21.05.2019

Erasmus+ projektā skolēni gūst izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību

No 2016. līdz 2018. gadam Ādažu vidusskola sadarbībā ar iestādēm no citām Eiropas valstīm – Itāliju, Austriju, Turciju, Portugāli un Rumāniju - realizēja Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projektu “Viss sākas ar pirmo soli” (Everything begins with the first step).

Projekta dalībnieki fokusējās uz apkārtējās vides un cilvēka mijiedarbību, cilvēka darbības sekām un ietekmi uz vidi, kā arī rīcības sekām ilgtermiņā un kā tās novērst, ja tām ir negatīvas tendences. Lai skolēni spētu izprast šos sarežģītos tematus - globālā sasilšana, siltumnīcas efekts, piesārņojums dabā, projekta laikā bija izstrādāti efektīvi mācību materiāli un organizēti jēgpilni pasākumi. Šīs tēmas allaž bijušas pusaudžiem komplicētas un grūti uztveramas, tādēļ ar projekta palīdzību ir veidota pieeja, lai šo izpratni atvieglotu un globālas problēmas padarītu vieglāk uztveramas. Dalībnieki organizēja dažādas aktivitātes gan vietējā, gan starptautiskā mērogā: talkas, apkārtnes labiekārtošanas darbus, apzaļumošanu, atkritumu vākšanu, augu stādīšanu, lekcijas, kā arī radošās darbnīcas ar otrreizējās pārstrādes materiāliem.

Katra dalībiestāde ļoti atbildīgi organizēja pasākumus un atsaucīgi iesaistījās projekta aktivitāšu plānošanā, kas veicināja patīkamu un saliedētu atmosfēru visos projekta pasākumos un braucienos. Iesaistītās organizācijas ar lielu atdevi un ieinteresētību darbojās ar skolēniem, piemēram, Getliņi EKO, Ādažu novada pašvaldība, Antālijas uzņēmums Mesut un pašvaldība, Itālijas CaltAqua un Minerālu un Arheoloģijas muzeji, u.c. iestādes. Skolēni piedalījās ne tikai teorētiskās lekcijās, kas ir vērtīga pieredze, bet arī tiem tika doti praktiski uzdevumi darboties starptautiskās grupās svešā vidē. Uz Ādažu vidusskolas pārstāvjiem lielāko iespaidu atstāja Mesut uzņēmuma darbība, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Antālijā - redzēt  milzīgos atkritumu apjomus un kā tos pārstrādā, pētīt liela kūrorta saimniecības telpas Belekā, kas uzņem vairākus tūkstošus klientu ik dienas. Visu uzņēmumu darbinieki bija ļoti atsaucīgi un zinoši savā jomā un labprāt dalījās ar profesionālo informāciju un sniedza atbildes uz daudziem jautājumiem.

Projekta laikā notika trīs mācību braucieni uz Itāliju, Rumāniju un uz Turciju, kuros piedalījās lielāks skolēnu skaits nekā bija ieplānots. Tāpat, notika arī trīs vērtīgas projekta koordinatoru tikšanās, kuru laikā tika apmeklētas dažādas pašvaldības un privātās iestādes Portugālē, Austrijā un Latvijā, kas būtiski ietekmēja projekta kvalitāti un veicināja sadarbību.

Katra uzņemošā dalīborganizācija bija parūpējusies par produktīvām darba dienām un bagātīgu kultūras programmu, lai dotu iespēju skolēniem un pedagoģiskajam personālam iepazīt svešās zemes.

Projekta gaitā tika risināti un apgūti vairāki svarīgi apkārtējās vides un cilvēka mijiedarbības procesi, to ietekme uz dabu un sabiedrības dzīvesveidu. Kā nozīmīgs pienesums skolu ikdienas darbā ir metodiskie materiāli, kas tapa sadarbojoties sešu valstu pedagogu kolektīvam, un, kuri šobrīd tiek izmantoti ikdienas mācību darbā, to dažādojot un padarot radošāku. Skolēniem ir būtiski uzlabojušās sadarbības prasmes, svešvalodu zināšanas un vēlme būt aktīviem starptautiskos projektos.

Projekta rezultātā ir izveidoti divpadsmit jauni un mūsdienīgi stundu plāni, iespiestas brošūras ar informatīviem paziņojumiem, ierakstīti vairāk nekā 25 videoklipi, kuri ir izmantojami kā metodiskais materiāls mācību darbā, izveidots stāstu krājums sākumskolas bērniem “Priecīgie un bēdīgie dabas varoņi”, izveidota sešu valodu dabas terminu vārdnīca, izstrādāta projekta mājaslapa www.firststep4us.eu , sacerēta dziesma Nature song, un notikuši daudzi radoši pasākumi, kuru laikā kopīgi darbojušies gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki.

Piemiņai par īstenoto projektu ir palikušas daudzas atmiņu lietas- fotogrāmata, karodziņi un krūzītes ar projekta logo, uzlīmes, bloknoti, magnēti un piekariņi. Katrs dalībnieks ticis apdāvināts un novērtēts, tāpēc šī sadarbība un komunikācija turpinās joprojām, jo skolēni apciemo viens otru Itālijā, plāno braucienus uz Portugāli un Austriju. Šie fakti noteikti liecina par veiksmīgu sadarbību un priecē projekta idejas attīstītājus.

Katras skolas ieguvums no šī konkrēta projekta ir ļoti būtisks- vērtīga starptautiska pieredze un uzlabotas gan pedagogu profesionālās, gan skolēnu dažādas prasmes. Tāpat ir svarīgi minēt vērtīgus pasākumus, kuru laikā bija dota iespēja darboties lielam skolēnu skaitam un pierādīt sevi un savas vēlmes izzināt un sadarboties. Ar efektīvu un mūsdienu metožu palīdzību it veicināta skolēnu izpratne par sarežģītiem dabas procesiem un noticis svarīgs process – vēlme izzināt un uzzināt.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems