24.01.2020

Jaunākās tehnoloģijas kā atbalsta līdzeklis iekļaujošā izglītībā pirmsskolās

No 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam četras pirmsskolas - “Attīstības centrs ģimenei” no Latvijas, Ioan Popescu liceja eksperimentālā pirmsskola no Rumānijas, pirmsskola Nykstukas no Lietuvas un Ozel Gozbebegimanaokulu no Turcijas sadarbojās, īstenojot Erasmus+ projektu “Iekļaujošā izglītība vizuālistiem, audiālistiem un kinestētiķiem, izmantojot tehnoloģijas” (“Inclusive preschool by digital VAK”).

Šo divu gadu laikā visi partneri attīstīja savu iepriekšējo projektu rezultātus ar mērķi nodrošināt individualizētu mācīšanās procesu, atbilstoši bērnu mācīšanās vajadzībām. Jau iepriekš darbojoties, partneri atrada risinājumu, kā dažādot uzdevumus un mācību saturu, lai nodrošinātu iespēju attīstīt satura apguvi gan vizuālistiem, gan audiālistiem, gan kinestētiķiem. Projekta mērķis bija izstrādāt un ieviest partneru organizācijās tādas mācīšanās metodes un līdzekļus, kas ļautu mācību procesā veiksmīgi iekļauties arī bērniem ar agrīnām mācīšanās traucējumu pazīmēm.

Projektā paveiktais

Projekta ietvaros partneri izstrādāja digitālu mācību platformu bērniem ar mācīšanās traucējumiem, radīja un ieviesa gan robotikas apmācību programmu sīkās motorikas attīstībai, gan īpašu, pedagogiem izmantojamu digitālu testēšanas materiālu, kas ļauj pedagoga novērojumus apkopot, lai agrīni noteiktu mācīšanās traucējumu pazīmes. Projekta partneru iestāžu pedagogi tikās divās mācību aktivitātēs Latvijā un Turcijā, kurās mācījās par digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējām pirmsskolas izglītības procesā, kā arī valodas, radošuma un kritiskās domāšanas prasmju attīstību ar tehnoloģiju palīdzību. Projekta īstenošanā partneri sastapās arī ar izaicinājumiem – uzdevumu saturs un formas aprobācijas procesā bieži tika mainīti, jo pedagogiem ne tikai vajadzēja atrast efektīvākos mācību līdzekļus, bet arī respektēt partneru valstu atšķirīgās prasības bērnu prasmēm, piemēram, izslēdzot visus uzdevumus ar burtiem, kas Turcijā un Rumānijā tiek apgūti tikai uzsākot skolas gaitas.

Projekta otrajā īstenošanas gadā partneri iegūtos rezultātus pielāgoja savu valstu pedagogu vajadzībām, izstrādājot īpašu pedagogu meistarklašu – mācību programmu, kuras mērķis bija ne tikai apgūt šo rīku izmantošanu, bet arī apmainīties ar dažādām inovācijām, kas uzlabotu šo rīku pielietošanas iespējas pēc iespējas plašākā pirmsskolu tīklā. Latvijas partneris 2019. gada augustā organizēja projekta noslēguma konferenci, kurā apmainījās pieredzē ar Igaunijas pedagogiem par robotikas un tehnoloģiju mācību satura ieviešanu pirmsskolās.

Projekta dalībnieki

Projekta aktivitātēs kopā piedalījās vairāk nekā 100 četrus līdz septiņus gadus veci bērni no partneru pirmsskolām, tajā skaitā bērni ar iespējamiem mācīšanās traucējumiem, kas vēl nav diagnosticēti. Kopumā vairāk nekā 25 partneru pedagogi darba grupās veidoja interaktīvus un digitālus rīkus, kuri tika aprobēti secīgi mācību procesā - tika izveidoti divi pedagogu ikdienas darbā pielietojami instrumenti, lai ļautu diversificēt mācību procesu, to pielāgojot arī bērniem, kuriem ir novērojamas mācīšanās grūtības ikdienā.

Secinājumi pēc projekta īstenošanas

Īpaša loma projektā noteikti ir vecākiem un viņu līdzdalībai projekta ieviešanas gaitā. Dažiem partneriem šī bija pirmā pieredze, iesaistot vecākus ikdienas mācību procesos, kuru rezultātā iegūts vērtīgs video materiāls ar mācību procesa apkopojumu.

Projekta īstenošana ļāva partneriem ne tikai risināt savā ikdienā aktuālas problēmas, bet arī iegūt starptautiska mēroga pieredzi pedagoģiskā darba organizācijā. Tāpat katrs partneris dalījās ar savu darba pieredzi pēc projekta ieviešanas, piemēram, Rumānijas partnera iestādes pedagogi ikdienā darbojas vieni paši 30 bērnu grupās un ar ļoti ierobežotu tehnisko līdzekļu bāzi, taču projekta ieviešana ļāvusi viņiem pirmajiem pilsētā attīstīt iekļaujošajā izglītībā balstītu izglītības piedāvājumu bērniem, kuriem līdz šim nav bijusi iespēja iegūt vispārējo izglītību pirmsskolās.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems