07.02.2019

Smiltenes tehnikums izstrādā inovatīvas mācību metodes veterinārā izglītībā

Smiltenes tehnikums īstenoja starptautiskais stratēģiskās partnerības projektu “ECVET vienības kā pamata vai papildu apmācības Eiropas veterinārā asistenta diplomam”, kurā izstrādāja alternatīvu pieeju veterinārās izglītības apmācības iespējām ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Projektā  iesaistījās  partneri no  četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Francijas un Čehijas. Smiltenes tehnikums īstenoja projekta koordinatora lomu.

Dalība projektā visiem dalībniekiem bija pirmā šāda veida pieredze, tādēļ tas bija arī liels izaicinājums. Visiem dalībniekiem bija skaidra projekta ideja, tāpēc bija rūpīgi saplānotas tikšanās un sagatavoti jautājumi un atbildes no Latvijas dalībnieku puses.

Lai īstenotu apņemšanos un projekta galveno mērķi,  ir nepieciešama komanda, tāpēc pie projekta roku rokā strādāja projektu vadītāji, svešvalodu, profesionālo priekšmetu un IT skolotāji, laboranti un skolotāju asistenti, veterinārās nozares profesionāļi – vetārsti un to asistenti no visām partnervalstīm. Komandu atbalstīja kolēģi, vadība un audzēkņi visās dalībskolās. Kopīgās angļu valodas mācības Francijā nostiprināja draudzīgas attiecības visu projekta dalībnieku vidū, kas veicina uzticēšanos.  Bez labas komandas darbs var arī neizdoties.

Projekta rezultātā dalībnieki izstrādāja publiski pieejamu interneta vietni: www.iatevad.com, kur var iepazīties gan ar projekta norisi, gan izstrādātajiem moduļiem, gan mācību materiāliem. Materiālus un interneta vietnes piedāvātās iespējas var izmantot ikviens interesents.

Būtiskākais šī projekta ieguvums ir izstrādātās inovatīvās mācību metodes veterinārās izglītības procesā. Projekta laikā bija  izstrādāti  četri dažādi veterinārās izglītības moduļi un apmācību programmas dažādās valstīs,  izmantojot ECVET instrumentu. Mācības paredz 30% teorijas + 70% prakses (klīnikā vai atbilstošā uzņēmumā) 3 nedēļu laikā apgūstot konkrētas zināšanas un prasmes, kuras pārbauda, apraksta un apliecina ar sertifikātu. Šo iegūto prasmju dokumentu dalībnieki var pievienot savai veterinārās izglītības kvalifikācijai, var izmantot darba iegūšania veterinārajā klīnikā kā atsevišķu prasmju apliecinošu dokumemtu, vai arī uzkrāt, lai papildinātu savu CV.  Katrā partneru skolā tika izveidoti un īstenoti 4 dažādi veterinārās izglītības mācību moduļi:

   • "Operāciju asistēšana mīļdzīvnieku klīnikās" -  Latvija, Smiltenes Tehnikums
   • "Zirgu labturība un aprūpe, veselības novērtējums un pirmās palīdzības sniegšana", Igaunija, Järvamaa Kutsehariduskeskus 
   • "Mākslīgā apsēklošana", Čehija, Gymnasium a Stredni odborna skola
   • "Eksotisko dzīvnieku aprūpe", Francija, LEPRP Jeanne Antide

Katram modulim ir izstrādāti mācību materiāli. Tie ir projekta intelektuālie rezultāti un ir pieejami projekta mājaslapā un Erasmus+ programmu izplatīšanas platformā. Katrs skolotājs izstrādāja meteriālu konkrētās tēmas apguvei – ir tapuši gan skolotāja, gan audzēkņa materiāli. Materiālos ir teorija, praktiskie uzdevumi un zināšanu pārbaudes testi.

Projekta ietvaros notika pedagogu apmācības. Internacionālās komandas mācības ilga vienu nedēļu -  Francijā  LEPRP Jeanne Antide un tajās iesaistījās visu partnerskolu pedagogi. Mācību mērķis - nostiprināt profesionālās angļu valodas zināšanas un apgūt prasmes strādāt  starptautiskā komandā. Mācības vadīja Didier Simonot – angļu valodas skolotājs no Francijas. Vizītes laikā Francijā pedagogi dalījās pieredzē par motivācijas veicināšanu studentiem un vērtēšanas kritēriju izstrādi.  

Otrā pedagogu apmācības tikšanās notika Latvijā konferences laikā. Apmācības Latvijā ieguva pilnīgi citu nozīmi, jo tās nebija šaurā lokā, bet daudzu Eiropas valstu kolēģu atbalstītas. Apmācību laikā dalībnieki dalījās pieredzē par jauno apmācību moduli, kas ietver ECVET un strādāja kopā ar kolēģiem no Igaunijas - Valgas un Olustveres, kur mācību process noriss moduļos.

Pēc mācību materiālu izstrādes sekoja moduļa jeb Inovatīvas mācību metodes  “testēšana” audzēkņiem -  projekta mērķa sasniedzamības pārbaude, kas bija svarīgākais projekta posms.  Lai to paveiktu, tad testēšanā bija iesaistīta katra partnerskola un nosūtīja 8 audzēkņus uz kādu  no moduļu mācībām. Pavisam kopā 32 audzēkņi devās uz citu valsti, lai veiktu moduļu testēšanu. Katrā modulī no 7-9 audzēkņi no citas valsts un 2-3 “mājas skolas audzēkņi”.  Skolēni darbojās atbilstoši programmai un izstrādātajiem materiāliem. Noslēgumā notika eksāmens, kurš sastāv gan no teorētiskajiem , gan praktiskajiem uzdevumiem.

Projekta laikā notika divas starptautiskās tikšanās – Čehijā un Igaunijā. Pirmā tikšanās notika Čehijā, kur projekta dalībnieki no Latvijas atklāja daudz ko jaunu par moduļu mācībām. Pedagogi uzzināja, kā izskatās katra moduļa Learning Unit, kā saplānot nepieciešamo laiku atbilstoši tēmai, kā notiek vērtēšana.  Šīs tikšanās laikā  ar organizatoriskajiem un sasniedzamo rezultātu jautājumiem. Otra tikšanās reize notika Igaunijā, kurā apsprieda, kā notiks audzēkņu atlase,  dalībnieku uzturēšanās un brīvā laika pavadīšana un izmaksas.

Projekta noslēgumā bija organizēta konference, kura notika Latvijā, Smiltenē 2018. gada 27. - 30. maijā. Konferencē piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki no 11 valstīm.

Konferences mērķis bija izstrādāto intelektuālo rezultātu izplatīšana un dalīties pieredzē, ko mēs ieguvām īstenojot projektu, vienlīdz paskatīties uz ECVET kā iespēju, ko daudzas valstis īsteno ju tagad, bet citas - skatās nākotnē.

Konferencē piedalījās gan izglītības īstenotāji, gan politikas veidotāji, gan sadarbības partneri, gan nevalstisko organizāciju, gan valsts un pašvaldību pārstāvji un citi interesenti.  Lielākais konferences ieguvums bija paneļdiskusija ar dalībniekiem - audzēkņiem, kas "testēja "moduli dažādās valstīs. Jaunieši sniedza ļoti personiski pārdzīvotu pieredzes stāstu - prezentēja mācību procesu katrā no dalībvalstīm, iegūto teorētisko zināšanu un praktiskās pieredzes aprakstu. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar visiem projekta laikā izstrādātajiem materiāliem, atrast sadarbības partnerus un piedalīties darba grupās.

Konferencē piedalījās pazīstamā koučinga trenere Anastasija Nekrasova (Zviedrija). Anastasija Nekrasova sarakstījusi arī rokasgrāmatu VET mobilitātes organizatoriem. Savā prezentācijā Anastasija Nekrasova arī sniedza ieskatu, kā koučings mobilitātes projektu īstenošanas laikā var palīdzēt izvirzīt un īstenot mērķus, kā arī – noderēt dažādu problēmu risināšanā. “Katram skolotājam ir jābūt kā koučam, kas iedrošina un palīdz realizēt audzēkņu vislieliskākās idejas.”

Dalībnieku pieredze un ieguvumi

Smiltenes tehnikuma audzēkņi Rebeka Krista Mieze, Laura Vasiļevska, Zane Zembaha un Katrina Uva Jansone devās papildināt savas zināšanas uz Igauniju. Mācību laikā jaunietes iepazinās ar svarīgāko, kas jāzina, strādājot ar dažādiem eksotiskajiem dzīvniekiem.

Lanai un Laurai arī pirms došanās uz mācībām nebija negatīvas emocijas pret čūskām, ķirzakām un dažādiem grauzējiem. “Pēc mācībām tie kļuva vēl tuvāki - veicām ultrasonogrāfiju un endoskopiju čūskām un pirmoreiz mūžā nonācām saskarsmē ar bārdaino drakonu. Tās bija trīs spraigas nedēļas, kurās guvām daudz skaistu iespaidu. Brīvajā laikā braucām ekskursijās”, tā stāsta jaunietes.

“Ja projekta  ietvaros varētu mācīties divās valstīs, tad izvēlētos arī Francijas piedāvājumu” atzīst 3. veterinārmedicīnas kursa audzēkne Zanda Ostrovska, kura kopā ar kursabiedreni Dianu Dubovsku Čehijā apguva mākslīgās apsēklošanas pamatus. “Iegūtais sertifikāts ir labs papildinājums CV. Esmu ļoti priecīga, jo zinu, ka šīs zināšanas noteikti noderēs vēlāk darbā. Ja viss veiksies, kā iecerēts, tad, iespējams, Siguldā ātrāk varēšu iegūt arī mākslīgās apsēklošanas sertifikātu.”

Zanda uzskata, ka trīs nedēļas jauniešiem, kas mācījušies veterinārmedicīnu, ir pietiekami, lai apgūtu to, kas ietverts konkrētajā mācību modulī. “Cilvēkiem bez priekšzināšanām vajadzīgs vismaz pusotrs mēnesis. Šī tēma ir ļoti plaša. Mācījāmies gan par govīm, gan cūkām, suņiem, kaķiem, gan par bitēm un zirgiem. Taču ar trim nedēļām ir pietiekami, lai saprastu, vai šī joma interesē vai nē.”

Igauniete Gerija Tatar, kura projekta ietvaros Smiltenes tehnikumā apguva kursu "Operāciju asistēšana mīļdzīvnieku klīnikās", atgriezusies Igaunijā, atrada atbilstošu darbu pateicoties tieši  iegūtajam  sertifikātam, kas nav tikai  vērtīgs papildinājumu savā CV. Pēc skolas beigšanas Gerija turpinās mācības augstskolā.

Projekta dalībnieki ir izstrādājuši un īstenojuši jaunu pieeju veterinārmedicīnas zināšanu apguvē, nodošanot arī šīs pieredzes pielietošanu partnervalstīs. Projektā izstrādāto moduļu apmācība būs īstenota Eiropā - Francijā, Latvijā un Igaunijā arī turpmāk. Izstrādātos materiālus var izmantot gan skolu audzēkņi un pasniedzēji zināšanu papildināšanai vai nodošanai, gan ikviens, kam piedāvātās tēmas liekas saistošas. Smiltenes tehnikuma pedagogi ir gatavi aicināt interesentus no dažādām sadarbības iestādēm un jauno partneru iestādēm apgūt moduļus.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems