05.03.2021

Erasmus projektā veic pētījumu par ekstensīvās lasīšanas priekšrocībām

Pilsudska_Daugavpils_Polu_gimnazija_Erasmus_pieredze

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija kā projekta koordinators sadarbībā ar 6 partnervalstīm - Ungāriju, Bulgāriju, Lietuvu, Itāliju un Spāniju - ir īstenojusi Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektu “Dzimuši, lai lasītu” (Born to Read), kas jau ir ieguvis vairākus apbalvojumus. Projekts ilga 36 mēnešus, kuru laikā īstenotas sešas mobilitātes - trīs mācību mobilitātes un trīs starptautiskās sanāksmes.

Projekts kopumā bija vērsts uz ekstensīvās lasīšanas (EL) priekšrocību pētīšanu jaunākā vecuma skolēniem un digitālo uzdevumu izstrādi un to testēšanu partnerskolās. EL programma projekta laikā bija ieviesta pakāpeniski, ievērojot EL principus. Skolēniem tika nodrošināta adaptēta literatūra, tāpēc visi varēja izvēlēties grāmatu atbilstoši savam līmenim. Projekta “Dzimuši, lai lasītu” skolotāji iesaistīja projekta skolēnus lasīšanas pieredzē, kas ietvēra dažādas lasīšanas aktivitātes, kopīgi svinētus svētkus, konkursus, videokonferences un mācību mobilitātes. Projektā ir strādāts arī pie dažādiem kultūras aspektiem.

Viena no skolēniem saistošākajām mācību formām bija ikmēneša videokonferences, kuru aktivitātes plānoja paši skolēni, piemēram, pārģērbšanās par grāmatu varoņiem un to vārdu minēšana, jā/nē jautājumi par grāmatu nosaukumiem/varoņiem, grāmatas sižeta atstāstīšana un tā nosaukuma minēšana, dejošana, dziedāšana un vienkārši tīklošanās.

Projekta galarezultāts ir pētījums par EL programmas priekšrocībām jaunākā posma izglītojamajiem (10–15 gadi), kurā bija divas skolēnu grupas – projekta skolēni (125) un kontrolgrupa (86). 44% EL programmas skolēnu ir norādījuši, ka projekta laikā sākuši lasīt angļu valodā. EL programmas skolēni ir uzrādījuši ievērojami labākus rezultātus, viņi ir gandrīz dubultojuši visus lasīšanas rādītājus, salīdzinot ar kontrolgrupas skolēniem. Pētījuma nolūkos pedagogi veica arī ātrlasīšanas testu, pēc kura rezultātiem partnerskolu skolēni ir uzlabojuši vidēji par 20% savu rezultātu. Projekta izvērtēšana notika aptaujas veidā. 

Galvenie projekta starprezultāti bija kopīgi veidota filma, audiogrāmata un komiksi, kā arī izstrādāta rokasgrāmata skolotājiem ar EL aktivitātēm “Ekstensīvās lasīšanas aktivitātes ar digitālajiem elementiem”. Tas ir noderīgs rīks skolotājiem, kuri vēlas ieviest EL programmu savās skolās. Lai palielinātu pamatskolas skolēnu lasīšanas motivāciju, projektā “Dzimuši, lai lasītu” iesaistītie skolotāji ir izstrādājuši novatoriskus didaktiskus materiālus ar digitāliem elementiem. 

Starptautiskajās grupās projekta skolēni radīja komiksus un audiogrāmatu, to sižetu izdomājot paši vai veidojot tos kā saīsinātu kādas grāmatas versiju. Audiogrāmatā ir iekļauti 5 dažādi īsi stāsti. Katrā stāstā ir katras partnervalsts kultūras elements: slavens itāļu varonis, spāņu antivaronis, lietuviešu galvenā varoņa palīgs, Bulgārijas dabas ainava, slavena Ungārijas ēka un latviešu maģiskie rīki. Pirms stāstu veidošanas katras partnervalsts skolēni prezentēja savu kultūras elementu, lai izskaidrotu, kāpēc tas ir slavens viņu valstī. Tā, piemēram, latviešu skolēni stāstīja par latviešu tradicionālajām zīmēm: Jumi, Saules zīmi, Māras zīmi un citām. Skolēni zīmēja tās uz koka un izveidoja suvenīrus - talismanus saviem partneriem. Visi partnervalstu kultūras elementi parādās katrā no stāstiem, bet darbojas pēc katras grupas izdomātā sižeta. Šie īsie stāsti tika arī vizualizēti.

Ciešā partnerskolu skolēnu sadarbībā ir tapis projekta filmas scenārijs, kurā darbojas seši grāmatu varoņi. Katra partnervalsts izvēlējās vienu varoni. Skolēni bija sagatavojuši varoņu tērpus, kuriem apmainoties, nofilmēja filmu, kuras nosaukums ir “Nozagtā medaljona noslēpums”.

Pildot dažādus radošus, skolotāju sagatavotus uzdevumus, kas satur digitālo elementu, skolēni ir iemācījušies arī paši strādāt ar šiem IKT rīkiem, piemēram, bieži izmanto interaktīvās Padlet sienas, Pixton rīku komiksu veidošanai, Quizlet jaunu vārdu iegaumēšanai, Kahoot spēles, QR kodus u.c. Skolēni zina, kā aizpildīt digitālas anketas, kā strādāt TwinSpace un rediģēt video.

Projekts bija vērtīgs arī tādēļ, ka skolēni ir iemācījušies strādāt starptautiskās grupās, sadarboties un kopā svinēt svētkus, piemēram, Erasmus+ un eTwinning dienas, Grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, Drošāka interneta dienu, kā arī kopīgi piedalīties konkursos, piemēram, logo konkurss vai prozas un deklamēšanas konkurss Jingle Bells, kurā projekta skolēni piedalījās trīs gadus pēc kārtas. Jingle Bells konkursu organizē mūsu skola visām Daugavpils skolām, bet, uzsākot “Dzimuši, lai lasītu” projektu, mūsu skolotāji ir izveidojuši speciālu video kategoriju, lai mūsu partneri, iesūtot video, arī varētu tajā piedalīties. Skolēni mācījās dzejoļus, filmēja video priekšnesumus, un kompetenta žūrija novērtēja skolēnu darbus pēc noteiktiem kritērijiem.  

Pateicoties projektam, skolēniem skolas bibliotēkā ir pieejams plašs adaptētas literatūras klāsts angļu valodā. Skolēni var izmantot arī e-lasītājus, lai lasītu e-grāmatas, tādējādi skolas bibliotēka tika modernizēta. Problēma, ka skolēni nelasa grāmatas angļu valodā, tika atrisināta, pateicoties projekta īstenošanai.

Projektam “Dzimuši, lai lasītu” ir ievērojami panākumi Latvijā. Tas ir kļuvis par labāko starptautisko eTwinning projektu 2020. gadā, par ko saņēma Nacionālo eTwinning balvu. Projekta koordinatore Anna Beļska ir saņēmusi Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācijas balvu “Platīna pele 2020” kategorijā “Labākais e-skolotājs” par darbu šajā projektā. Abus iepriekšminētos pasākumus translēja tiešsaistē, kas sekmēja ļoti plašu projekta rezultātu izplatīšanu.

Projekta rezultāti ir izplatīti gan skolas sanāksmēs un eTwinning mācībās, gan plašsaziņas līdzekļos. Lai dalītos pieredzē par projekta tēmu, tika vadīti daudzi semināri, nozīmīgākie no tiem bija 3 dienu eTwinning mācības “Stāstu stāstīšanas un veidošanas metodes” Siguldā 2019. un 2020. gadā, tiešsaistes nodarbības “IKT rīki”  un “Ekstensīva un radoša lasīšana” Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas organizētājās mācībās, kurās piedalījās apmēram 350 dalībnieku no visas Latvijas. Intervijas laikā Latvijas Radio ēterā projekta koordinatore stāstīja par projekta aktivitātēm un rezultātiem.

“Sadarbojoties ar partneriem, notika izcils komandas darbs un savstarpējā mācīšanās. Tā, piemēram, ar itāļu partneru ierosinājumiem mūsu aktivitātes vienmēr kļuva vēl vairāk vērstas uz sadarbību. Diskusiju un pārrunu ceļā projekta aktivitāšu plānošana gan klātienē, gan tiešsaistē bija jēgpilnāka un saturīgāka. Katrai partnerskolai bija atšķirīgi uzskati un pieredze, ko apvienojot, esam kvalitatīvi īstenojuši uz sadarbību vērstu projektu. Ir gandarījums dzirdēt no projekta partneriem, ka tagad viņi uzņemas jaunu Erasmus+ partnerību koordinēšanu un  mūsu projekta administrēšanas un īstenošanas kārtību ņem kā veiksmīgu piemēru. Sadarbība ar projekta “Dzimuši, lai lasītu” partneriem turpinās jaunajos eTwinning projektos, un ir iesniegti jauni Erasmus+ partnerības pieteikumi. Cerams, ka drīzumā varēsim īstenot jaunus Erasmus+ projektus bez jebkādiem ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas dēļ,” tā stāsta projekta koordinatore Anna Beļska.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems