07.04.2020

Uzlabo pieaugušo tālmācības procesu

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 13 mēnešu laikā ar partneriem no Itālijas un Igaunijas īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Adult ReStart skolu izglītības sektorā “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes”). Projekta īstenotāji vēlējās realizēt pieaugušo izglītojamo tālmācības formas uzlabošanu, tāpēc projektā pedagogus aktīvi izglītoja par modernākajām tehnoloģijām un jauniem mācīšanas paradumiem.

Tālmācība ar klātienes efektu

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola sadarbojās ar Itālijas bezpeļņas organizāciju Futuro Digitale un Tallinas Pieaugušo ģimnāziju no Igaunijas, jo visām iestādēm ir pieredze IKT jomā un tās sniedz iespēju pieaugušajiem mācīties skolā.

“Lielai daļai pieaugušo, kuriem nav vidējās izglītības, ir bijusi negatīva iepriekšēja pieredze izglītībā, sistēmā un tās metodēs,” atzīst Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas komanda. Lai šādas pieredzes mazinātu, organizācijas un mācību iestādes savā starpā izstrādāja un apmainījās ar tālmācības vides metodoloģiskajiem materiāliem, strukturēja skolotāju darbu, izmantojot dažādas informācijas tehnoloģijas, kā arī ieviesa jaunas metodes individuālajā darbā ar izglītojamajiem.

Projekta īstenotāji izveidoja apjomīgu pētījumu  - aptauju ar jautājumiem par tālmācības vizuālo izskatu, kursu saturu, mācību metodēm un mācīšanās veidiem. Pēc pētījuma rezultātiem secināja, ka izglītojamie vēlas apvienot mācību procesu un konsultācijas, esot tiešsaistē ar skolotāju, lai viņi var uzdot aktuālus jautājumus un paralēli strādāt virtuālajā vidē, ko ar ierakstu nevarēja panākt. Līdz ar to projekta  īstenotāji pievērsa pastiprinātu uzmanību tiešsaistes stundu organizēšanai ar “Lielā zilā poga” (Big Blue Button) programmas apguvi tālmācības pedagogiem. “Tādējādi stundas notiek tiešsaistē, kur izglītojamajiem ir iespēja saņemt klātienes efektu un uzdot jautājumus, ja rodas neskaidrības,” skaidro projekta organizatori no Latvijas.

Mācās no kaimiņiem

Izmaiņas ieviesa arī tālmācības vides vizuālajā noformējumā, jo aptaujas rezultāti liecināja, ka iepriekš tas bija visai atturīgs. Lai tālmācības vide pieaugušajiem būtu pievilcīgāka, mācību instrumentu Moodle būtiski uzlaboja gan izkārtojuma un krāsu ziņā, gan sakārtoja informatīvos blokos, gan ieviesa papildus iespējas izglītojamajiem un pedagogiem.

Projekta gaitā dalībvalstu pedagogi piedalījās apmācībās Itālijā, kā arī vietēja mēroga pasākumos, kas nodrošināja tūlītēju iesaisti un diskusijas.  Latvijas projekta organizatori ņēma piemēru no kaimiņiem, Igaunijas skolotājiem, kuri sniedz katram izglītojamajam atgriezenisko saiti par paveiktiem pārbaudes darbiem. Kad mācību priekšmets ir beidzes, izglītojamais dod savu novērtējumu par kursu. Līdz ar to pedagogs var izvērtēt, vai nākamajā semestrī būtu jāveic kādi uzlabojumi. Tādā veidā atgriezeniskā saite nemitīgi palīdz pilnveidot mācību metodes.

Bezmaksas lietošanai ikvienam

Metodiskais materiāls ir pieejams bezmaksas lietošanai ikvienam, kurš interesējas par uzlabotu tālmācības apguvi. Metodes ir vērtīgas gan pieaugušajiem, kuri mācās tālmācības vidē, gan  pedagogiem, kuri vada mācību procesu.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas projekta komandai šī pieredze deva vērtīgas zināšanas un risinājumus pieaugušo tālmācības izglītības procesa attīstībai, pielietojot dažādas jaunās tehnoloģijas. Izveidojās cieša sadraudzība un pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītošanā ar Itālijas un Igaunijas kolēģiem.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems