22.01.2020

Skolēni un skolotāji sadarbojoties organizē aktīvas un mūsdienīgas mācību stundas

Jelgavas Valsts ģimnāzija 3 gadu garumā kopā ar partneriem no Turcijas, Polijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas un Portugāles sadarbojās Erasmus+ projektā “ICT in Active Learning & Teaching- Inspiring, Challenging, Terrific” (“IKT kā aktīvas mācīšanās un mācīšanas sastāvdaļa - iedvesmojoši, izaicinoši, satriecoši”) ar mērķi uzlabot mācīšanas, mācīšanās un sadarbības prasmes, mācību stundās izmantojot IKT risinājumus.

Partneri kopā meklēja atbildes uz jautājumiem par mācību stundu plānošanu un strukturēšanu tā, lai skolēni būtu aktīvi stundas līdzdalībnieki, plānotu un kopīgi virzītos uz mērķi, un skolotājiem tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts- kursi, stundu plānošanas, vadīšanas un plānošanas pieredze, padoms, atbalsts, piemēri, aktīva skolotāju līdzdalība procesā- lai spētu skolēnus atbalstīt un veidot par aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, kuri ikdienā jēgpilni prot izmantot tehnoloģijas.

Skolēnu iesaiste projektā

Skolēni aktīvi iesaistījās projekta logo veidošanā un organizēja tiešsaistes balsošanu visiem projekta partneriem, lai izvēlētos atbilstošāko logo. Šajā konkursā Latvijā iesaistījās 480, Polijā - 168, Portugālē- 215, Turcijā- 189, Beļģijā- 316 un Nīderlandē 250 skolēni un skolotāji. Tāpat projekta laikā, iepazīstoties ar dažādām aplikācijām un to pielietošanas iespējām, skolotāji un skolēni kopā atlasīja vispopulārākās aplikācijas un izveidota e-grāmatu "ICT ALT Stars", kurā tika ievietoti populārāko aplikāciju un programmu apraksti un saites, kur tos atrast, kādām aktivitātēm un mērķiem tie ir lietojami, kā arī, kas jāņem vērā, lietojot aplikāciju mācību stundu laikā. Tika īstenota arī  projekta mērķos paredzētā aktivitāte- IKT kursi skolotājiem un skolēniem, ko vadīja skolēni- eksperti, tādējādi gan dodot iespēju skolēniem attīstīt līderisma prasmes, gan atbalstīt un iedrošināt skolotājus lietot dažādus rīkus.

Projekta laikā notika arī divas nometnes skolēniem - Turcijā un Latvijā. Turcijā skolēni ar ierobežotām tehniskajām iespējām, sadarbojoties grupās, radīja 7 video pamācības, kuras pēc tam prezentēja pārējiem sanāksmes dalībniekiem.

Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem Eiropā

Izvērtējot katras skolas iespējas, skolotāji un skolēni kopā izstrādāja IKT kursu programmu, kuru realizēja katra skola gan individuāli, gan projekta sanāksmju laikā, un metodikas kursu programmu skolotājiem, kas tika realizēta teorētisko un praktisko nodarbību veidā projekta vizīšu laikā.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji apmācības pasākuma laikā Polijā kolēģus iepazīstināja ar efektīvas stundas pamatprasībām, mācīja stundā izvirzīt sasniedzamo rezultātu, veikt formatīvo vērtēšanu, sniegt atgriezenisko saiti par procesu un rezultātu. No poļu kolēģiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji mācījās dažādu aplikāciju jēgpilnu lietošanu mācību stundās.

Projekta tikšanās laikā Beļģijā Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji vadīja nodarbību par sadarbības organizēšanu klasē, savukārt no beļģu kolēģiem apguva prasmi kopīgi plānot darbu, sadarbojoties veidot kopīgu stundas plānu un to realizēt.

Projekta sanāksmes laikā Nīderlandē kopīgi tika apgūtas virtuālās realitātes iespējas, savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji iepazīstināja projekta partnerus ar pieredzi, kā stundās strādāt diferencēti.

Projekta noslēgumā- starptautiska olimpiāde

Otra nometne skolēniem projekta noslēgumā notika Latvijā, un tās ietvaros tika organizēta starptautiska olimpiāde. Olimpiādes mērķis skolēniem bija radīt produktu, strādājot jauktās grupās, risinot kādu problēmu un izmantojot IKT. Gatavojoties olimpiādei LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) piekrita konsultēt skolotājus un dalīties pieredzē, kā šādu olimpiādi realizēt.

Arī pēc projekta noslēgšanas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji savā ikdienā turpina izmantot nodarbībās apgūto, kā arī mācību stundām ir konkrēts skolēnam sasniedzamais rezultāts, uzdevumi un aktivitātes, kas palīdz sasniegt rezultātu. 2019./20. mācību gadā Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni pēc skolas renovācijas atgriezās vēsturiskajā ēkā, kura aprīkota ar modernākajām tehnoloģiju iekārtām. Skolotāji ar entuziasmu un labprāt apguva jaunās iespējas, nebaidoties no neizdošanās.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems