15.02.2018

Erasmus+ projektā rosina skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzību

Ogres Valsts ģimnāzija ar partnervalstīm no Eiropas īstenoja Erasmus+ projektu “Vide mums apkārt kā izaicinājums un atbildība”, lai rosinātu skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību.

No 2016. līdz 2018. gadam Ogres Valsts ģimnāzija  ar sešām partnerskolām no Čehijas, Spānijas, Horvātijas, Grieķijas, Polijas un Turcijas īstenoja Erasmus+ projektu, kura laikā pētītas dažādas vides jomas, cilvēks un vide, kultūras un vēstures mantojums, bioloģiskā daudzveidība, gaisa un ūdens kvalitāte, sadzīves atkritumi. Tā kā projekta tēma ir ļoti daudznozīmīga, tad projektā iesaistījās dažāda vecuma skolēni un priekšmetu skolotāji. 

Projekta laikā notika četras projekta aktivitātes Latvijā, Spānijā, Horvātijā un Čehijā, kurās piedalījās skolēni. Katrai aktivitātei bija sava tēma, kuru skolēni pētīja kopā ar atbilstošu mācību priekšmetu skolotājiem vairāku mēnēšu garumā, paralēli strādājot ar citiem projekta uzdevumiem. Piemēram, Latvijā izvēlētas aktivitātes par tēmu “Ūdens”, kuru laikā tika organizētas mācību ekskursijas un dažādas eksperimentālas darbnīcas. Projektā iesaistītie parnerskolu skolēni un skolotāji apmeklēja Ķeguma HES muzeju, Jūrmalu un piedalījās darbnīcās, kurās salīdzināja ūdens dabas resursus partneru valstīs, analizējot ūdens nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī pētīja bioloģisko dažādību partnervalstu ezeros.

Īstenojot projektu nācās saskarties ar izaicinājumu, kas bija saistīts ar atšķirīgo projektu dalībnieku vecumu un viņu angļu valodas zināšanām, jo gatavojot aktivitātes tām jābūt universālām un pielāgotām skolēnu vecumam. Lai atrisinātu šo problēmu skolotāji vienojās, ka strādājot savās skolās par vienu un to pašu tēmu, izvēlēsies dažādas macību metodes, kā arī rezultātu atspoguļošanas paņēmienus. Tā, piemēram, sākumskolas skolēni no Grieķijas un Čehijas daudz zīmēja, veidoja instalācijas, Power Point prezentācijas un strādāja ar digitālo grāmatu veidošanas rīkiem, bet skolēni no Latvijas veica pētījumus, veidoja video un pezentācijas par pētījumu rezultātiem.

Projektā secināts, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas vairāk projekta darbu iekļaut skolas īstenotajā mācību procesā, lai skolēni un skolotāji nebūtu noslogoti papildus ārpus skolas un lai būtu iespēja motivēt skolēnus par labi padarītu darbu, kā arī saņemt vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.

Ogres Valsts ģimnāzija ir uzkrājusi projektu pieredzi, īstenojot gan Comenius, gan Erasmus+ projektus un var droši apgalvot, ka Latvijas skolēni ir ļoti labi sagatavoti sadarbībai ar Eiropas skolām. Viņi ir kreatīvi, spēj strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu, kā arī prot rīkoties nestandarta situācijās, aizstāvēt savu viedokli un ir teicamas svešvalodu prasmes.

Vēlamies ieteikt nebaidīties iesaistīt projektā zinošus, bet klusus skolēnus, jo projekta aktivitātes ļoti ietekmē skolēnu personību un palīdz kļūt komunikabliem. Visi mūsu skolas skolēni, kuri bija iesaistīti Erasmus+ projektā, pēc skolas absolvēšanas iestājās Latvijas un ārzemju augstskolās, jo viņi apzinās, cik svarīga mūsdienās ir sadarbība starptautiskā līmenī.

Avots: Inna Zeņkeviča, Viktorija Gailiša

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems