās un iemācīties kaut ko no saviem bijušajiem skolēniem. Tādēļ projektā organizējām arī citus izglītojošos starppaudžu pasākumus, tai skaitā tādus, kur “skolotāji” un “skolēni” apmainījās lomās: jaunieši apguva ēdienu gatavošanas prasmes.

Projekta laikā esam izveidojuši arī jaunu mācību formu senioriem. Vienreiz mēnesī notiekošo mācību princips un noteikums ir vienkāršs: to dalībniekiem ir jāatrod informācija un jāsagatavo stāstījums par sev līdz tam pilnīgi nezināmu jomu/nozari, kas nav bijusi saistīta ne ar viņu profesionālo darbību, ne ar līdzšinējiem hobijiem. Vienreiz mēnesī, sanākot kopā, savstarpējo mācību dalībnieki dalās ar pārējiem jauniegūtajās zināšanās, atbild uz jautājumiem un iepazīstas ar pārējo sagatavoto informāciju.

Tā kā SINDI projektā dalībniekiem bija iespēja apgūt digitālās iemaņas, tad šobrīd tās viņi var pielietot tās gan informācijas atrašanai, gan prezentēšanai. Katrā nodarbībā piedalās 6-8 dalībnieki. Nodarbības ilgums - divas akadēmiskās stundas.

Pirmā nodarbība notika 2018. gada aprīlī, uz šo brīdi ir notikušas piecas,  un turpinājums noteikti sekos, jo kā uzskata projekta īstenotāji, ka tā ir lieliska sajūta, kad labi pazīstami cilvēki, par kuru darbu un brīvā laika interesēm, kā jau laukos, šķiet, zinām visu, pēkšņi stāsta par tēmām, ko nekādi neienāktu prātā ar viņiem saistīt.

Projekta gaitā bija īstenoti ne tikai mācību kursi, bet bija izstrādāti vairāki “taustāmi” rezultāti, tādi kā pētījums "Seniori un IT", kurā ir analizēta, apkopota un izplatīta informāciju par pašreizējo situāciju, pieredzi, izaicinājumiem un senioru digitālās izglītības iespējām partnervalstīs;  digitālo prasmju mācību dokumentācija, ko var izmantot citi pasniedzēji un skolotāji ne tikai partneru grupā, bet arī citās valstīs; projekta žurnāls ar visu nozīmīgāko pasākumu un to dalībnieku atsauksmju apkopojumu; tīmekļa dokumentu kopas visu partneru tīmekļa vietnēs; kopīga datu bāze ar asociētajiem partneriem visās valstīs, lai veicinātu turpmāku kontaktu veidošanu un jaunu senioru izglītības inovāciju meklēšanu Eiropas līmenī; materiāli internetā (EPALE, FB, partneru mājaslapas, projekta materiālu krātuves www.dropbox.com un Google Drive); PPT, anketas, foto galerijas, biļeteni, aptaujas anketas.

Projekta gūto pieredzi pārņem ārzemju partneri

Šī projekta lielākais ieguvums ir tas, ka ne tikai pašreizējie partneri, bet arī citi ieinteresētie dalībnieki un/vai organizācijas var izmantot projekta gaitā izstrādātās un pārbaudītās metodes savā turpmākajā darbā, turklāt bez lielu finansiālo ieguldījumu nepieciešamības. Daļai no projektā izstrādātajiem un aprobētajiem vietējiem pasākumiem ir nepieciešams tikai brīvprātīgo darbs, telpas un dažreiz tehniskais aprīkojums un darba materiālu iegāde.

SINDI projekts praksē pierādīja, ka ļoti labi darbojas vienkāršas idejas, kas ne tikai rada ievērojamu izglītojošu ietekmi, bet arī satuvina dažāda vecuma, dažādu nodarbošanos, dažādu uzskatu cilvēkus, veicina senioru un jauniešu reālu sociālo iekļaušanu un vietējās kopienas pozitīvu emocionālo vidi un attīstību kopumā.

To apliecina arī fakts, ka praktiski visi Mālpils novada domes partneri ir gatavi turpināt sadarbību nākamajos projektos un kopīgi rīkot vietējos pasākumus senioriem.

Austrijas partneri atzīst, ka skolēniem ļoti patika mācīt gados vecākus cilvēkus, izmantojot viņu viedtālruņus. Tādēļ skola 25. novembrī atvēra junioru uzņēmumu Handycaffee, kas piedāvā apmācības digitālo ierīču (viedtālruņu, planšetdatoru un personālo datoru) lietošanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Zināšanu nodošana tiek veikta, izmantojot 121-digital metodi. Skola šim nolūkam ir iegādājusies dažus planšetdatorus. Pārējās tuvākās skolas arī tika informētas par šo uzņēmējdarbības modeli un ir motivētas piedāvāt līdzīgu pakalpojumu. Savukārt viens no vietējiem asociētajiem partneriem, lauku saimnieču apvienība, rīkos vairākus projektā izmēģinātos Thermomix kursus, kuros apgūs ēst gatavošanas iemaņas, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Partneri no Francijas uzskata, ka 121digital pieeju var izmantot IT kursos, kas tiek piedāvāti franču asociācijas pensionāriem. Franču kolēģi turpina rīkot foto darbnīcas un arī izplata savas aktivitātes pieaugušo izglītības projektu partneriem, sociālajiem centriem un asociācijām, kas aktīvi darbojas vecāku cilvēku labklājības veicināšanas jomā un plānojam nākamās kopīgās aktivitātes šajā virzienā.

Polijas pasniedzēji projektā ir apguvuši jaunas metodes darbam ar pieaugušajiem, īpaši ar senioriem, un viņi tās izmantos turpmākajā darbā. Ieinteresētās organizācijas Polijas partnera reģionā (Koszęcin kultūras centri, Solec Kujawski) jau izmanto projekta pieredzi un rezultātus, lai plānotu jaunus pasākumus senioriem. 2018.g. novembrī ir uzsākti kārtējie 121digital kursi. Citas ieinteresētās puses (NVO) tagad ir vairāk vērsti uz sadarbību un vēlas vairāk uzzināt par starptautiskiem projektiem.

Savukārt Mālpils novada dome turpina piedāvāt vietējiem senioriem projekta gaitā izmēģinātos veiksmīgos pasākumus. Pēc projekta noslēguma jau ir notikuši nākamie individuālie digitālo iemaņu kursi senioriem, kurus apmācīt bija pieteikušies astoņi jaunieši. Turpinās ikmēneša senioru savstarpējo mācību nodarbības "Izzini un pastāsti” un angļu valodas kursi ar novada domes finansējumu, jo starptautisko mācību esošie un potenciālie dalībnieki ir ļoti motivēti apmeklēt šos kursus.  

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems