14.02.2018

Nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos

No 2015. gada 1. septembra  līdz  2018. gada 31. augustam  Dagdas  vidusskola  kopā  ar  sadarbības skolām no Austrijas, Čehijas un Horvātijas īsteno  Erasmus+  projektu "Nodarbības  ārpus skolas", kurā secināts, ka nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos, un zināmas iemaņas noder ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē.

Projekta laikā īstenotas skolēnu un skolotāju starpvalstu mācību aktivitātes partnerskolās

Sadarbības skolu pedagogi un skolēni 2016. gada septembrī  viesojās Dagdā. Nedēļu garās vizītes laikā viesi iepazina Latviju un Latgali – tās cilvēkus, kultūru un dabu, kā arī kopīgi  piedalījās  āra  nodarbībās, bet pats svarīgākais, ko skolēni iegūst šādās tikšanās reizēs ir sociālās prasmes - komunicēt, sadarboties, uzstāties, izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Dagdas vidusskolas skolēniem šis projekts ļāva uzlabot vācu  un angļu valodas prasmes.  Projekta dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs un apmeklēja nozīmīgus novada apskates objektus - Rāznas  nacionālo parku, kur tika pētīti  koki, Vides  un  izglītības  centrā ’’Ķepa’’ varēja draudzēties  ar  zvēriem, Jaundomes  muižā  iepazina Latgales  ezeru  zivis, Andrupenes  lauku  sētā  pilnveidot prasmes par tēmu ’’No  graudiņa  līdz  kukulītim’’. Savukārt Dagdas vidusskolas skolēni un pedagogi 2017. gada  maijā  viesojās  Čehijā un  šobrīd notiek gatavošanās darbi noslēguma semināram Horvātijā. 

Projektā tiek analizētas vadītās  stundas  Dagdas vidusskolā  un salīdzinātas ar partnerskolu pedagogu stundām, īpašu uzmanību pievēršot tradicionālo  mācību  stundu mācīšanai ārpus  skolas. Paralēli tiek veidoti  izdales  materiāli  dažādos  mācību  priekšmetos.  Projektā iesaistītie skolotāji apmainās  idejām un mācās viens no otra, kopīgi strādā, lai sasniegtu  projekta  mērķus.  

Nodarbības ārpus  skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos

Dagdas vidusskolā nodarbības  ārpus  skolas sniedz vairākus ieguvumus, jo dod iespēju skolēnam piedzīvot, atklāt, izpētīt un apkopot  savu pieredzi. Nodarbības palīdz skolēniem arī vairāk izkustēties, aktīvi  darboties, veicot  skolotāju uzdevumus. Āra nodarbības dod iespēju skolēniem attīstīt zināmas iemaņas, kuras var noderēt ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē, piemēram, informācijas vākšana un tās apstrāde, kā arī prasmes strādāt vienoti,  iekļauties grupā. Izmantojot āra pētījumu pieredzi, tiek iegūtas padziļinātas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā. Kā loģisks turpinājums vienkāršākajām āra nodarbībām var sekot zinātniskie pētījumi un eksperimenti. Tikai tiešā saskarsmē ar vidi skolēni var attīstīt apziņu un iegūt zināšanas par apkārtējo pasauli ap viņiem, izkopt nepieciešamās iemaņas un sekmēt pasaules attīstības progresu. Jauninājumi un dažādi iespaidi āra nodarbību laikā kļūst par neaizmirstamiem notikumiem un paliek atmiņā uz ilgu laiku.

Dagdas vidusskolas skolotāji spēj  veiksmīgi  plānot  savas  mācību  stundas  un  novadīt  tās  arī  ārpus  skolas telpām. Tās nav  tikai  nodarbības  bioloģijā, ķīmijā, bet arī latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, vizuālajā mākslā, fizikā. Līdzīgi  kā  klasē, tā  arī  āra nodarbībās  tiek  attīstīta kritiskā domāšana,  attīstītas analizēšanas prasmes,  uzlabotas sadarbības prasmes problēmu situācijās un  radīts atklājuma prieks un attīstīta radoša pieeja. Par  to  var  pārliecināties  skolēnu  darbos, kas tiek  izvietoti skolā  Erasmus+  stūrītī un  klašu  telpās.

Projekta galvenā mērķauditorija ir skolēni

Skolēni ir tie, kuri skolā un projektā gūto pieredzi un zināšanas izmantos nākotnē. Skolā  ir  izveidota  projekta dienasgrāmata, kur  visi  projekta  dalībnieki dalās  savās atziņās. Viena no projekta dalībniecēm Milāna par nedēļu Ungārijā  raksta: „Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, un nedēļa, kad mēs bijām Ungārijā, man atmiņā paliks uz ilgu laiku. Šīs nedēļas laikā es ieguvu daudz jaunu draugu, es uzlaboju angļu valodas prasmes, piedalījos interesantās aktivitātēs, kuras bija saistītas ar projektu, jo  arī  mūsu  skolotāji  praktizē āra nodarbības.  Un  ieguvu ļoti daudz neaizmirstamu emociju”. Daniela un Airita, kas  bija  uzņēmušās   vadību   projekta  dalībnieku  viesošanās  laikā, raksta: ”Neuztraucieties  par to, ja valodas zināšanas pašiem šķiet nepilnīgas - nav labāka veida kā tās uzlabot atrodoties internacionālā vidē, jo arī mēs sākumā baidījāmies runāt,  baidījāmies  ko pateikt nepareizi, bet vēlāk pārvarējām  bailes, jo citas iespējas vienkārši nav, ja vēlies kontaktēties ar cilvēkiem!’’

Dagdas vidusskolā plāno veidot āra klasi un dalās pieredzē  ar novada kolēģiem

Ar  lielu  nepacietību  Dagdas  vidusskolā gaidām  āra klases izveidošanu, kā arī  plānots  labiekārtot  āra klases  apkārtni. Projekta ietvaros skolas pedagogi  dalās  savā  pieredzē  ar  novada pedagogiem,  gan arī ar starptautiskajiem partneriem par aktivitātēm, kas saistītas ar āra apmācības procesa metodiskā darba pilnveidi. Projekta ietekmē ar inovatīvām idejām un degsmi tiek rīkotas jaunas aktivitātes, lēnām mainās kopējā skolas vide, skolēni ir motivētāki svešvalodu apguvē, drošāki dalībai citos projektos starptautiskā vidē  (eTwinning,   Europe  for  Citizen). Starptautiskā vide attīsta gan personīgās, profesionālās, starpkultūru, svešvalodu, radošuma kompetences, kas tik ļoti nepieciešamas pedagoga darbā, lai motivētu skolēnus mācību un projektu darbam. Skolēni atzīst, ka  viņi visi ir daļa no vienotās Eiropas identitātes un Eiropas sabiedrības, ka viņi tā var mācīties viens no otra, pārvarēt nacionālus un kulturālus aizspriedumus, īpaši pateicoties mācību vizītēm  partnerskolās. Piedalīšanās starptautiskā projektā paaugstina skolas pašvērtējumu un arī interesi par turpmāko  starptautisko sadarbību.  Projekta dalībnieku vienotības sajūta ir izšķiroša kvalitatīvu rezultātu sasniegšanā.

Nekas nav beidzies! Viss tikai turpinās!   

Visas projekta aktivitātes tiek izplatītas  skolā un  projekta tīmekļa lapā: www.schuledraussen.eu  un  https://twinspace.etwinning.net.

Avots: Dagdas vidusskolas projekta koordinatore, Marija Micķeviča  

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems