14.02.2016

Karjeras izglītības projekts "Gatavs darbam: orientācija uz karjeru un universitātes studijām vidusskolās"

Karjeras izglītībai ir ļoti liela nozīme kvalitatīvas izglītības iegūšanā. Karjeras izvēles procesam būtu jāsākas pamatskolā, lai skolēns varētu izvēlēties piemērotāko mācību virzienu vidusskolā, kas pēc tam garantētu atbilstošu studiju izvēli augstskolā. Ar šādu motivāciju Rīgas Valsts 3. ģimnāzija iesaistījās Erasmus+ projektā "Gatavs darbam: orientācija uz karjeru un universitātes studijām vidusskolās".

Motivēta pieeja rada kvalificētus savas jomas speciālistus, kas ilgtermiņā nodrošinātu bezdarba līmeņa samazināšanos, veicinot valsts izaugsmi. Lai gan atsevišķu pedagogu un klases audzinātāju iniciatīvas ir apsveicamas, tomēr skolām nepieciešams vienots plāns, kā īstenot karjeras izglītību dažādās klašu grupās, veidojot vienotu sistēmu, kurā katrs nākamais solis balstās uz iepriekšējo.

Minētais projekts Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā tika īstenots no 2014. līdz 2016.gadam ar mērķi izveidot jaunu skolas Karjeras izglītības koncepciju, un apmainīties ar pieredzi, kā karjeras izglītība tiek īstenota projekta partnerskolās Vācijā (Progymnasium Altshausen) un Itālijā (Liceo ginnasio statale "G. Cevolani"), kā arī dot iespēju skolēniem un pedagogiem piedalīties karjeras orientācijas un pieredzes apmaiņas aktivitātēs.

Labās prakses piemērs noteikti bija Vācijas skola pilsētā Altshausen, jo tā ne tikai sadarbojās ar vietējiem uzņēmumiem, nodrošinot skolēnu prakses iespējas, bet arī veltīja karjeras izglītībai atsevišķu mācību stundu. Vairumam Progymnasium Altshausen skolēniem bija savi mācību uzņēmumi. 

Līdzīgi skolēnu prakses vietas nodrošina arī skola Itālijas pilsētā Cento. Savukārt, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija dalījās Ēnu dienu, Karjeras dienu, SMU (skolēnu mācību uzņēmumi) un atsevišķu iniciatīvu pieredzē. 24 skolēniem un vairākiem pedagogiem no katras projektā iesaistītās skolas bija iespēja piedalīties sešās Karjeras nedēļās, kas katrā no dalībvalstīm notika divas reizes. Pēc katras Karjeras nedēļas skolēni analizēja savu pieredzi, rakstot ziņojumu par savu braucienu un tā ieguvumiem. Visi ziņojumi, apraksti par projekta aktivitātēm un rezultātiem publicēti projekta mājas lapā

Projekta ietvaros Rīgas Valsts 3. ģimnāzija organizēja divas Karjeras nedēļas, kuru laikā skolēni apmeklēja Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa Universitāti. Ēnoja darbiniekus uzņēmumos Air Baltic, Lidosta Rīga, Rīgas Meži, u.c. Katrai Latvijā organizētajai Karjeras nedēļai bija atšķirīga tematika:

 • Pirmā (26.09.2015. - 3.10.2015.) veltīta tehniskajām un radošajām profesijām;
 • Otrā (3.04.2016. - 9.04.2016.) - dabaszinātņu jomai, īpaši pievēršoties mežu nozarei, jo Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā.

Noderīgas bija projekta organizatoriskās sanāksmes, kuru laikā projekta koordinatori un īstenotāji viesojās ne tikai universitātēs un sadarbības uzņēmumos, bet arī tikās ar katras valsts institūciju pārstāvjiem, kas bija saistīti ar karjeras izglītību:

     • Rīgā ar Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes pārstāvjiem; 
     • Itālijā - Emīlijas Romanjas (Emilia Romagna) reģiona Izglītības politikas pārstāvi, Cento pilsētas domes Jauniešu karjeras un studiju orientācijas un informācijas tīkla konsultanti, Cento pilsētas domes pārstāvi; 
     • Vācijā - Karjeras informācijas centra pārstāvjiem, Rāvensburgas (Ravensburg) Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi. 

Šo sanāksmju laikā notika vērtīga pieredzes apmaiņa, kas kalpoja par pamatu Karjeras izglītības koncepciju veidošanai.

Noslēdzot projektu secināts, ka tā ietekme bijusi daudz lielāka kā sākotnēji cerēts, proti:

   1. projekts kalpoja kā iniciators karjeras izglītības aktualizēšanai visā skolā – tika pieņemts darbā karjeras konsultants, 
   2. izveidots skolas Karjeras izglītības attīstības plāns pa klašu grupām, 
   3. klašu audzinātāji sadarbībā ar karjeras konsultantu veidoja karjeras izglītībai veltītas audzināšanas stundas, 
   4. notika profesionālās pilnveides kursi un konferences karjeras izglītības aktualizācijai 
   5. priekšmetu skolotāji (īpaši svešvalodās) tēmai pastiprināti pievērsās savās priekšmetu stundās. 

Arī pēc projekta noslēguma turpinās pozitīvas iezīmes, proti, karjeras izglītība ir katra klases audzināšanas plāna neatņemama sastāvdaļa, klašu audzinātāji apmainās ar karjeras izglītības stundu idejām, plāniem un materiāliem. Skolas karjeras konsultante aktīvi darbojas dažādu karjeras izglītības pasākumu īstenošanā, skolēnu un pedagogu konsultēšanā un karjeras faktors ir iekļauts arī ģimnāzijas attīstības plānā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems