30.12.2015

Zinātnē un piedzīvojumā dzimst jaunas uzņēmējdarbības idejas

Liepājas Raiņa 6. vidusskolas ikdienas darbā tiek integrēti trīs starptautiski Erasmus+ programmas projekti, kuru ietvaros tiek veicināta skolas mācību vides transformācija un sekmēta 21. gadsimtam atbilstošas izglītības sistēmas izstrāde. 

Erasmus+ projekta “MEDIA: Media-based Entrepreneurial Development of Initiative Adolescence” (Jaunos medijos balstīta uzņēmējdarbības izglītība aktīviem jauniešiem) mērķis ir inovatīvas metodoloģijas izstrāde, testēšana un ieviešana, lai dotu iespēju jauniešiem biznesa idejas ieviest praksē, izmantojot jauno mediju aplikācijas. Projekta ietvaros tiek izstrādāti arī intelektuālie rezultāti: uzņēmējdarbības izglītības materiālu un labās prakses piemēru tiešsaistes platforma un interaktīva spēle, kas būs startup prasmju vingrināšanas rīks skolēniem gan lokālā, gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Projekts organiski iekļaujas Liepājas Raiņa 6. vidusskolas mācīšanas un mācīšanās pieeju transformācijas procesā, kurā par mācību klasi kļūst visa pasaule un mācīšanās notiek ne tikai klases telpā, bet arī ārpus tās - gan uzņēmumos un organizācijās, gan dabā un partnerskolās, gan virtuālā vidē, izmantojot jauno mediju aplikācijas (GoogleMaps, GoogleHangout, Froont, Infogr.am, Geogebra, Spreaker, Kahootetc.).

Projekta ietvaros tiek īstenotas arī skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas uz partnerskolām Itālijā, Portugālē, Bulgārijā, Turcijā un Čehijā, kuru laikā tiek organizēta prakse ārvalstu uzņēmumos, izpētīti uzņēmējdarbības apstākļi dažādos Eiropas Savienības reģionos, kā arī veicināta jauno mediju prasmju apguve uzņēmējdarbības aspektā.

Šo apmaiņu laikā projekta dalībnieki apgūst attiecīgās valsts uzņēmējdarbības īpatnības, apmeklējot dažāda veida uzņēmumus, tiekoties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, starptautiskās skolēnu darba grupās izstrādājot inovatīvas biznesa idejas un risinājumus un mācoties tos prezentēt internacionālas auditorijas priekšā. Pēc atgriešanās no mācību mobilitātēm, skolēni apgūtās prasmes, zināšanas un starptautisko pieredzi iekļauj savā ikdienas darbā. Turklāt skolā mācību process tiek plānots tā, ka Erasmus+ projekta braucienu dalībnieki, skolēni un skolotāji, izmantojot peerlearning metodi, iesaistās sociālo zinību, ekonomikas, literatūras, ģeogrāfijas stundās visas skolas ietvaros. Piemēram, 10. klasē literatūras stundā skolēni darba grupās veidoja radio šovus par sengrieķu dieviem, no kuriem viens bija Erasmus dievs (Erasmus+ programmas dalībnieks), runājot par uzņēmējdarbības plusiem un mīnusiem, bet 6. klases skolēni intervēja Erasmus+ projekta dalībniekus un veidoja video reklāmu uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

Erasmus+ skolu sadarbības rezultātu izplatīšanas procesa iekļaušana skolas ikdienas darbā ir veids, kā tiek realizēta Liepājas Raiņa 6. vidusskolas izglītības vīzija –  mainīties līdzi sabiedrības, vides, zinātņu un tehnoloģiju attīstībai un veidot 21. gadsimta izglītības komūnu, kurā izglītība balstās uz skolēna interesēm un aizrautību. Zinātnē un piedzīvojumā dzimst jaunas uzņēmējdarbības idejas un ikvienam skolēnam ir iespēja uzdrīkstēties un uzsākt Eiropas līmeņa projektus.

 

Stāsta autore: Laura Katkeviča, projekta koordinatore

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems