22.05.2020

Mālpils novada vidusskola motivē skolēnus iesaistīties uzņēmējdarbībā

Mālpils novada vidusskola ar sadarbības partneriem no Horvātijas, Itālijas, Norvēģijas un Portugāles kopīgi organizēja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” (COLENT), lai uzlabotu skolēnu uzņēmējdarbības, digitālās, valodas un sociālās prasmes.

Projekta organizatori projektā pielietoja novatoriskas, uz skolēniem orientētas kooperatīvās mācīšanās metodes, seminārus un mācības, lai motivētu jauniešus sākt savu uzņēmējdarbību vai radīt turpmākās darba iespējas. Piemēram, skolēni jauktās starptautiskās grupās izstrādāja biznesa plānus Itālijā, gatavojās darba intervijas simulācijai Norvēģijā, kopīgi veidoja prezentācijas pēc darba vidē balstītām mācībām Horvātijā. Mācību posmos skolēni un skolotāji izmantoja modernas tehnoloģijas, jo viena no projekta prioritātēm bija atvērta un inovatīva prakse digitālajā laikmetā.

Ieguvēji ir visi

Prasmju un kompetenču apguve notika visā projekta laikā, turklāt to var attiecināt gan uz skolēniem, gan uz skolotājiem. Kamēr skolēni mācījās uzņēmējdarbību, izstrādāja biznesa plānus, mācību ekskursijās iepazina dažādus uzņēmumus un attiecīgajām profesijām nepieciešamās prasmes gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū, tikmēr skolotāji ieguva jaunu pieredzi un prasmes CLIL pieejas izmantošanā, gatavojot un vadot mācību stundas starptautiskajām "klasēm" jauktās mobilitātes laikā Portugālē, kā arī apgūstot jaunas metodes uzņēmējdarbības mācīšanā. Gan skolēni, gan skolotāji uzlaboja svešvalodu, sociālās un komunikatīvās prasmes un kompetences, lielākā vai mazākā mērā guva vai pilnveidoja savas zināšanas un prasmes projekta laikā.

Reālistiska uzņēmējdarbības garša

Projektu organizatori atzina, ka gan viņi, gan skolēni ir ieguvuši pozitīvu pieredzi un iemaņas, kas palīdzēs attīstīties arī nākotnē. Skolēniem veltītās aktivitātes radīja ieskatu un zināšanas par uzņēmējdarbības pasauli. Tās ļāva izvērtēt, kādas un, cik daudz iespējas paveras tiem, kuri nākotnē plāno saistīt savu dzīvi ar uzņēmējdarbību. Itālijas partneri novēroja, ka ievērojami paaugstinājās skolēnu motivācija apgūt angļu valodu un ar uzņēmējdarbību saistītos mācību priekšmetus. “Visi studenti bija ļoti ieinteresēti aktivitātēs, vairāk, nekā mēs cerējām,” stāsta Itālijas pārstāvji. Horvātijā skolēni apmeklēja dažādas firmas un satika to dibinātājus, kuri iedvesmoja un parādīja jauniešiem, ka viss sākas ar vienu cilvēku, viņa ideju un smagu darbu, līdz ar to jaunieši varēja uzzināt, kāda ir uzņēmējdarbības īstā garša.

Rezultātu bagātība

Latvijas organizatori bija patīkami pārsteigti par daudzajiem projekta rezultātiem, piemēram, skolēnu izstrādātajiem pētījumiem par profesijām, brošūru “Nākotnes profesijas” un “Monopola” spēles jauno versiju. Vēl viens noderīgs rezultāts ir datu bāze ar saitēm, kas palīdz skolēniem atrast informāciju par profesionālo jomu un uzņēmējdarbības izglītību. Datu bāzē iespējams atrast arī skolotāju mācību materiālus par kooperatīvās uzņēmējdarbības apguves metožu izmantošanu, labās prakses piemēru paraugus, skolēnu biznesa plānus, divus projekta žurnālus, prezentācijas, starptaustiskās uzņēmējdarbības mācību sesijas aprakstus, kas gatavi turpmākai izmantošanai citās skolās. Visi materiāli ir pieejami Mālpils vidusskolas mājaslapā.

Projekta beigas – attīstības turpinājums

Uzlabotās kooperatīvās mācīšanās metodes un mācību materiāli kalpos kā palīgi, lai veicinātu uzņēmējdarbības prasmes un kvalitatīvu karjeras konsultāciju darbu. “Mūsu skolēni, kas lielā mērā nāk no reģioniem, kuros ir augsts bezdarba līmenis, guva labumu no karjeras konsultāciju pasākumiem, vietējiem un starptautiskiem uzņēmējdarbības semināriem un uz darbu balstītas mācīšanās simulācijas, jo viņi sāka domāt par savām iespējām, lai idejas pārvērstu darbībā,” priecājas COLENT projekta koordinatore Līvija Mukāne. Tāpat L. Mukāne informē, ka turpināsies karjeras konsultāciju pasākumi un sadarbība ar vietējiem un reģionāliem uzņēmumiem. Notiks projekta rezultātu izmantošana mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās. Turpināsies arī sadarbība ar Publiskās runas skolu un Jauniešu akadēmiju “Pacelt pasauli”.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems