23.12.2020

Erasmus izaicinājums kļuvis par iespēju Saldus pamatskolai

Saldus pamatskolas pieredze Erasmus plus

Kopš 2015. gada Saldus pamatskola ir aktīvi iesaistījusies Erasmus+ projektu plānošanā un īstenošanā. Šajā laikā skola ir realizējusi divus Erasmus+ mobilitātes projektus, un vēl viens tiek īstenots. 2016. gadā Saldus pamatskolas darbinieki uzsāka savu pieredzi starpskolu partnerības projektu īstenošanā stratēģisko partnerību aktivitātē, kurā jau ir īstenoti trīs projekti un procesā ir vēl divi.

Lasīt vairāk

20.07.2020

Mācību stundas digitālā gaisotnē un pārgājienos

Trīs gadu laikā Rīgas Igauņu pamatskolas Erasmus+ stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu “Draudzīgas vides dzērvenes un inovatīvie planšetdatori” realizēja un pilnveidoja dažādu priekšmetu skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Itālijas, lai starpvalstu skolēni vecumā no 13 līdz 16 gadiem varētu attīstīt savas zināšanas un spējas.

Lasīt vairāk

22.05.2020

Mālpils novada vidusskola motivē skolēnus iesaistīties uzņēmējdarbībā

Mālpils novada vidusskola ar sadarbības partneriem no Horvātijas, Itālijas, Norvēģijas un Portugāles kopīgi organizēja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” (COLENT), lai uzlabotu skolēnu uzņēmējdarbības, digitālās, valodas un sociālās prasmes.

Lasīt vairāk

27.04.2020

Skolotājiem izstrādā kompetenču izglītības programmu skolēnu izaugsmei

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ar sadarbības partneriem no Latvijas, Igaunijas un Spānijas divu gadu laikā realizēja Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektu ARETE CATALYST (“Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās”). Projekta laikā tapa pētījuma pārskats un skolotāju izglītības programma, kas nodrošina pedagogiem atbalsta instrumentus darbā ar transversālo kompetenču un rakstura attīstību skolās.

Lasīt vairāk

07.04.2020

Uzlabo pieaugušo tālmācības procesu

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 13 mēnešu laikā ar partneriem no Itālijas un Igaunijas īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Adult ReStart skolu izglītības sektorā “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes”). Projekta īstenotāji vēlējās realizēt pieaugušo izglītojamo tālmācības formas uzlabošanu, tāpēc projektā pedagogus aktīvi izglītoja par modernākajām tehnoloģijām un jauniem mācīšanas paradumiem.

Lasīt vairāk

17.02.2020

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni un skolotāji apgūst digitālos rīkus un medijpratību

Skolotājiem bieži vien jāapgūst dažādi digitālie rīki, lai padarītu mācību procesu mūsdienīgu, sagatavotu jauniešus darba tirgus prasībām. Kopā ar skolotājiem pilnveidojas arī skolēni. Bet, veidojot digitālās platformas, prezentācijas, infogrammas, domājot par to saturu, jauniešiem jāapgūst vēl viena ļoti aktuāla prasme - medijpratība. Tā Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājiem radās ideja īstenot Erasmus+ projektu „Digitālā un medijpratība ilgtspējīgai mūžizglītībai” („Digital and Media Literacy For Sustainable Life Learning”).

Lasīt vairāk

24.01.2020

Jaunākās tehnoloģijas kā atbalsta līdzeklis iekļaujošā izglītībā pirmsskolās

No 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam četras pirmsskolas - “Attīstības centrs ģimenei” no Latvijas, Ioan Popescu liceja eksperimentālā pirmsskola no Rumānijas, pirmsskola Nykstukas no Lietuvas un Ozel Gozbebegimanaokulu no Turcijas sadarbojās, īstenojot Erasmus+ projektu “Iekļaujošā izglītība vizuālistiem, audiālistiem un kinestētiķiem, izmantojot tehnoloģijas” (“Inclusive preschool by digital VAK”).

Lasīt vairāk

22.01.2020

Skolēni un skolotāji sadarbojoties organizē aktīvas un mūsdienīgas mācību stundas

Jelgavas Valsts ģimnāzija 3 gadu garumā kopā ar partneriem no Turcijas, Polijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas un Portugāles sadarbojās Erasmus+ projektā “ICT in Active Learning & Teaching- Inspiring, Challenging, Terrific” (“IKT kā aktīvas mācīšanās un mācīšanas sastāvdaļa - iedvesmojoši, izaicinoši, satriecoši”) ar mērķi uzlabot mācīšanas, mācīšanās un sadarbības prasmes, mācību stundās izmantojot IKT risinājumus.

Lasīt vairāk

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems