30.05.2018

Erasmus+ projektā izstrādā jaunas risku vadības mācību metodes

Banku augstskola kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes realizēja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu Partnerships to ensure Risk Management in practice (PERM). Projektā piedalījās Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AAS BALTA, Viļņas Kolēģija un Roterdamas Universitāte.

Projekta ietvaros augstskolu un apdrošināšanas nozares pārstāvji radīja interaktīvu risku vadības sistēmu, kura studentiem palīdzēs ātrāk izprast risku vadības metodiku un risku vadības kā vienota procesa potenciālo ietekmi uz uzņēmuma vai realizējamā projekta uzstādītajiem rezultātiem.

Interaktīvās risku vadības sistēmas izstrādes laikā projekta dalībnieki piedalījās starptautiskās un vietējā rakstura projekta sanāksmēs, veica darbu pie intelektuālo rezultātu izstrādes, organizēja trīs starptautiskas apmācības, kurās iesaistījās gan personāls, gan studenti, kā arī projekta noslēgumā organizēja starptautiska projekta rezultātu izplatīšanas konferenci. 2018. gada maijā Banku augstskola piedalījās 25. NIBS (Network of International Business Schools) konferencē, kuras ietvaros ar projektu PERM ņēma dalību arī prestižajā David Gillingham balvu konkursā. Uzvarētājs tika noteikts ar dalībnieku balsojuma palīdzību, kā rezultātā Banku augstskola kļuva par 2017./2018. gada uzvarētāju. (Lasīt vairāk šeit.)

Projekta sākotnējais uzstādījums - izveidot programmatūru, ar kuras palīdzību būtu iespējams veikt risku vadību, saglabājās, tomēr koncepts izstrādes laikā piedzīvoja izmaiņas. Pirms izstrādes stadijā projekta partneri plānoja izveidot risku vadības simulācijas spēli, uzsvaru liekot uz spēles koncepciju, bet sistēmas izstrādes gaitā tika identificēts, ka projekta sākotnējam mērķim un komandas spējām vairāk atbilstošs būs izveidot risku vadības simulācijas sistēmu ar atsevišķiem spēles elementiem.

Kā viens no šī projekta intelektuālā darba gala produktiem ir mācību līdzeklis “Introduction to Risk Management. Main principles of the risk management process”, kas ikvienam interesentam salīdzinoši vienkāršā valodā skaidro risku vadības principus, procesus, riska vadītāja atbildību un darbības divos aspektos - gan teorētiskā, gan praktiskā.

Projekta ietvaros tika izstrādātas risku vadības sistēmas vadlīnijas, lai sistēmas lietotājiem sniegtu ieteikumus un praktiskas pamācības, kā ar to strādāt. Lielā mērā minētās vadlīnijas ir sasaistošais elements starp risku vadības metodiku (mācību grāmatu) un izstrādāto risku vadības sistēmu. Vadlīnijās ir aprakstīti visi sistēmā esošie soļi no sistēmas lietotāja puses, sākot ar to, kā un kur sameklēt sistēmu, kā pirmo reizi veikt reģistrāciju, kā veidot savus scenārijus, un beidzot ar to, kā lietotājam veikt savu scenāriju koplietošanu.

Dalībnieki secina, ka piedaloties šāda veida projektā, tas sniedza unikālas, neplānotas pievienotās papildus vērtības: pieredzi līdz šim neizmantoto jaunu programmatūru un aplikāciju izmantošanā projekta izstrādei (Dropbox, Eventbrite, Trello, Skype konferences, utt.) un jaunu sadarbības partneru iegūšanu. Projekta īstenotāji atzīst, ka nav viegli darboties vienā komandā ar citu valstu pārstāvjiem, bet šāda veida pieredze ir unikāla un noderīga turpmāku projektu realizēšanai.

Banku augstskolai kā projekta koordinatoram dalība starptautiskajā projektā bija lieliska iespēja iegūt labu reputāciju un pārliecību par savu kapacitāti ne tikai piedaloties sistēmas izstrādē, bet arī sekmīgi vadot šādu starptautisku ilgtermiņa projektu. Pēc projekta augstskolas rīcībā ir gan izstrādāta risku vadības metodika, gan arī programmatūra, kas ir praktiski pielietojama studiju procesā.

Augstskolas pasniedzējiem un vispārīgajam personālam konkrētais projekts deva pārliecību par iespējām piedalīties šāda veida Erasmus+ projektos. Atsevišķi pasniedzēji piedalījās arī projekta aktivitātēs, gan kā dalībnieki starptautiskajos apmācību pasākumos, gan rezultātu izstrādē. Projekts, tā gaita un rezultāti ir iniciējuši idejas pasniedzēju zinātniskās darbības attīstībai un zinātnisko rakstu sagatavošanai.

Savukārt studentiem tā bija lieliska iespēja piedalīties gan uz vietas Latvijā organizētajā apmācību nedēļā, gan divos starptautiskos pasākumos (Lietuva, Nīderlande). Būtisku pieredzi guva tie studenti, kuri tika iesaistīti risku vadības programmatūras sistēmas izstrādē kā līdzautori. Jāatzīmē, gadījumos, kad projekta aktivitātēs tika iesaistīti 1. kursa studenti, tie sajuta starptautiskās sadarbības garšu un rezultātā ir gatavi piedalīties daudz aktīvāk šāda rakstura projektos nākotnē un aktīvi piesakās Erasmus+ apmaiņas programmās partneru augstskolās.

Projekta rezultāti pieejami projekta interneta mājaslapā, kā arī Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas platformā.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems