Jaunumi

13.12.2017

Erasmus+ programmai augstākajā izglītībā priekšā jauni izaicinājumi un iespējas

Noslēdzot Erasmus+ trīsdesmitgades jubileju, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 8. decembrī organizēja tematisko konferenci par Erasmus+ ietekmi augstākās izglītības sektorā “No Erasmus līdz Erasmus+: kvalitāte un ietekme”, kurā programmas īstenotāji un eksperti izvērtēja paveikto, dalījās pieredzē un diskutēja par tās nākotni.

Programmai jauni izaicinājumi

Atklājot pasākumu, VIAA direktora vietniece Elita Zondaka akcentēja, ka Erasmus+ programma ir lielākā un veiksmīgākā mobilitātes programma pasaulē, kas sākusies Eiropā un turpina paplašināt savu darbību arī citur pasaulē. Tā palīdzējusi mūsu augstskolām kļūt atpazīstamām starptautiskā vidē, par ko liecina arī iebraucošo studentu skaita pieaugums pēdējo gadu laikā.

Kopumā augstākās izglītības jomā Latvijā 2015./2016. gadā studiju, prakses un akadēmiskā personāla mobilitātē iebrauca 1447 ārvalstnieki, savukārt 2010./2011. gadā – 1194.

Erasmus+ studiju vai prakses laikā iegūtās pieredzes atzīšana arī ir bijis būtisks mobilitātes veicinātājs.Nereti tā palīdz novērst arī smadzeņu aizplūšanas fenomenu, jo studentam ir jāatgriežas savā mītnes valstī.

Skatoties nākotnē, vairāki konferences delegāti uzsvēra nepieciešamību mazināt administratīvo slogu studentiem un augstskolām, kā arī ierobežot šķēršļus vīzu saņemšanai. Latvijas augstskolas vēlētos lielāku atbalstu no valsts vienotas internacionalizācijas stratēģijas jomā.

Programmas prioritātes nākamajā periodā būs sociālās iekļaušanas jautājumi un dažādu virtuālu risinājumu attīstīšana.

Studentiem svarīgs finansiālais atbalsts

Pārstāvot studentu viedokli, Latvijas Studentu apvienība prezentēja studentu aptaujas rezultātus, kas liecina, ka studentu vidū programma ir labi pazīstama un iecienīta, taču arvien vairāk studentu lēmumu doties mobilitātē sāk ietekmēt finansiālais segums, kas gandrīz pusei aptaujāto šķiet nepietiekams.

Jāņem vērā, ka arī studentu saistības tepat Latvijā, piemēram, darbs un ģimene, mēdz būt iemesli, kāpēc jaunieši mēdz atteikties no Erasmus+ iespējām. Tajā pat laikā studenti ļoti atvērti raugās uz mobilitāti visā pasaulē, vēlētos redzēt jaunus mobilitātes virzienus, piemēram, konferenču apmeklēšanai, kā arī sagaida lielāku atbalstu no pasniedzējiem, motivējot iesaistīties programmā.

Ēro Lonurms (Eero Loonurm) no Erasmus+ nacionālās aģentūras Igaunijā (Archimedes Foundation) iepazīstināja ar Igaunijas pieredzi Erasmus+ programmas īstenošanā. Kaimiņvalsts saskaras ar izaicinājumu, ka tajā iebraucošās mobilitātes apjoms ir lielāks par izbraucošo mobilitāti, kas Latvijā ir tieši pretēji. Turklāt ap 65% studentu, kas izbrauc no Igaunijas, dod priekšroku tieši praksei uzņēmumā.

Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta arī Erasmus+ tēlam un reputācijai, un E. Lonurms akcentēja, ka kopumā Erasmus+ programmai ir laba atpazīstamība, bet nereti tai ir jāsadzīvo arī ar ballīšu programmas tēlu, tāpēc visām iesaistītajām pusēm jāstrādā kopā un jāatceras, ka ikviens Erasmus+ students ir programmas vēstnesis.

Labā prakse Baltijā - internacionalizācija

Konference norisinājās Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitāšu ietvaros, un tajā piedalījās dalībnieki  no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Slovēnijas un Lielbritānijas. Dalībnieki no Igaunijas un Lietuvas dalījās ar savas valsts pieredzi Erasmus programmas īstenošanā un iepazīstināja ar labās prakses piemēriem.

Lietuvas Veselības zinātņu universitāte dalījās pieredzē, kā tai izdevās iegūt apbalvojumu par labāko Erasmus+ koordinatoru komandu valstī, organizējot savā augstskolā Erasmus dienas, personāla apmācību nedēļu un īstenojot citas aktivitātes, kas palīdz veicināt universitātes  internacionalizāciju mājās. Līdzīgas aktivitātes notiek arī Tallinas Tehnoloģiju universitātē Igaunijā, kur norisinās arī īpaša ārvalstu studiju diena, kurā partneraugstskolas var iepazīstināt ar sevi.

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) iepazīstināja ar starptautiskās sadarbības projektu par augstākās izglītības modernizāciju Centrālāzijā, kas vērsta uz pārtikas drošuma sistēmām un standartiem un tapa sadarbībā ar partneriem no Tadžikistānas un Kirgizstānas. LLU pieredze apliecina, cik plašas iespējas Latvijas augstskolām paver dalība Erasmus+ programmas centralizētajās aktivitātēs. 

Konferences prezentācijas apokoptā veidā pieejamas Erasmus+ sadaļā pasākumi.

Atskats bildēs uz tematisko konferenci par programmas ietekmi augstākās izglītības sektorā “No Erasmus līdz Erasmus+: kvalitāte un ietekme” VIAA Flickr kontā.  

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems