20.07.2020

Mācību stundas digitālā gaisotnē un pārgājienos

Trīs gadu laikā Rīgas Igauņu pamatskolas Erasmus+ stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu “Draudzīgas vides dzērvenes un inovatīvie planšetdatori” realizēja un pilnveidoja dažādu priekšmetu skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Itālijas, lai starpvalstu skolēni vecumā no 13 līdz 16 gadiem varētu attīstīt savas zināšanas un spējas.

Projekts radīts, lai uzlabotu skolēnu sekmes un padarītu interesantākus mācību pamata priekšmetus: dabaszinības, matemātiku un valodas. “Mūsu projektā dzērvenes simbolizē tīru vidi, planšetdatori – inovācijas un modernās mācīšanas metodes,” stāsta Igauņu pamatskolas skolotāja Ivika Keisele.

Projekta mērķis bija saistīt teorētisko pamatu ar praktiskajām nodarbībām, jo līdz ar teorijas un prakses mijiedarbību jauniešiem parādās lielākas un plašākas iespējas savas nākotnes profesijas izvēlē. Papildu tam gan skolēni, gan skolotāji daudzus priekšmetus apguva ar IT un digitālo rīku palīdzību.

Digitālā laikmeta iespējas

Skolotāja I. Keisele novērojusi, ka skolēni pārzina digitālās ierīces, bet, galvenokārt, izmanto tās, lai klausītos mūziku vai skatītos video. Lai apgūtu attiecīgās digitālās prasmes un kompetences, jaunieši mācību procesā izmantoja planšetdatorus un mobilos telefonus kā mācību rīkus. Digitālā laikmeta piedāvātas iespējas sociālajos tīklos arī netika laistas garām - gan skolotāji, gan skolēni mācībās izmantoja Facebook platformu. Saziņa un kontaktēšanās ar partneru skolām notika ar e-pasta, Skype un Facebook starpniecību, kā arī projekta organizatori kopā ar jauniešiem rīkoja video konferences, filmēja video, veidoja labdarības tirdziņus, izstādes, kā arī rakstīja dzejoļus un nodarbojās ar citām radošām aktivitātēm.

Projekta sākumā skolēni, veidojot informatīvās izstādes par partnerskolām, iepazinās ar dažādām valstīm un pilsētām. Vēlāk, izmantojot IKT, partnerskolu skolēni iepazinās viens ar otru ar video, fotogrāfiju, anketu palīdzību, kā arī voki.com vietnes starpniecību, kur katrs jaunietis varēja izveidot savu profilu. Tāpat jaunieši veidoja videofilmas par savām skolām, kuras vēlāk ievietoja Igaunijas pamatskolas izveidotajā eTwinning vietnē. Visa projekta laikā skolēni savā starpā salīdzināja un izteica viedokļus par saviem un citu paveiktajiem darbiem.

Praktiskās apmācības pie dabas un mākonī

Rīgas Igauņu pamatskolā skolotāji organizēja praktisko apmācību darbam ar Google Drive, dalījās pieredzē mācību darbā ar planšetdatoriem, iepazīstināja ar OER (Open Education Resources) aplikācijām un iespējām, kā arī dažādiem aptauju veidošanas vietnēm kā kahoot.com, slido.com u.c.

Projekta aktivitātes deva iespēju formālo (stundas klasē) un neformālo (stundas ārpus klases telpām) izglītības metožu integrēšanai dažādos mācību priekšmetos: dzimtajā valodā, matemātikā, dabaszinībās un svešvalodās. Skolēni devās aizraujošos mācību pārgājienos uz mežu, purvu, dabas parkiem, ekskursijās uz muzeju, foto medībās, kā arī veidoja ludziņas un spēlēja orientēšanās spēli skolas apkārtnē. Skolēni mācībām izmantoja gatavas aplikācijas mežā, purvā un citur pie dabas. Pēc mācību ekskursijām skolēni mēģināja paši veidot jaunas mācību materiālus Learning.apps vidē. Pateicoties tam mācību process kļuva interesantāks, aizraujošāks un mūsdienīgāks, veidojās pozitīva attieksme pret mācību priekšmetu apguvi dabā, praksē un ar digitālām metodēm. Projekta laikā tapa arī e-grāmata Cranberries and Tablets (“Dzērvenes un planšetes”), kurā apkopoti skolēnu radošie darbi – zīmējumi, fotogrāfijas, komiksi, dzejoļi, stāsti. Vietnē ir arī lejupielādēti mācību materiāli un darba lapas, kas skolēniem bija jāizpilda pārgājienu vai ekskursiju laikā, pirms vai pēc tās.

Somijas mācību stundās - iPad un klēpjdatori

Somijas izglītība ir pazīstama visā pasaulē ar augstiem mācību un PISA testu rezultātiem. Ne par velti projektā iesaistītajiem skolotājiem lielāko iespaidu atstāja mācību prakse jeb “ēnošana” Somijas Euras pamatskolā un ģimnāzijā, kuru organizēja Somijas sadarbības partneri. Katram skolotājam praksē bija iespēja vērot piecas dažādas mācību stundas.

Euras pamatskolā un ģimnāzijā pirmo gadu mācību stundas ilgums ir 75 minūtes. Mācīšanās procesa gaitā klasēs izmanto daudzas IT tehnoloģijas - visas mācību grāmatas un darba burtnīcas ir digitālā formātā, tās skolotāji izmanto klasē paralēli ar grāmatām, burtnīcām papīra formātā un dokumentu lasītāju. Mācību vajadzībām skola izsniedz katram pamatskolas skolēnam iPad planšetdatorus, bet ģimnāzijas studentiem klēpjdatorus. Visus elektroniskos rīkus skolēni lieto ikdienas mācību stundu laikā. Stundās varēja vērot arī Latvijas skolotājiem zināmās darba metodes: darbs grupās, pāros, frontālais darbs ar visu klasi, patstāvīgais darbs, mācību spēles.

Daudzās klasēs strādāja divi pedagogi - priekšmetu skolotājs un skolotāja palīgs. Skolēniem ar mācību grūtībām notiek individuālais darbs vai konsultācijas dzimtajā valodā, matemātikā un angļu valodā.

Turku universitātē (Teacher Training School of Turku) skolotāji iepazinās ar Somijas izglītības nākotnes vīziju, mērķiem un uzdevumiem, topošo skolotāju izglītības sistēmu, kā arī viņiem izdevās pavērot dažādas mācību stundas, diskutēt par Somijas izglītības veiksmēm un panākumiem, izciliem rezultātiem PISA testos, kā arī pastāstīt par savas skolas pieredzi.

Uzlabotas valodas, sociālās un IT prasmes

Daudziem skolēniem uzlabojās gan angļu, gan igauņu valodas prasmes, skolēnu grupām komunicējot eTwinning vidē, sarakstoties e-pastā un Facebook vidē. Papildu tam skolēni pilnveidoja arī sociālas prasmes, gatavojot materiālus un prezentējot savu skolu un valsti partnerskolu skolēniem, komunicējot ar citu tautību skolēniem.

Ievērojami uzlabojās skolēnu IT prasmes – meklējot nepieciešamo informāciju internetā, veidojot prezentācijas PowerPoint vidē, mācoties darboties ar planšetdatoriem, viedtālruņiem, izmantojot dažādas mācību aplikācijas. Šajā procesā nostiprinājās skolēnu pašapziņa par savām spējām veikt neierastus uzdevumus.

Skolotāja Ivika Keislere secina: “Mēs novērojām, ka pieaugusi skolēnu mācību motivācija, prasme jēgpilni lietot IT tehnoloģijas. Skolēnu sadarbība veicināja vēlmi kopā darboties arī citos projektos.  Erasmus+ projekts “Draudzīgas vides dzērvenes un inovatīvie planšetdatori” deva mums lielisku iespēju uzlabot izglītības kvalitāti un paplašināt savu redzesloku.”

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems