27.12.2018

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Erasmus+ projektā pilnveido jauniešu uzņēmējdarbības prasmes

No 2015. gada oktobra līdz 2018. gada jūnijam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu sadarbības projektu – Mācību platforma „Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana”, kurā gan skolotāji, gan skolēni no dažādām valstīm piedalījās jauna mūsdienīga mācību materiāla izstrādē mācību priekšmetā Ekonomika.

Lasīt vairāk

05.06.2018

Latvijas pedagogi pārņem Eiropas pieredzi pirmsskolas izglītībā

2017. gada septembrī noslēdzās Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ finansētais divu gadu projekts „Reiz tikās 4 ceļotāji... Valsts valodas apguves veicināšana mazākumtautību bērniem”, kuru kā vadošais partneris īstenoja Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde. Projektā piedalījās četru valstu pirmsskolas izglītības iestādes no Latvijas, Slovēnijas, Norvēģijas un Beļģijas.

Lasīt vairāk

30.05.2018

Erasmus+ projektā izstrādā jaunas risku vadības mācību metodes

Banku augstskola kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes realizēja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu Partnerships to ensure Risk Management in practice (PERM). Projektā piedalījās Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AAS BALTA, Viļņas Kolēģija un Roterdamas Universitāte.

Lasīt vairāk

14.05.2018

Erasmus+ projekta ietvaros izveido jaunu absolventu novērtēšanas programmu

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar sešām partnervalstīm laika posmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Maģistra programmas absolventu programmatūras inženiertehniskās kompetences attālināta novērtējumu ieviešana”.

Lasīt vairāk

08.03.2018

Kombinētās mācību metodes kā ceļš uz mūsdienīgu mācību procesu

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Latvijas, Austrijas, Kipras un Lielbritānijas īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “B-Learning: Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām”, kura mērķis bija veidot izpratni par kombinēto mācīšanos (blended learning) un veicināt tās izmantošanu skolās. Projekts ilga 24 mēnešus no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam.

Lasīt vairāk

06.03.2018

Skolotāji apgūst talantīgās domāšanas mācību metodes

Personāla apmācību centrs Agenda īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Talantu skola” ar mērķi apvienot vairāku izglītības nozares praktiķu pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu metodoloģiju “Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse”, kas paredzēta  pamatskolu un sākumskolu skolotāju zināšanu veicināšanai par to, kā attīstīt skolēnu talantīgu un inovatīvu domāšanu un audzēkņu sekmju uzlabošanu. 

Lasīt vairāk

02.03.2018

Erasmus+ projekts palīdz veidot jauna studenta tēlu nākotnes Eiropā

Laika posmā no 2014. gada decembra līdz 2016. gada martam Ventspils 4. vidusskola sadarbībā ar citām partnerskolām no Polijas, Francijas, Somijas, Vācijas un Itālijas realizēja Erasmus+ projektu “Jaunā cilvēka tēls nākotnes Eiropā”, lai sagatavotu savus audzēkņus turpmākām studijām un jaunajiem dzīves posmiem.

Lasīt vairāk

15.02.2018

Erasmus+ projektā rosina skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzību

Ogres Valsts ģimnāzija ar partnervalstīm no Eiropas īstenoja Erasmus+ projektu “Vide mums apkārt kā izaicinājums un atbildība”, lai rosinātu skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību.

Lasīt vairāk

14.02.2018

Nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos

No 2015. gada 1. septembra  līdz  2018. gada 31. augustam  Dagdas  vidusskola  kopā  ar  sadarbības skolām no Austrijas, Čehijas un Horvātijas īsteno  Erasmus+  projektu "Nodarbības  ārpus skolas", kurā secināts, ka nodarbības ārpus skolas pozitīvi ietekmē mācīšanos, un zināmas iemaņas noder ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē.

Lasīt vairāk

02.02.2018

Ar Erasmus+ Eiropas pieredze ienāk Mālpils novada vidusskolā

Mālpils novada vidusskola īstenoja Erasmus+ projektu “Skola, kurā mums patīk mācīties, lai iepazītu un pārņemtu partnerskolu pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē, uzlabojot starpskolu sadarbību un pilnveidotu skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes. Projektā piesaistīti partneri no Austrijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas un Portugāles.

Lasīt vairāk

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems