26.02.2020

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā iekļauj divu veidu projektus: 

1. Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam jaunatnes jomā 

2.Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai 

Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam jaunatnes jomā 

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglōitības, mācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.
Plašāka informācija šeit...

Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, mācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kas ir stratēģiskās partnerības projekti labās prakses apmaiņai (t.sk., Starptautiskas jauniešu iniciatīvas)?

Šo projektu galvenais mērķis ir ļaut organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, kā arī apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Šajos projektos arī var radīt taustāmus rezultātus un tos izplatīt, taču to izstrāde un izplatīšana jāsedz no budžeta pozīcijas “Projekta vadība un īstenošana”. Šo projektu īstenošana iespējama tikai jaunatnes jomā.

Plašāka informācija šeit...

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems