Erasmus+ Zināšanu apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) 
Aktivitātes veids: Zināšanu apvienības (Knowledge Alliances)

Erasmus+ Zināšanu apvienības

Erasmus+ programmas zināšanu apvienības stiprina Eiropas inovācijas spēju un veicina inovāciju augstākajā izglītībā, uzņēmējdarbībā un plašākā sociālekonomikas vidē.

 

Zināšanu apvienības paredzētas, lai:

 • attīstītu jaunas, inovatīvas un daudzdisciplīnu pieejas attiecībā uz mācīšanu un mācīšanos;
 • stimulētu uzņēmējdarbību un augstākās izglītības pedagogu un uzņēmumu darbinieku uzņēmējdarbības prasmes;
 • veicinātu zināšanu plūsmu, apmaiņu un kopīgu zināšanu radīšanu.

Zināšanu apvienības ir starptautiski, strukturēti un uz rezultātiem virzīti projekti, jo īpaši starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, ir atvērtas ikvienai disciplīnai, nozarei un starpnozaru sadarbībai.

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK)  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)mājaslapas sadaļā par Zināšanu apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas: šeit

Zināšanu apvienības: 129.-136. lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 243. lpp.

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.  

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju. 

Projekta pieteicējs Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz EK izpildaģentūrai EACEA, to elektroniski aizpildot tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic EK izpildaģentūra EACEA.
Dokumenti un veidlapas  Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet EK izpildaģentūras EACEA mājaslapas sadaļā Zināšanu apvienības.   
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2020. gada 26. februārim (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)

Projekta ilgums Projekta ilgums ir divi vai trīs gadi
Finansējums 

EK ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2019)

Maksimālais ES finansējums 2 gadus ilgam projektam – EUR 700 000,-

Maksimālais ES finansējums 3 gadus ilgam projektam – EUR 1 000 000,-

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.


Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu skātīt Erasmus+ programmas vadlīniju (Programme Guide 2020A sadaļā.

 

Iepriekšējo konkursu rezultāti

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā

 • 2014. gada konkursa rezultāti pieejami šeit
 • 2015. gada konkursa rezultāti pieejami šeit
 • 2016. gada konkursa rezultāti pieejami šeit
 • 2017. gada konkursa rezultāti pieejami šeit
 • 2018. gada konkursa rezultāti pieejami šeit
Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems