31.01.2016

Pieredzes stāsts: meklē alternatīvas un integrētas apmācības metodes

Grobiņas ģimnāzijas koordinētajā Erasmus+ Stratēģiskās starpskolu partnerības projektā “Kā padarīt mācību procesu pievilcīgāku 21. gadsimta pusaudžiem” sadarbojās skolas no 5 valstīm, lai apzinātu metodes, ko 13 – 16 gadu vecu skolēnu apmācībā izmanto projektā iesaistīto sadarbības skolu skolotāji.

Šajā gadsimtā sadarbība ir kļuvusi par neatņemamu mācīšanās daļu un izglītībā ienāk starppriekšmetu skatījums un integrētā apmācība. Šīs prasības liek skolotājiem mainīt stundu un ārpusstundu mācību metodes, lai padarītu mācību procesu interesantu skolēniem. To mēģināja risināt arī Grobiņas ģimnāzijas koordinētajā Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projektā “Kā padarīt mācību procesu pievilcīgāku 21. gadsimta pusaudžiem” sadarbībā ar partnerskolām no Lietuvas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Turcijas.

Projekta ietvaros notika 6 mācīšanas/mācīšanās aktivitātes partnerskolās, kuru laikā izstrādāja mācību stundas par dažādām projekta tēmām: karjeras izglītība, skolēnu motivācijas paaugstināšana, eksaktie un humanitārie mācību priekšmeti, satura un valodas integrēta apmācība (CLIL) un radošas metodes iekļaujošajā izglītībā, kā arī skolēns - skolēns mācīšanās. Šo aktivitāšu laikā veicināja skolotāju un skolēnu sadarbību, sagatavotās stundas aprobēja starptautiskajās skolēnu komandās, kā arī partneru skolās. Šīs aktivitātes palīdzēja skolēniem apzināties savas mācīšanās stiprās un vājās puses, atrast alternatīvus risinājumus, paust savu redzējumu par emocijām un radošā veidā risināt sarežģītas situācijas. Veicot šo nodarbi, attīstījās skolēnu kritiskās domāšanas prasmes. Tas paaugstināja arī skolotāju pašapziņu, jo ārzemju skolēni un kolēģi vērtēja viņu stundas, kā arī ieteica, ko stundā uzlabot un kā padarīt stundas radošas un interesantas, tādējādi palīdzot skolēniem sasniegt labu akadēmisko rezultātu. Šo mācību stundu paraugi un ieteikumi tika apkopoti informatīvajā izdevumā “Mūsdienīga skolotāja rokasgrāmatā”, kura ir pieejama projekta mājaslapā http://erasmusgrobina.lv.

Izaicinājums arī skolotājiem

Daudziem skolotājiem tas bija izaicinājums, jo tā bija pirmā reize, kad viņi piedalījās pieredzes apmaiņā par viņu mācāmā priekšmeta specifiku. Projekta laikā skolotāji ir iemācījušies kopā ar partneriem apzināties savas skolotāja stiprās puses un guvuši idejas kaut ko mainīt savā praksē. Projekts bija labs stimuls katram skolotājam izvērtēt savu pieredzi, kā arī mācīties no saviem ārzemju kolēģiem. Savukārt, skolēni varēja salīdzināt savu un citu Eiropas skolu skolēnu vēlmi un spējas mācīties. 

Šobrīd skolas skolotāji izmanto idejas, kas ir publicētas “Mūsdienīga skolotāja rokasgrāmatā”, gan humanitāro, gan eksakto priekšmetu stundās. Eiropas skolotāju ieteiktie ideju risinājumi un stundu plāni lieti noder arī Latvijas skolu stundās, mācot dažādus tematus  svešvalodu stundās un pielāgojot publicētās eksakto priekšmetu stundas. Matemātikas skolotāji ir izmantojuši ārzemju partneru stundas sarežģītu tematu mācīšanai, piemēram, Pitagora teorēmas apguvei, savukārt svešvalodu skolotāji ir pielietojuši rokasgrāmatā publicētās metodes mācot par ievērojamākajām Anglijas vietām.

Ko projekta īstenošana devusi skolēniem un skolotājiem?

Pirmkārt, skolēni atzinuši, ka pašmāju skolotāji prot mācīt interesanti, ja pašiem ir motivācija mācīties. Un otrkārt, sarežģīti mācību temati nemaz nav tik grūti, ja tos pasniedz interesantā veidā. Viss atkarīgs no skolotāju izdomas un skolēnu gribēšanas apgūt grūto vielu! Savukārt, skolotāji ir nonākuši pie atziņas, ka Latvijas skolotāju pielietotās mācību metodes spēj ieinteresēt skolēnus arī citās Eiropas valstīs. Apkopojot gan skolēnu, gan skolotāju gūtās atziņas, varu teikt, ka projekts ir veicinājis skolēnu vēlmi izmantot skolā atvēlēto laiku lietderīgi, apgūstot mācību vielu tādā veidā, kāds ir visatbilstošākais katram skolēnam, un skolotāju apņemšanos padarīt mācību procesu interesantu un aizraujošu ikvienam skolēnam.

Ko projekta partneri varēja mācīties no mums? Precizitāti un spēju visu izdarīt laikā un labā kvalitātē. Tā kā mēs bijām koordinējošā skola, centāmies rādīt labu piemēru visās projekta aktivitātēs.

Lai projekts noritētu sekmīgi, ir svarīgi, lai partneriem būtu uzticība viens otram un „pleca sajūta”. To noteikti varu teikt par projekta „Kā padarīt mācību procesu pievilcīgu 21. gadsimta pusaudžiem?” partneriem. Mūsu sadarbība ilgst jau daudzu projektu garumā un turpinās arī tagad, jaunā Erasmus+ projektā "Veseli prāti veselā Eiropā".

Stāsta autore: projekta koordinatore Indra Kalniņa

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems