27.12.2018

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Erasmus+ projektā pilnveido jauniešu uzņēmējdarbības prasmes

No 2015. gada oktobra līdz 2018. gada jūnijam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu sadarbības projektu – Mācību platforma „Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana”, kurā gan skolotāji, gan skolēni no dažādām valstīm piedalījās jauna mūsdienīga mācību materiāla izstrādē mācību priekšmetā Ekonomika.

Projekts vienoja skolotājus un skolēnus vecumā no 15 – 19 gadiem no piecām valstīm – Latvijas – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Valkā, Turcijas – HOV Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi, Stambulā, Rumānijas – Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea, Spānijas - IES Zubiri Manteo BHI, Donostia San Sebastian un Horvātijas – Srednja Škola Matije Antuna Relkjovića, Slavonski-Brod.

Projektā skolas darbojās pēc sadarbības modeļa: skola – vietējā pašvaldība – uzņēmēji. Skolēni piedalījās dažādās projekta aktivitātēs – devās īstermiņa apmaiņās, izpētīja vietējo uzņēmējdarbības vidi un darba tirgu, apmeklēja veiksmīgus uzņēmumus, veidoja biznesa plānus un savus uzņēmumus, apmācīja jaunāko klašu skolēnus, kā arī veica datu apstrādi par uzņēmējdarbības vidi savās pilsētās un rezultātus atspoguļoja infografikās.

Projekta sākumā, 2015. gada nogalē, dalībnieki izveidoja mācību un sadarbības platformu Moodle vidē un katras partnervalsts projekta vadības grupu, savā tuvākajā novadā apzināja veiksmīgākos uzņēmējdarbības piemērus, ar kuriem varētu iepazīstināt partnervalstu skolēnus un skolotājus tikšanās reizēs un katra dalībvalsts uzsāka darbu pie savas mācību materiāla tēmas izstrādes. Skolēni izveidoja neformālās apmācības materiālu jaunāko klašu skolēniem „Personīgās finanses” un organizēja mācības jaunāko klašu skolēniem, kuras vēlāk prezentēja viens otram kopīgajā tikšanās reizē Spānijā.

Pirmā starptautiskā projekta sanāksme notika Latvijā, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Tajā pārrunāja projekta mērķi un precizēja katras valsts uzdevumus un aktivitātes projektā. Pirmajā tikšanās reizē dalībvalstu pārstāvji dālijās pieredzē par ekonomikas un uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju apguves atšķirībām un piedāvātām iespējām katrā valstī. Lai iepazītu uzņēmējdarbības vidi, dalībnieki apmeklēja veiksmīgus uzņēmumus Valkā – SIA PepiRer (Putu polietilēna plēves un burbuļplēves ražošana, atstarojošās izolācijas ražošana, PEPI materiāli grīdām), SIA efnNord (pasīvo elektrotehnisko komponentu montāža autobūves industrijai) un SIA Ligumss (autoserviss). Ar partnervalstu skolotājiem tikās arī trīs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu uzņēmumu pārstāvji, kuri prezentēja savus uzņēmējdarbības virzienus: rotaslietu ražošanu no polimērmāla, ziepju izgatavošanu, nakts trasītes veidošanu.

Pirmā partnervalstu skolēnu grupu īstermiņa apmaiņa notika Spānijā IES Xabier Zubiri Manteo BHI skolā. Skolēni piedalījās neformālās apmācībās, kurās attīstīja radošumu un mācījās ģenerēt biznesa idejas. Katras partnervalsts skolēni prezentēja un stāstīja par gūto pieredzi, apmācot jaunāko klašu skolēnus. Skolotāji prezentēja un dalījās savstarpējā pieredzē, diskutējot par motivējošu mācību vidi katrā no valstīm.

Otrā partnervalstu skolēnu grupas īstermiņa apmaiņa notika Horvātijā Srednaja Škola Matije Antuna Reljkovica. Katras partnervalsts skolēni prezentēja biznesa plāna izstrādes gaitā paveikto. Apmaiņas brauciena dalībnieki iepazinās ar turku skolēnu izveidotajām simulācijas spēlēm, skolotāji diskutēja par metodisko rīku izvēli lokālā darba tirgus izpētei un kā iegūtos izpētes rezultātus izmantot mācību procesā.

Starptautiskā projekta sanāksmē Rumānijā skolotāji izvērtēja projekta rezultātus, izveidotās mācību platformas nozīmi un atbilstību jauniešu interesēm un spējām, attīstot dzīves prasmes, tai skaitā uzņēmējspējas. Skolotāji diskutēja par skolēnu izstrādāto biznesa plānu sasniegumiem un trūkumiem, kā arī par metodiskajiem paņēmieniem plānu īstenošanai.

2018. gada martā notika projekta noslēguma sanāksme - partnervalstu skolēnu grupu īstermiņa apmaiņa Turcijā Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi skolā. Tajā skolēni prezentēja savus biznesa plānus un saņēma sertifikātus. Vizītes laikā Turcijā bija organizēts partnervalstu skolēnu uzņēmumu preču tirdziņš, kurā jauniešiem bija iespēja realizēt savas biznesa idejas dzīvē. Šajā tikšanās reizē skolotāji vienojās par konkrētiem pasākumiem mācību platformas uzturēšanai pēc projekta beigām.

Katrā skolēnu grupas apmaiņā un skolotāju starptautiskajā sanāksmē dalībnieki apmeklēja dažādus uzņēmumus un pētīja to darbību, kā arī iepazinās ar kultūras un dabas objektiem. Latvijā dalībnieki devās uz Turaidas muzejrezervātu un Latvijas Nacionālo bibliotēku, apmeklēja izrādi Latvijas Nacionālajā operā, iepazinās ar dvīņu pilsētām Valku-Valgu. Spānijā skolēni devās pārgājienā kalnos, apmeklēja muzeju Guggenheim pilsētā Bilbao, kā arī skolēniem bija organizēta sērfošanas apmācība. Horvātijā viesi uzzināja leģendu par stārķu Klepetana un Malenas mīlestības stāstu, apmeklēja pilsētas kultūras centru, baznīcu un darbojošos klosteri, savukārt kalnos apmeklēja eko-etno ciematu Stara Kapela, kurā bija iespēja vērot deju nodarbības. Rumānijā notika ekskursija pa pilsētu Ramnica Valcea, kurā viesi apmeklēja pilsētas bibliotēku, un bija iespēja iepazīt seno Branas pili. Turcijā bija plaša kultūras programma - brauciens ar kuģīti pa Bosfora šaurumu, ekskursija pa Topkapi Palace, Beylerbeyi Palace rezidenci un Osmaņu sultānu Kucuksu vasaras paviljonu-dārzu.

Ārpus starptautisko vizīšu laika projekta dalībnieki īstenoja vēl citus pasākumus, tai skaitā projekta logo konkursu, par labāko logo tika atzīts Turcijas Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi skolas skolēna Cem Mirkan logo, kurš kļuva par mūsu projekta oficiālo logo. Bija organizēts vebinārs un videokonference, kurā projekta īstenotāji diskutēja par mācību platformā ievietoto mācību tēmu materiālu aprobācijas rezultātiem un to uzlabošanu. Partnerskolās notika dažādi pasākumi skolēniem par projekta tēmu, piemēram, Horvātijas Srednaja Skola Matije Antuna Reljkovica notika paneļdiskusija par tēmu „Sieviešu pašnodarbinātība valstī”, kurā skolēni tikās ar biznesa sievietēm, kuras dalījās pieredzē, kā kļūt par veiksmīgām uzņēmējām, iesaistot savu ģimeni. Spānijas skolas skolēni veica pētījumu par to, cik daudz naudas viņam ir vajadzīgs dzīvošanai dzīvoklī Basku zemē, kāds ir iepirkumu grozs Basku zemē, kāda ir minimālā alga valstī un citus jautājumus.

Katru mācību gadu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas projekta dalībnieki - interešu izglītības pulciņš „Jaunie uzņēmēji”, reizē arī Junior Achievement Latvija skolēnu mācību uzņēmumu programmas dalībnieki, organizēja un piedalījās skolas Ziemassvētku tirdziņā, Valkas pilsētas robežtirgū, Valkas pilsētas Mārtiņdienas tirgū, skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos Mazsalacā, Rīgā un Valmierā.

No 2016. gada janvāra mācību un sadarbības platformā dalībvalstu pārstāvji publicēja mācību materiālus un pašnovērtēšanas uzdevumus par dažādām tēmām. Materiālus ievietoja katras valsts dzimtajā valodā un angļu valodā, savukārt partneri uzsāka tulkot mācību materiālus nacionālajās valodās. Mācību platformas popularizēšanai, katrā partnervalstī tika organizētas vietējās novadu/reģionu konferences – Latvijā, Horvātijā un meistardarbnīcas - Turcijā, Spānijā, Rumānijā.

Projekta mājaslapā epps.lv, lietotāju ērtībai ir izveidota saite no projekta mājaslapas uz e-platformu – Learning Moodle www.epps.lv/moodle/. Vietnē ievietotos materiālus var izmantot ikviens interneta lietotājs ar statusu “Viesis”. Moodle vidē izveidotajā mācību un sadarbības platformā „Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana” projekta darbības laikā reģistrējušies 689 pedagogi un skolēni no piecām dalībvalstīm, ievietoti materiāli par 10 tēmām 6 valodās - latviešu, turku, rumāņu, horvātu, spāņu un angļu, katrai tēmai pievienoti paškontroles, pašvērtējuma, pašpārbaudes uzdevumi, izveidota vienota sertificēšanas sistēma, kurā projekta darbības laikā sertificējušies 208 jaunieši. Vietni apmeklēja un ar mācību materiāliem iepazinās arī pilsoņi no citām valstīm – Ukrainas, Ķīnas, Vācijas, Krievijas Federācijas, Igaunijas u. c.

Projekta gaitā skolēniem izdevās papildināt un pilnveidot zināšanas un prasmes ekonomikas mācību priekšmetā, paaugstināt mācību motivāciju un kvalitāti, neformālā mācību vidē attīstīt uzņēmējdarbības spējas, izveidot mācību uzņēmumus un radīt izpratni un vēlmi veidot individuālo karjeras izglītības plānu, kā arī skolēni apguva prasmju kopumu, kas ir atbilstošs darba tirgus vajadzībām un jauniešu karjeras attīstībai ne tikai reģionālā, bet arī valsts un Eiropas mērogā.

Pēc projekta skolēni atzina, ka darba devējs - uzņēmējs savu potenciālo darbinieku vēlētos tādu, kuram piemīt analītiskā domāšana, spēja strukturēt, radošums, iniciatīva, uzņēmība, griba un spēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Mūsdienīga uzņēmuma darbiniekam ir jābūt atbildīgam, ar labām komunikācijas prasmēm. Par šīm īpašībām darbiniekam runāja gandrīz vai katrā uzņēmumā, kuru apmeklēja skolēni.

Realizējot šo projektu skolotāju vidū paaugstinājās sadarbība dažādos līmeņos – starpvalstu, skolā starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, ilggadējiem skolotājiem un jaunajiem pedagogiem. Motivētāki kļuva jaunie un topošie skolotāji, jo tiem ir iespēja apgūt jaunas darba metodes. Projekts ļāva skolotājiem iepazīties un praksē izmēģināt jaunas metodes un paņēmienus, tai skaitā, izmantojot IKT rīkus (videokoference, vebinārs, tiešsaistes kursi).

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems