02.03.2018

Erasmus+ projekts palīdz veidot jauna studenta tēlu nākotnes Eiropā

Laika posmā no 2014. gada decembra līdz 2016. gada martam Ventspils 4. vidusskola sadarbībā ar citām partnerskolām no Polijas, Francijas, Somijas, Vācijas un Itālijas realizēja Erasmus+ projektu “Jaunā cilvēka tēls nākotnes Eiropā”, lai sagatavotu savus audzēkņus turpmākām studijām un jaunajiem dzīves posmiem.

Projekta mērķis bija dot iespēju skolēniem saprast labas izglītības nepieciešamību un informēt par iespēju izglītoties mūža garumā, apgūt jaunas prasmes un kompetences, lai viņi spētu labāk izprast un iekļauties Eiropā notiekošajos procesos, apjaust izglītības un darba iespējas Eiropas mērogā.

Projekta ietvaros notika sešas tikšanās reizes katrā no partnerskolām, kur katrā no tām jaunieši mēģināja attīstīt un iepazīt kādu no šādām kompetencēm:

  • identitāte,
  • tolerance,
  • radošums,
  • mobilitātes efektivitāte,
  • inovācija kā veiksmes atslēga,
  • demokrātijas izjūta.

Pirmā tikšanās reize notika Šcecinā, Polijā, kur jaunieši pētīja identitātes jautājumu dažādos līmeņos: personiskajā (ģimenes saknes), vietējā, nacionālajā un Eiropas kontekstā, kā arī meklēja atbildes uz jautājumiem, kā ģimenes sakņu apzināšanās palīdz izprast savu identitāti, un, kas ir Eiropieša identitāte?

Nākošā tikšanās reize notika Oranžē, Francijā, kur skolēni apguva spēju saprast un pieņemt atšķirīgo. Pirms brauciena skolēni savās mājas grupās pētīja eksistējošās minoritātes savā skolā, novadā, valstī no vairākiem skatu punktiem, vērtējot, kāda ir pašu jauniešu, vietējo politiķu un sabiedrības attieksme pret tām. Tiekoties klātienē, jauniešiem bija iespēja apmeklēt lekciju par šo tēmu, veidot aptauju, strādāt darba grupās, diskutēt, veidot video, izsakot savu un grupas viedokli. Šajā tikšanās reizē jaunieši balsojot izvēlējās projekta emblēmu.

Nākamo kompetenci – radošumu – jaunieši devās attīstīt uz Tamperi, Somijā. Šīs tikšanās mērķis bija tuvāk iepazīstināt skolēnus ar demokrātijas jēdzienu mākslas perspektīvā: caur mūziku, literatūru, dramaturģiju un horeogrāfiju.  Sagatavošanās posmā skolu komandas rakstīja dziesmas vārdus. Viesojoties Tamperē, jauniešiem bija iespēja strādāt studijā, ierakstot dziesmu, veidot aranžējumu un dziesmas tēlu, kā arī iestudēt kustības. Somijā starptautiskajās komandās jaunieši kopā radīja mākslas darbu, parādot komandas garu un iespēju vienotai Eiropai. Šīs tikšanās reizes ietvaros skolēni radīja un prezentēja dziesmu, kas kļuva par projekta simbolu.

Vācijā jaunieši atklāja savas nākotnes vīzijas, runāja par iespējām un variantiem, kā tās īstenot, turpinot izglītību kādā no Eiropas valstīm. Projekta dalībnieki kopā ar pedagogiem sastādīja katras valsts un kopēju Eiropas prasību un kompetenču sarakstu. Skolēniem lietderīgas bija tikšanās ar studentiem, kuri mācās vai iziet praksi ārzemēs.  Rezultātā tika izveidota brošūra ar ieteikumiem par darba un mācību iespējām Eiropā.

Uz Latviju projekta dalībnieki atbrauca ar mājasdarbu: prezentāciju par inovatīvu uzņēmumu savā reģionā. Klātienē katra komanda prezentēja savā valstī aktuālākās jauniešu mobilās aplikācijas un veidoja savu ideālo aplikāciju. Grupās jaunieši piedalījās radošajās darbnīcās un mācību lekcijā par sava inovatīvā produkta radīšanu. Latvijā skolēni devās mācību ekskursijās uz inovatīviem uzņēmumiem Lāču maize un DendroLight Latvia, kā arī apmeklēja modernas un inovatīvas organizācijas un vietas – Kurzemes Democentru, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Livonijas ordeņa pili, Ventspils amatu māju, Ventspils Pārventas bibliotēku un Ventspils tehnikumu. Visas plānotās aktivitātes mērķtiecīgi virzīja uz izpratni, kādam ir jābūt inovatīvam un veiksmīgam uzņēmējam. Šajā tikšanās reizē skolēni radīja e-posterus, kas augšupielādēti Youtube vietnē un apskatāmi skolas mājaslapā. 

Pēdējā tikšanās reizē Kuneo, Itālijā jaunieši piedalījās aktivitātēs, kas virzīja un iedrošināja būt brīvam un  tai pašā laikā atbildīgam par savu rīcību demokrātiskā sabiedrībā. Skolēni piedalījās diskusijās par demokrātijas izpratni, kas rosina būt aktīviem līdzdalībniekiem demokrātiskas Eiropas veidošanā. Piedaloties teatrālā uzvedumā, jauniešiem bija iespēja piedzīvot dažādas politiskas situācijas un demokrātijas izpausmes Eiropā.

Projekta realizācijā tika iesaistīti trīs skolas pedagogi, kuri guva nenovērtējamu pieredzi, kā rezultātā ir pieaudzis katra pedagoga potenciāls darboties un realizēt dažādus projektus. Pedagogi, pateicoties lieliskajai sadarbībai, iesaistījušies jaunā Erasmus+ projektā, kā arī piesakās un darbojas citos projektos, tādējādi radot iespējas gan pašiem, gan skolēniem un skolas videi attīstīties.

Projekta aktivitātēs piedalījās 13 jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Lielākā daļa projektā iesaistīto jauniešu jau šobrīd studē un, pateicoties projektam, ir uzdrošinājušies sākt studijas arī ārpus Latvijas robežām. Septiņi jaunieši studē Latvijā, izvēloties angļu valodas skolotāja profesiju, tiesības un diplomātiju, medicīnu, valodas un starptautisko komunikāciju. Nauris izvēlējies kļūt par skaņu operatoru un džeza ģitāristu. Daži jaunieši, kuri vēl turpina mācības vidusskolā, piedalās arī citos projektos un aktivitātēs, ir radoši un gatavi studēt Latvijas vai ārzemju augstskolā.

Jaunieši atzīst, ka, darbojoties starptautiskā projektā,  guvuši nenovērtējamu pieredzi, iepazīstot citas valstis un kultūras, attīstot valodas, sadarbības un uzstāšanās prasmes, dzīvojot viesu ģimenēs un uzņemot viesus savās mājās. Projekta laikā labumu guva ne tikai tā dalībnieki, bet arī skolas biedri, gan no tikšanās reizēm ar viesiem un pieredzes stāstiem, gan skatoties prezentācijas, foto un video.

 

Avots: Laila Freiberga 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems