27.04.2020

Skolotājiem izstrādā kompetenču izglītības programmu skolēnu izaugsmei

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ar sadarbības partneriem no Latvijas, Igaunijas un Spānijas divu gadu laikā realizēja Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektu ARETE CATALYST (“Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās”). Projekta laikā tapa pētījuma pārskats un skolotāju izglītības programma, kas nodrošina pedagogiem atbalsta instrumentus darbā ar transversālo kompetenču un rakstura attīstību skolās.

Transversālo kompetenču izglītības trūkums

Eiropā skolotāji vispārizglītojošajās skolās saskarās ar problēmu – pārpildītu skolas mācību programmu, kas koncentrējas uz dažādiem mācību priekšmetiem, bet atstāj ļoti maz laika, lai sniegtu skolēniem rakstura un transversālo kompetenču zināšanas. Transversālās kompetences mēdz dēvēt arī par emocionālo inteliģenci, kuru iespējams apgūt tādos mācību priekšmetos kā ētika, morālā audzināšana, filozofija u.c. Lai gan transversālo kompetenču izglītība nav specifisku darba prasmju apgūšana, tomēr tās lieliski palīdz indivīdam iekļauties sabiedrībā un mainīgajā darba tirgū. Pasaule attīstās strauji, līdz ar to arī ekonomika, darba iespējas, kā arī pieprasītākās profesijas mainās soli solī ar pasaules attīstības virzienu. Viens no galvenajiem ieguvumiem no transversālo kompetenču apgūšanas ir indivīda spēja efektīvāk pielāgoties pārmaiņām, piemēram, pārkvalificēties uz citu darba nozari vai profesiju. Ikvienam cilvēkam rakstura un transversālo kompetenču izpratne var būt kā drošības spilvens, kas palīdzēs pārmaiņu laikos. Transversālo kompetenču un rakstura izglītības apguve attīstīta komunikatīvās prasmes, empātiju, sadarbības spējas, kritisko domāšanu, sociālo un emocionālo atbildību, kā arī citas vērtības. Šāds kompetenču daudzpusīgums ir tikpat svarīgs jauniešu izaugsmei kā jebkuras citas zināšanas, ko sniedz mācību programmas, līdz ar to RD IKSD projektu virzīja, domājot par atbalstu skolotājiem un skolēnu emocionālās inteliģences izaugsmi Latvijas izglītībā.

Pielāgo programmu katrai valstij

Projekta pētījuma pārskats apkopoja un salīdzināja Latvijas, Igaunijas un Spānijas valstu izpratni par rakstura un personīgo kompetenču izglītību, izvērtēja kopīgās un atšķirīgās iezīmes un pārskatīja jau esošās iniciatīvas projekta dalībvalstīs, kā arī citās pasaules valstīs.

Literatūra, metodoloģiskie piemēri un apraksts par rakstura izglītību un tās veidojošajiem aspektiem ļaus ikvienam skolotājam individuāli izzināt tēmu, kā arī pilnvērtīgāk vadīt mācību procesu. Lai izveidotu maksimāli efektīvāku skolotāju izglītības programmu, projekta organizatori un sadarbības partneri vadīja diskusijas ar skolotājiem par rakstura un kompetencēs balstītas izglītības veicināšanai nepieciešamo atbalstu. Latvijā programmu pilotēja Rīgas Imantas vidusskolā un tajā apkopoti arī metodoloģiskie risinājumi starptautiskā mērogā.

36 stundas pilnveidei

ARETE CATALYST projekta sadarbības partnera, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, izstrādātā Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai” ir viens no veiksmīgākajiem un ilgtspējīgākajiem projekta rezultātiem. Pilnveides programma pieejama 36 stundu apjomā un turpmāk būs pieejama skolotāju pilnveidei rakstura audzināšanas labās prakses iedzīvināšanai skolās.

Arī sadarbības partneru rezultāti ir iepriecinoši. Spānijas Astūrijas reģionā projekta rezultātā veiksmīgi uzsākta apmācību organizēšana tiešsaistē, lai atvieglotu rakstura izglītības ieviešanu skolās. Savukārt Igaunijā, īstenojot projekta aktivitātes, veicināta sadarbība starp skolu un universitāti, popularizējot rakstura izglītības un kompetencēs balstītu pieeju, kā rezultātā ir pieaudzis universitātē pasniegto kursu skaits šajā jomā un tiek piedāvātas praktiskās nodarbības.

Projekta pārskats un metodoloģiskais materiāls ir brīvi pieejami un izmantojami ar atsauci uz projektu, līdz ar to ikviens var iepazīties ar materiāliem un iegūt ieskatu par izpratnes veicināšanu rakstura un kompetencēs balstītajās izglītības jomās.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems