ES programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ Starptautiskās sadarbības aktivitātes (Transnational Cooperation Activities) ir pasākumi, kuru ietvaros iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī veicinātu Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

Svarīgi:

  • No vienas organizācijas uz vienu un to pašu starptautiskās sadarbības aktivitāti (TCA pasākums) tiks atbalstīts ne vairāk kā viens organizācijas pārstāvis.
  • Viena gada konkursa ietvaros TCA pasākumā viena persona var tikt apstiprināta ne vairāk kā vienu reizi, savukārt viena organizācija – ne vairāk kā divas reizes, ievērojot to, ka tiek apmeklēti divi dažādi TCA pasākumi un tajos piedalās dažādi pārstāvji.
  • Ja pieteikumu dalībai TCA pasākumā iesniedz organizācijas paraksttiesīgā persona (vadītājs, direktors u.c.), tad pieteikumā nepieciešams arī augstāk stāvošās personas/darba devēja apstiprinājums. (Piemēram, ja pieteikumu iesniedz skolotājs, tad pieteikumu apstiprina skolas direktors; ja pieteikumu iesniedz skolas direktors, tad pieteikumu apstiprina pašvaldības/izglītības pārvaldes vadītājs).
  • Pieteicējam jāpārstāv organizācija, kas ir aktīva izglītības jomā.
  • Lai pieteikums varētu tikt virzīts apstiprināšanai, tam kvalitātes vērtēšanā jāsaņem vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
  • Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas).

 

 

2020. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

24.-25.11. Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age Esošie un potenciālie Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu īstenotāji

tiešsaistē

Papildu informācija Līdz 30. septembrim
27.-31.05. Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions Pirmsskolas skolotāji un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji

Miedzeszyn, Polijā

Papildu informācija Pasākums atcelts
11.-13.05. Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality Vispārizglītojošo un profesionālo skolu pārstāvji

Bonnā, Vācijā

Papildu informācija Līdz 23. janvārim
6.-8.05. Permeability between different sectors as key factor for equity in Education Skolu, profesionālās un augstākās izglītības sektoru Erasmus+ projektu īstenotāji

Atēnās, Grieķijā

Papildu informācija Pasākums atcelts
6.-9.04. Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance Vispārizglītojošo un profesionālo skolu pārstāvji

Poitierā, Francijā

Papildu informācija Līdz 6. februārim
18.-20.03. Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+ Skolu un profesionālo skolu pārstāvji

Bratislavā,

Slovākijā

Papildu informācija Līdz 29. janvārim
14.-17.01. Use of ICT in pre-primary and primary education (kids age 1 to 9) Pirmsskolas skolotāji un vadītāji

Tromsø,

Norvēģijā

Papildu informācija Līdz 31. oktobrim

 

2019. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

10.-13.12. Enhancing Early Childhood Education and Care Pirmsskolas skolotāji un vadītāji

Valensijā,

Spānijā

Papildu informācija Līdz 30. oktobrim
9.-10.12. Early Childhood Education and Care Pirmsskolas skolotāji un vadītāji Stokholmā, Zviedrijā Papildu informācija Līdz 30. septembrim
1.-4.12. Contact making seminar on the subject of digital competencies for staff in adult education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti

Ķelnē,

Vācijā

Papildu informācija Līdz 26. septembrim
27.-30.11. Active Ciztizenship in Adult Education Pieaugušo izglītības pārstāvji

Alden Biesen, Beļģijā

Papildu informācija Līdz 6. septembrim
27.-29.11. Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji

Luksemburgas pilsētā, Luksemburgā

Papildu informācija Līdz 13. septembrim
26.-27.11. Social Justice in Lifelong Guidance for Adults Pieaugušo izglītības pārstāvji

Kittilä,

Somijā

- Līdz 18. septembrim
20.-23.11. Partnerships for (pre-) primary schools Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

Antverpenē,

Beļģijā

- Līdz 28. augustam
12.-16.11. Strategic Partnerships Plus - Empowering Democratic Participation Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem

Bukarestē, Rumānijā

Papildu informācija Līdz 10. septembrim
12.-13.11. e-Twinning for Smart Digital Learning Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji

Valletā,

Maltā

Papildu informācija Līdz 2. augustam
11.-13.11. Project Incubator - The future of VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji

Helsinkos,

Somijā

Papildu informācija Līdz 4. septembrim
10.-13.10. Creative arts as a path to inclusion Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji

Diseldorfā,

Vācijā

Papildu informācija Līdz 18. jūlijam
08.-11.10. Key competences for adults in cultural institutions Pieaugušo izglītības pārstāvji

Varšava,

Polija

Papildu informācija Līdz 2. augustam
06.-08.10. Guidance to the labour market Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji 's-Hertogenbosch, Nīderlandē Papildu informācija Līdz 12. jūlijam
02.-04.10. Building Partnerships for a Learner-Centred Approach Izglītības speciālisti no skolu un augstākās izglītības sektoriem Bratislavā, Slovākijā Papildu informācija Līdz 20. jūnijam
30.09.-03.10. Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bergenā, Norvēģijā

Papildu

informācija

Līdz 3. septembrim
30.09.-02.10. The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education Karjeras konsultanti, skolu vadību un pedagogi, kuri strādā ar karjeras atbalsta jautājumiem Odensē, Dānijā Papildu informācija Līdz 16. jūlijam
29.09.-02.10. Exploring wonders of science and nature Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Turku, Somijā Papildu informācija Līdz 26. jūnijam
23.-25.09. Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving Pamatskolu skolotāji un direktori Lahti, Somijā Papildu informācija Līdz 14. jūnijam
18.-20.09. Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji Vīnē, Austrijā Papildu informācija Līdz 2. maijam
18.-20.09. Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion Augstākās izglītības iestāžu mūžizglītības centru pārstāvji Prāgā, Čehijā Papildu informācija Līdz 23. aprīlim
4.-7.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem Tallinā, Igaunijā Papildu informācija Līdz 14. maijam
11.-13.07. Beyond Mobility: internationalization strategies for VET institutions Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji Tenerifē, Spānijā Papildu informācija Līdz 8. maijam
27.-29.05. Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji Berlīnē, Vācijā Papildu informācija Līdz 20. martam
22.-26.05. S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schools Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji Miedzeszyn, Polijā Papildu informācija Līdz 20. martam
22.-24.05. Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination pProfesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji Lisabonā, Portugālē Papildu informācija Līdz 10. aprīlim
16.-18.05. Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating learning II Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un direktoriem Dublinā, Īrijā Papildu informācija Līdz 3. aprīlim
06.-07.05. Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects
Skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoru projektu īstenotāji Brisele, Beļģija Papildu informācija Līdz 14. martam
06.-08.05. Public libraries and their roles and work in integration/inclusion Bibliotēku pārstāvji Bergena, Norvēģija Papildu informācija līdz 15. februārim
07.-09.04. Creative use of digital technologies in Estonian schools Skolu izglītības sektora pārstāvji un speciālisti Tallina, Igaunija Papildu informācija līdz 16. janvārim
10.-13.03. Internationalisation strategies in VET Profesionālās izglītības iestāžu projektu koordinatori un direktori Bad Neuenahr-Ahrweiler, Vācijā Papildu informācija līdz 23. janvārim
18.-20.02. Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion Profesionālā izglītības sektora speciālisti Madride, Spānija Papildu informācija līdz 18. janvārim

 

2018. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

10.-12.12. Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Berlīne, Vācija Papildu informācija līdz 24. jūlijam
6.-8.12. What to do in KA2? A Contact Making Seminar on focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji, kuri strādā ar bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem Īrijā Papildu informācija līdz 11. septembrim
21.-23.11. Improving access, participation and quality in adult learning Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Luksemburga Papildu informācija līdz 21. septembrim
14.-17.11. Cultural Heritage - European Cultural Heritage in Adult Education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Santjago de Kompostela, Spānija Papildu informācija līdz 15. augustam
30.-31.10. Erasmus+ Starptautiskās dimensijas augstākajā izglītībā Baltijas infodienas 2018 EE, LV, LT augstākās izglītības institūciju pārstāvji, EK, EACEA, NEO pārstāvji Rīga, Latvija

Darba kārtība: ?d=72589_FINAL_agenda_HE_Info_30_31_Oct_2018.pdf

1.dienas prezentācijas: ?d=1st_day_30_Oct_2018_pdf.zip

2. dienas prezentācijas: ?d=2nd_day_31_Oct_2018_pdf.zip

Sadarbība ar Jordāniju: ?d=materials_Jordan_NEO.zip

ICM (KA107) 2019: ?d=ICM_KA_107_materiali.zip

Fotogalerija: šeit

līdz 26. septembrim
24.-27.10. Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Tenerife, Spānija

Papildu informācija

līdz 17. augustam
23.-25.10. Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships Augstāko izglītības iestāžu pārstāvji Splita, Horvātija

Papildu informācija

līdz 19. jūlijam
18.-21.10. Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Freiburga, Vācija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
15.-18.10. Contact Seminar on developing e-Twinning KA2 projects for language development Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Valleta, Malta

Papildu informācija

līdz 24. augustam
15.-19.10. Skills 4 Mobility - Ready 4 Mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem Timisoara, Rumānija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
07.-10.10. Participating and Learning Child Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Tampere, Somija

Papildu informācija

līdz 8. jūnijam
01.-04.10. Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji un skolu direktori Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

līdz 15. augustam
30.09.-04.10. Leadership Development Training in a Finnish context Skolu izglītības sektora pārstāvji un speciālisti Koli National Park, Somija

Papildu informācija

līdz 21. maijam
26.-28.09. Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem Palermo, Itālija

Papildu informācija

līdz 6. jūlijam
24.-28.09. Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem Targu Mures, Rumānija

Papildu informācija

līdz 26. jūlijam
19.-22.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem Tallina, Igaunija

Papildu informācija

līdz 23. maijam
12.-14.09. Inclusive education – a road to social inclusion Vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktori un pedagogi Bratislava, Slovākija

Papildu informācija

līdz 11. maijam
29.08.-01.09. Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships Skolotāji, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 12 līdz 19 gadiem Prāga, Čehija

Papildu informācija

līdz 29. maijam
11.-13.07. Health and safety of Erasmus+ students Erasmus+ koordinatori, kas strādā ar mobilitāšu projektiem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 30. maijam
18.-23.06. Results Plus: The sound of projects Visu izglītības sektoru pārstāvji no institūcijām, kas īsteno apstiprinātus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus vai, kas pretendējuši uz Erasmus+ finansējumu, bet iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts nav ticis apstiprināts Bukareste, Rumānijā

Papildu informācija

līdz 18. aprīlim
19.-21.06. Career Paths Karjeras konsultanti un speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 20. aprīlim
13.-15.06. The Impact of Staff Mobility Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte” projektu īstenotājus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā Zandvortā, Nīderlandē

Papildu informācija

līdz 9. aprīlim
30.05.-01.06. Erasmus+ programme’s impact on individuals in VET and HE Erasmus+ projektu īstenotājus profesionālās izglītības un augstākās izglītības sektorā Viļņa, Lietuva

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. aprīlim
27.-31.05. Making the classroom more inclusive for students with additional needs Skolu sektora pārstāvji Sofija, Bulgārija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. martam
21.-25.05. Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs Skolu, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji, kuri strādā ar iekļaujošās izglītības jautājumiem Brašova, Rumānija

Papildu informācija

līdz 28. martam
17.-19.05. Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotāji

Dublina,

īrija

Papildu informācija

līdz 10. aprīlim
13.-15.05. Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation Skolu sektora pārstāvji, eksperti, skolotāju sagatavotāji un projektu pārstāvji, kuri īsteno
projektus saistībā ar semināra tēmu
Veimāra,
Vācija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 28. februārim
9.-13.05. S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji

Miedzeszyn,

Polija

Papildus informācija

līdz 19.martam
06.-09.05. The role of guidance in the transition from primary and lower secondary education to IVET and how guidance and information campaigns can strengthen the knowledge about and the attractiveness of IVET Profesionālo izglītības iestāžu un pamatskolu karjeras konsultanti Kopenhāgenā, Dānijā

Papildus informācija

līdz 25. martam
23.- 25.04. Building quality partnerships for VET mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Dublin, Ireland

Papildu informācija

līdz 9.martam

 

2017. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija

Darba programma
Prezentācijas:

Foto Flickr

Noslēgusies
29.11-
1.12
Behind the scenes of teachers’ education – new challenges in Europe Augstākās izglītības sektora pārstāvji, kuri atbild par skolotāju sagatavošanu un profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kuri nodarbojas ar skolotāju profesionālo pilnveidi, kā arī skolu sektora pārstāvji – skolu direktori un skolotāji

Varšava,

Polija

  Noslēgusies
28.11-
1.12.
KA101-Consortium-newcomers Vietējās vaireģionālās skolu pārvaldes institūcijas vai skolu koordinācijas struktūras Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

Noslēgusies
27.11- 01.12. Pilotage et gestion des établissements scolaires/Schools management Izglītības inspektori, skolu un profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, inspektoru/skolu vadītāju sagatavotāji, ministriju pārstāvji

Puatjē,

Francija

Mācību vizītes programma un detalizēta informācija

Noslēgusies
28.-29.11. Recognition of credit mobility in higher education Augstākās izglītības sektora pārstāvji

Leipciga,

Vācija

Darba programma

Papildu informācija

Noslēgusies
21.-25.11. Strategic Partnerships Plus Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem Bukareste, Rumānija Papildu informācija Noslēgusies
12.-17.11. Strengthening the competence-based approach - Flexible learning paths and recognition of competences Profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un citi vadošie profesionālās izglītības sektora pārstāvji Helsinkos un Tampere/Kerava, Somija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
08.-10.11. Quality cooperation / applications in Vocational Education and Training and
Adult Education
Izglītības speciālisti no profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības sektoriem Larnakā, Kiprā Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
19.-22.10. Teaching of European values as a key against radicalization in school Skolu sektora pārstāvji - direktori un skolotāji, kuri strādā ar skolēniem no 6 – 16 gadu vecumam

Hanovere,

Vācija

Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
11.-14.10. Cooperation in the Field of Health and Social Care Education Profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri sagatavo veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (neattiecas uz augstākās izglītības sektoru), skolu, uzņēmumu, NVO, slimnīcu, aprūpes centru vai citu attiecīgajā jomā iesaistīto organizāciju pārstāvjus Prāga, Čehija Papildu informācija Noslēgusies
12.-14.10. (Validation) of intercultural competences Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem Nīderlande Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija

Darba programma
Prezentācijas:

Foto Flickr

Noslēgusies
17.-20.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem

Tallina,

Igaunija

Papildu informācija Noslēgusies
30.08.-02.09. Using eTwinning in KA2 school-to-school partnerships Pirmsskolu un sākumskolu skolotāji Kamenice, Čehija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies

4.07.-
05.07.

PEARL - Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders
Profesionālās izglītības sektora eksperti Lielbritānija, Birmingema Papildu informācija Noslēgusies

31.05.-
2.06.

Making adult education more visible Organizācijas, kas strādā ar pieaugušajiem ar ierobežotām iespējām Zagreba, Horvātija Papildu informācija Noslēgusies
17.–19.05. Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the School Sector Erasmus+ labas prakses projektu skolu izglītības sektorā pārstāvji un eTwinning projektu pārstāvji

Bonna,

Vācija

Darba programma Noslēgusies
8.-12.05. The Role of Social Partners in VET Profesionālās izglītības speciālisti Stokholma, Zviedrija Papildu informācija Noslēgusies
19.-22.04. Key to inclusion Skolu, profesionālās un augstākās izglītības speciālisti Slovēnija Papildu informācija Noslēgusies
25.-27.01. Exchange of good practice to succeed in applications, project management and impact Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Saragosa, Spānija Papildu informācija līdz 1. decembrim

 

2016. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

19.-20.12. Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Roma, Itālija Papildu informācija līdz 7. novembrim
20.-23.11. Equity and Inclusion in School Education Skolu sektora pārstāvji Malaga, Spānija Papildu informācija līdz 5. augustam
14.-16.11. Kontaktsemināru skolu izglītības sektorā Skolu sektora pārstāvji Dublina, Īrija Papildu informācija līdz 20. septembrim
9.-11.11. Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+ Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji Splita, Horvātija Papildu informācija līdz 19. augustam
6.-9.11. Recognition and validation in adult education Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji Toledo, Spānija Papildu informācija līdz 1. septembrim
27.-30.10. School development in view of inclusion Skolu sektora pārstāvji Erfurte, Vācija Papildu informācija līdz 31. augustam
24.-27.10. Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens Skolu sektora pārstāvji Sofija, Bulgārija Papildu informācija līdz10. septembrim
19.-23.10. Youth and School Exchanging Pamatskolu un vidusskolu skolotāji Jezjorna, Polija Papildu informācija līdz 15. jūlijam
13.-14.10. Removing barriers – access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji Bratislava, Slovākija Papildu informācija līdz 1. augustam
9.-12.10. Playing and Learning Child Skolu izglītības sektora pārstāvji, kas darbojas pamatizglītības līmenī Turku, Somija Papildu informācija līdz 27. maijam
4.-7.10. Lifelong Learning in Prisons Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, kas darbojas ieslodzīto izglītošanu Oulu, Somija Papildu informācija līdz 20. maijam
11.-14.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Skolu izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji Tallina, Igaunija Papildu informācija līdz 15. aprīlim
1.-5.06. Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions Pirmsskolas izglītības iestādes Varšava, Polija Papildu informācija līdz 9. martam
1.-3.06. KA2 – SE - Languages Skolu pārstāvji, kuriem ir jau gatavas projektu idejas KA2 aktivitātē par valodu tēmu Ļubļana, Slovēnija Papildu informācija līdz 14. aprīlim
4.-7.05. Quality Matters seminar – a cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme Visu izglītības sektoru pārstāvji, kas ir saistīti ar mobilitātes plānošanu un/vai veikšanu Polija Papildu informācija līdz 24. februārim
18.-22.04. Anti-Bullying Action Pašvaldību pārstāvji, skolu inspektori, konsultanti, direktori, mācību pārziņi, mentori, skolas psihologi Sinaia, Rumānija Papildu informācija līdz 29. martam

 

2015. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

7.-11.12. Management, leadership and cooperation in secondary education (general education and VET) Skolu un profesionālās izglītības sektora lēmumu pieņēmēji Helsinkos, Turku un Jyväskylä, Somija Papildu informācija līdz 31. jūlijam
2.-6.12. STEM” in primary school education Skolas un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā Ostende, Beļģija Papildu informācija līdz 31. augustam
3.12. Enhancing teaching profession through European co-operations Izglītības iestādes un citu organizācijas, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā Tiešsaistē   līdz 17. septembrim
24.-27.11. The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education & Training Skolu sektora pārstāvji Kopenhāgena, Dānija Papildu informācija līdz 31. jūlijam
23.-25.11. Development of competences of E&T professionals supporting work-based learning experiences Izglītības iestādes un citu organizācijas, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā Roma, Itālija Papildu informācija līdz 12. oktobrim
18.-22.11. INCLUSION" in School Education Skolas un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā Alden Biesen, Beļģija Papildu informācija līdz 31. augustam
18.-21.11. FLIC - From Local to International Cooperation Izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā skolu sektorā, pārstāvji Ericeira, Portugāle Papildu informācija līdz 8. oktobrim
15.-19.11. Early School Leaving Seminar: VET and Youth Work as an alternative learning pathway Izglītības iestādes un citu organizācijas, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā Malta   līdz 22. oktobrim
05.-07.11. European Shared Strategies for Reducing the Occurrence of NEET
Skolu, profesionālās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību institūcij Neapole, Itālija Papildu informācija līdz 1. septembrim
3.-7.11. Strategic Partnerships Plus Skolu, pieaugušo izglītotāju un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā Sinaia, Rumānija Papildu informācija līdz 20. augustam
5.-6.11. Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ ietvaros Augstākās izglītības institūcijas no Baltijas valstīm

Priština,

Kosova

Papildu informācija līdz 23. septembrim
3.-4.11. Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ ietvaros Augstākās izglītības institūcijas no Baltijas valstīm

Belgrada, 

Serbija

Papildu informācija līdz 23. septembrim
01.-04.11. Cross sectoral partnerships Youth + VET + Employability
Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un uzņēmēji Prāga, Čehija Papildu informācija līdz 1. septembrim
28.-30.10. Adult Learning Pieaugušo izglītotāju un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā pieaugušo izglītības sektorā Zandvort, Nīderlandē Papildu informācija līdz 17. septembrim
26.-27.10. Connecting VET with the world of work Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un uzņēmēji Madride, Spānijs Papildu informācija līdz 1. septembrim
22.-25.10. Raising the Quality of Teaching in the European Classroom Vispārējās izglītības iestāžu skolotāji Vācija, Šverīne Papildu informācija līdz 30. jūnijam
13.-15.10. Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+ Izglītības iestādes un citu organizācijas, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā Dubrovnika, Horvātija Papildu informācija līdz 15. septembrim
5.-9.10. Special education - a chance for the integration of the children with special educational needs Skolu un profesionālās izglītības un citu organizāciju pārstāvji Cluj-Napoca, Rumānija Papildu informācija līdz 19. jūnijam
1.-2.10. Work-based Learning TOOLKIT goes live! Profesionālās izglītības kompetences centri Viļņa, Lietuva Papildu informācija līdz 8. septembrim
13.-14.04. Permeability VET-Higher education Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, uzņēmumu un valsts iestāžu pārstāvji Nīderlande Papildu informācija līdz 23. februārim
14.-16.01. Work-based learning in VET Profesionālās izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, sociālie partneri Reikjavīka, Islande Papildu informācija līdz 14. novembrim

 

2014. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

Laiks Temats Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

2.-5.11. Improving the Attainment of Young People and Tackling Early School Leaving Valstu institūcijas, kas darbojas skolu izglītības sektorā un strādā ar jautājumiem par skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu Spānija Papildu informācija līdz 3. oktobrim
1.-3.12. Work-based learning in VET in Europe: Exchanging ideas, developing projects Profesionālās izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, sociālie partneri Berlīne, Vācija Papildu informācija līdz 30. septembrim
26.-30.11. Early Childhood Education and Care Pirmsskolas izglītības iestādes Beļģija Papildu informācija līdz 20. augustam
15.-18.10. Early School Leaving Valstu institūcijas, kas darbojas skolu izglītības sektorā un strādā ar jautājumiem par skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu Norvēģija Papildu informācija līdz 20. augustam

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems