2020. gada konkurss

  Projekta izstrāde  Dokuments Piezīmes
1. Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.  
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: ?d=9_restrictions_Partner_country_participation.pdf

 
3. Vadlīnijas EU Login konta reģistrēšanai (EN)     
4. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai Organizāciju reģistrācijas sistēmā Lejupielādēt (ieeja ar EU Login)  
5. Prezentācija par organizāciju reģistrāciju dalībai Erasmus+ programmā  
6. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator   
7. Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai (EN)     
8. Vadlīnijas skolēnu ilgtermiņa mobilitātes īstenošanai (EN)     
9. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem    
10. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu (EN)  
Pieteikumu veidlapas    
11. Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

 

    
NB! pilnvarojuma vēstules (mandates) atrodamas pieteikuma veidlapā 
12. Skolu apmaiņas partnerības (KA229)  
13. Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)  
14. Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)  
15. Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)  
16. Partnerības digitālās izglītības vides sagatavošanai (KA226)  
17. Radošuma partnerības (KA227)  
  Projektu īstenošana    
18. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējiem (KA229)

EN

LV

 
19. I Pielikums - Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem (KA201, KA202, KA203, KA204, KA226,KA227) 

EN

LV

 
20. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA229) EN  
21. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA201, KA202, KA203, KA204, KA226, KA227) EN  
22. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumu papildinājumi (KA201, KA202, KA203, KA204, KA226, KA227, KA229) 

LV

EN

 
23. IV Pielikums - Attiecināmās likmes (KA201, KA202, KA203, KA204, KA226, KA227) 

EN

 
24. IV Pielikums Attiecināmās likmes (KA229) EN  
25. Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par projektu rezultātu izplatīšanas platformu  
26. Mobility Tool+  webgate.ec.europa.eu  
27. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  
28. Intelektuālo rezultātu Darba laika uzskaites veidlapa  
29. Partnerības līguma paraugs  
  Palīgmateriāli    
30. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem LV  

 

2019. gada konkurss

  Projekta izstrāde  Dokuments Piezīmes
1.  Konkursa sludinājums  Konkursa sludinājums ir šeit.

 

2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem Programmas vadlīnijas  
3. Vadlīnijas EU Login konta reģistrēšanai (EN)   
4. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā (EN)   
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators Distance Calculator  
6. Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai (EN)   
7. Vadlīnijas skolēnu ilgtermiņa mobilitātes īstenošanai (EN)   
8.  Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem  
9.  Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu    
Pieteikumu veidlapas
10. Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201) NB! KA201, 202, 203, 204 pilnvarojuma vēstules (mandates) atrodamas pieteikuma veidlapā
11. Skolu apmaiņas partnerības (KA229)
12. Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)
13. Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)
14. Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)
Projektu īstenošana
15. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējiem (KA229) finansējuma līguma I pielikums

ENG

LV

 
16. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem (KA201, KA202, KA203, KA204) finansējuma līguma I pielikums      
17. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA229)  
18. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA201, KA202, KA203, KA204)  
19. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumu papildinājumi

 ENG

 LV

 

 
20. IV Pielikums Attiecināmās likmes (KA229)  
21. IV Pielikums Attiecināmās likmes (KA201, KA202, KA203, KA204)  
22. Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par projektu rezultātu izplatīšanas platformu EN  
23. Mobility Tool+ webgate.ec.europa.eu  
24. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  

 

2018. gada konkurss

 Projekta izstrāde  Piezīmes
1. Konkursa sludinājums 

Konkursa sludinājums ir šeit.

 
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem Programmas vadlīnijas

Infomācijai: 
Kā lasīt programmas vadlīnijas

 

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā

3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā (EN)
4. Attālumu aprēķināšanas kalkulators - Distance Calculator (EN)
5. Laika grafika veidlapa     
6. Pilnvarojuma vēstule (Mandate) EN   
7. Vadlīnijas skolēnu ilgtermiņa mobilitātes īstenošanai (EN)
8. Vadlīnijas tiešsaistes (web) formu aizpildīšanai (KA229) (EN)
9. Projekta pieteikumu aizpildīšanas process tiešsaistē (web) (KA229) (EN)
10. Projektu kvalitātes vērtēšanas ekspertu vadlīnijas (EN)
Pieteikumu veidlapas 
 11. Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

Veidlapas pirms aizpildīšanas jāsaglabā savā datorā (nospiediet ar labo peles taustiņu “save as”) un tikai tad tās ir jāatver.   

 

Skolu apmaiņas partnerības (KA229) projekta pieteikumu aizpilda tiešsaistē - skatīt manuāli.

 

 12. Skolu apmaiņas partnerības (KA229)

Aizpildīt tiešsaistē

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 23.03.2018. plkst. 12:00 (Briseles laiks). Vairāk informācijas: šeit.

 13. Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)
 14. Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)  
 15. Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)  
Projektu īstenošana
16. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējiem (KA229) finansējuma līguma I pielikums   EN  
17. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem (KA201, KA202, KA203, KA204) finansējuma līguma I pielikums

LV

EN

 
18. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA229)   EN  
19. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA201, KA202, KA203, KA204)

LV

EN

 
20. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumu papildinājumi

 ENG

LV

 
21. IV Pielikums Attiecināmās likmes (KA229)

 

  EN  
22. Attiecināmās likmes (KA201, KA202, KA203, KA204) EN  
23. Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par projektu rezultātu izplatīšanas platformu EN  
24. Mobility Tool+ webgate.ec.europa.eu  
25. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  

 

2017. gada konkurss

Pieteikumu veidlapas

 Projekta izstrāde  Piezīmes
1. Konkursa sludinājums 

Konkursa sludinājums ir šeit.

 
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem Programmas vadlīnijas

 

 
3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā Vadlīnijas  
4. Prezentācija PIC koda iegūšanai LV  
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators  http://ec.europa.eu  
6. Vadlīnijas 2017. gada konkursa elektronisko pieteikumu aizpildīšanai  
7.

Pilnvarojuma vēstule (Mandate)*

EN  
8.

Laika grafika veidlapa 

EN  
9. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem LV  
   
10. Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201) EN !Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!     
11.  Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA219) EN
12.  Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202) EN
13. Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203) EN
14. Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)  EN
  Projektu īstenošana    
15. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējiem (KA219) finansējuma līguma I pielikums  finansējuma līguma I pielikums (EN)   
16. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem (KA201, KA202, KA203, KA204) finansējuma līguma I pielikums

finansējuma līguma I pielikums (EN)

 
17. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA219)

EN 

LV

 
18. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumi (KA201, KA202, KA203, KA204))

lasīt latviešu valodā 

lasīt angļu valodā 

 
19. III Pielikums - Finanšu un Līguma noteikumu papildinājumi

 ENG

LV

 
20. Attiecināmās likmes (KA219) (EN)  
21. Attiecināmās likmes (KA201, KA202, KA203, KA204) (EN)  
22. Video ieskats Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas platformā www.youtube.com    
23. Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par rezultātu izplatīšanas platformu   (EN)  
24. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem (LV)   
25. Darba laika uzskaites veidlapa (EN)   
26. Partnerības līguma paraugs (EN)   
27. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem  Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  
28. Mobility Tool+

webgate.ec.europa.eu

 


2016. gada 
konkurss

 Projekta izstrāde  Piezīmes
1. Konkursa sludinājums 

Konkursa sludinājums ir šeit.

Konkursa sludinājuma labojumi ir šeit.

 
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem Programmas vadlīnijas angļu valodā   
3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā Vadlīnijas ir šeit.  
4. Prezentācija PIC koda iegūšanai LV  
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators  http://ec.europa.eu  
6. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai Vadlīnijas ir šeit.  
7.

Pilnvarojuma vēstule (Mandate)*

Pilnvarojuma vēstule atrodas sadaļā Templates.  
  Projektu īstenošana    
8. Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem (multibeneficiary  EN  
9. Finanšu un līguma noteikumi vairākiem saņēmējiem finansējuma līguma III pielikums  EN  
10. Attiecināmās likmes vairākiem saņēmējiem (multibeneficiary) finansējuma līguma IV pielikums  EN  
11. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam - skolu sadarbības projektiem (monobeneficiary

EN

 
12. Finanšu un līguma noteikumi vienam saņēmējam - skolu sadarbības projektiem finansējuma līguma III pielikums EN   
13. Attiecināmās likmes vienam saņēmējam – skolu sadarbības projektiem finansējuma līguma IV pielikums EN    
14. Video ieskats Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas platformā www.youtube.com   
15. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem LV  
16.

Darba laika uzskaites veidlapa 

EN  
17.

Partnerības līguma paraugs 

EN  
18.

Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem

Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  
19.

Mobility Tool+

webgate.ec.europa.eu  
20.

Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par rezultātu izplatīšanas platformu

  (EN)  

 

2015. gada konkurss

 Projekta izstrāde  Piezīmes
1. Konkursa sludinājums  Aicinājums 2015 LV.pdf LV  
2. Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem

erasmus-plus-programme-guide_en_version 3_14 11 2014 .pdf EN

erasmus_plus_programme_guide_lv_2015.pdf LV

 
3. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā erasmus_urf_manual_v.2.0.pdf EN  
4. Prezentācija PIC koda iegūšanai PIC koda iegusana organizacijaam.pdf LV  
5. Attālumu aprēķināšanas kalkulators  http://ec.europa.eu  
6. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai European Commission's Technical Guidelines 2015_janv.pdf EN  
7.

Pilnvarojuma vēstule (Mandate)*

mandate_en.doc EN   
8.

Laika grafika veidlapa

gantt-chart-template_en.xls EN  
9. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu EN  
10.

Biežāk uzdotie jautājumi par stratēģisko partnerību projektiem

FAQ_KA2.pdf EN  
  Projektu īstenošana    
11.  Līguma vispārīgie noteikumi vairākiem saņēmējiem  EN  
12. Finansēšanas un līguma nosacījumi vairākiem saņēmējiem - III Finansējuma līguma pielikums  EN  
13. Līguma vispārīgie noteikumi vienam saņēmējam - skolu sadarbības projektiem  EN  
14. Finansēšanas un līguma nosacījumi vienam saņēmējam - skolu sadarbības projektiem - III Finansējuma līguma pielikums  EN  
15. Darba laika uzskaites veidlapa EN  
16. Partnerības līguma paraugs  EN  
17. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  
18. Video ieskats Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas platformā www.youtube.com   
19. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem komun_vadlinijas_erasmus_plus_final.doc LV  
20. Mobility Tool+ webgate.ec.europa.eu  
21.  Rokasgrāmata projektu īstenotājiem par rezultātu izplatīšanas platformu   (EN)  

 

2014. gada konkurss

  Projekta izstrāde Piezīmes
1. Regula latviešu valodā regula latviski.pdf LV  
2. Konkursa sludinājums CALL for proposals.pdf LV  
3.

Erasmus+ programmas vadlīnijas

 

Jautājumi un atbildes

 

erasmus-plus-programme-guide_en_february.pdf EN

erasmus-plus-programme-guide_lv.pdf LV

 

E+_KA2_Strat_partn_jautajumi_atbildes.pdf EN

 

 

Aktualizēts 03.03.2014

Publicēts 18.06.2014

 

Publicēts 26.03.2014 

 

4. Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā Erasmus  URF manual v.2.0.pdf EN Aktualizēts 21.02.2014
5. Prezentācija PIC koda iegūšanai Prezentācija PIC iegusanai.pdf LV  
6. Attālumu aprēķināšanas kalkulators http://ec.europa.eu  
7. Privātuma paziņojums privātuma paziņojums LV.doc LV  
8. Vadlīnijas elektronisko pieteikumu aizpildīšanai Erasmus+ Technical guidelines for eForms.doc EN  Aktualizēts 13.03.2014
9. Pilnvarojuma vēstule (Mandate)* mandate letter_ENG.doc EN  
*Pilnvarojuma vēstules nav nepieciešamas, ja partnerību veido tikai skolas
10. Vadlīnijas ekspertiem par projektu kvalitatīvo vērtēšanu vadlīnijas ekspertiem par kvalitatīvo vērtēšanu_ENG.pdf EN  
11. Laika grafika veidlapa time table KA2 paraugs.xls EN  
  Projektu īstenošana  
12. Vispārīgie noteikumi stratēģisko partnerību projektiem visos sektoros  General Conditions_multi.doc EN  
13. Vispārīgie noteikumi tikai skolu sadarbības partnerību projektiem EN  
14. Finansēšanas un līguma nosacījumi - III Finansējuma līguma pielikums GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_multibeneficiary_KA2 Strategic partnership_upd.doc EN  
15. Komunikācijas vadlīnijas programmas Erasmus+ finansējuma saņēmējiem komun_vadlinijas_erasmus_plus_final.doc LV  
16. Finansēšanas un līguma nosacījumi skolu sadarbības projektiem - III Finansējuma līguma pielikums GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_school-to-school partnerships coordinators.doc EN  
17. Mobility Tool+ rokasgrāmata projektu īstenotājiem Rokasgrāmata pieejama šeit (EN)  
18. Video ieskats Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas platformā www.youtube.com   
19.

Tehniskā atskaite (KA2 PROGRESS Report Form)

2014 KA2 PROGRESS Report Form.doc EN  
20.
  • Progresa atskaite (KA2 INTERIM Report Form)
  • Progresa atskaites finanšu sadaļa (KA2 Interim Financial Report) (excel datne)

 EN

 

EN

 
21. Tehniskā atskaite Stratēģisko partnerību projektiem tikai starp skolām LV  

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems