Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta (VET Charter):

  • paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas spēj audzēkņiem un personālam organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros;
  • atbalsta nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu audzēkņu un personāla kvalitatīvas mobilitātes organizēšanā, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā;
  • sākot no 2016. gada, dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” ietvaros;
  • nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ PIA mobilitātes aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”. 

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku (līdz 2020. gadam), un programmas īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. PIA mobilitātes hartas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu finansējumu vai galvojumu finansējumam.

Eiropas internacionalizācija ir ne tikai mācību veicināšana programmas Erasmus+ valstīs, integrējot kvalitatīvas mobilitātes darbības mācību programmās, bet ietver arī starptautisku pieeju pilnveidošanu katrā nosūtošajā organizācijā, piemēram, veidojot sadarbības tīklus ar partneriem citās valstīs, veicinot svešvalodu apgūšanu un raugoties plašāk uz valsts profesionālās izglītības un mācību pieejām.

PIA mobilitātes hartai var pieteikties: 

  • publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā;
  • atsevišķa PIA organizācija, vai mobilitātes konsorcijs.


Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2019. gada konkursu VET hartas pieteikumiem. 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras kontaktpersona:

Reinis Tralmaks
E-pasts: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785475

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems