17.02.2020

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni un skolotāji apgūst digitālos rīkus un medijpratību

Skolotājiem bieži vien jāapgūst dažādi digitālie rīki, lai padarītu mācību procesu mūsdienīgu, sagatavotu jauniešus darba tirgus prasībām. Kopā ar skolotājiem pilnveidojas arī skolēni. Bet, veidojot digitālās platformas, prezentācijas, infogrammas, domājot par to saturu, jauniešiem jāapgūst vēl viena ļoti aktuāla prasme - medijpratība. Tā Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājiem radās ideja īstenot Erasmus+ projektu „Digitālā un medijpratība ilgtspējīgai mūžizglītībai” („Digital and Media Literacy For Sustainable Life Learning”).

Apzinoties, ka tēma ir gan plaša, gan aktuāla visā Eiropā, projektā bija iespēja uzzināt, kā to apgūst citās valstīs. Kopā ar partneriem no Itālijas, Francijas, Bulgārijas, Turcijas un Rumānijas dažādus digitālus rīkus izmantot mācījās ne tikai Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni, bet arī skolotāji.

Diskutējot ar partneriem par sasniedzamajiem rezultātiem, projekta dalībnieki izvirzīja mērķi, kuru sasniegšanai gan starptautisku tikšanos laikā, gan, darbojoties starp tikšanas reizēm, skolēni apguva dažādus digitālus rīkus: Power Point, Prezi, Imovie, Kahoot, Surveymonkey, YouCut, Genially, Pocket. Projekta laikā skolēni veidoja filmas ar dažādu programmatūru palīdzību, uzsāka Wordpress bloga veidošanu un uzturēšanu, infogrammu veidošanu, kā arī apstrādāja un analizēja aptauju datus, tādā veidā attīstot datu vākšanas, apstrādes un analīzes prasmes, kā arī mūsdienīgu prezentāciju sagatavošanu.

Bulgārijā notika seminārs par personas datu aizsardzību Eiropas kontekstā un semināri par cilvēku digitālo nospiedumu. Rumānijā skolotāji ieguva zināšanas, kā notiek datu aizsardzība internetā (piedaloties Vaslui novada policijas departamentam), bet, sadarbojoties ar Apollonia TV un Radio Romania darbiniekiem, skolotāji varēja piedalīties seminārā par dažādiem digitālajiem un plašsaziņas līdzekļu rīkiem.

Latvijā notika darba grupas ar ekspertiem, kuri runāja par medijpratību, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, digitālajiem medijiem, sociālajiem tīkliem, viltus ziņām un informācijas avotiem. Tāpat NATO eksperte Linda Curika diskusijā par informācijas saņemšanas novērtējumu stāstīja, kas ir viltota informācija un kā šo problēmu risināt sadarbībā ar Eiropu.

Itālijas kolēģi mācīja projekta skolotājiem virtuālās laboratorijas Moocs lietošanu, kodēšanu. Skolotāji apmeklēja pētniecības institūtu Itālijā, kur apsprieda jautājumus par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz biomateriālu izmantošanu.

Francijā notika nodarbības par jauniešu atkarībām un preventīvo pasākumu nozīmi, kas sākumā nebija plānots, bet projekta gaitā šķita aktuāls un nozīmīgs. Tādējādi skolēni īstenoja UNESCO ilgtspējības mērķus: kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, nevienlīdzības mazināšana, miers un taisnīgums, sadarbība.

Tikšanās dažādās valstīs un sagatavotie mājas darbi deva iespēju iepazīt katras valsts tradīcijas, kultūru, izprast kopīgo un atšķirīgo. Tikšanās ar vietējās valdības pārstāvjiem ļāva saprast katras valsts prioritātes un attīstības tendences Eiropas mērogā, redzēt un saprast Eiropas fondu ietekmi uz katras Eiropas valsts attīstību.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji sniedza savas atsauksmes, atskatoties uz visām projekta aktivitātēm un gūto pieredzi. Skolotāja Līga: “Mēs izglītībā akcentējam kvalitāti. Savukārt partneri uzskata, ka skolēniem jāmācās no savām kļūdām, un ļauj skolēniem vairāk darboties  patstāvīgi. Ciemojoties pie partneriem, iepazinām kultūru, ikdienu, tradīcijas, apguvām jaunas zināšanas un prasmes, apmeklējām dažādas atpūtas vietas. Secinājām, ka tautas tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzei un daudzas ir saglabājušas līdz pat mūsdienām, bet ir arī tādas, kuras ir zaudējušas nozīmi, jo modernā pasaule ievieš savas korekcijas. ”Par savu iegūto pieredzi skolotājas Renāte un Anastasija saka tā: “Esam guvušas idejas sevis pilnveidošanai un gatavas dalīties ar savu pieredzi. Redzējām pilsētu, kurā ar jauno tehnoloģiju palīdzību rūpējas par iedzīvotāju labklājību. Katānijas iedzīvotāji ar pārsteidzošu nesteidzību risina savas problēmas, bet par mums ziemeļniekiem saka tā: „Jūs uzskaņojaties uz problēmu radīšanu un risināšanu – pa kuru laiku jūs dzīvojat?””

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems