Jaunumi

20.08.2018

Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2018.gada konkursa rezultāti

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2018. gada konkursā apstiprināti 6 projekti ar Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību, kur Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” apstiprinātos divos projektos Latvijas augstskolas ir kā projektu koordinatori, un četros projektos - projektu partneri. 

Par 2018. gada konkursa rezultātiem  Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs informēja Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)).

Apstiprinātie projekti, kuros Latvijas augstskolas ir projekta koordinators:

  • Latvijas Universitāte – kopīgais projekts „Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies”;
  • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – kopīgais projekts  „Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine”;

Apstiprinātie projekti, kuros Latvijas augstskolas ir projektu partneri:

  • Rīgas Tehniskā universitāte – kopīgais projekts „SMARTCITY: Innovative Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies”;
  • Rīgas Stradiņa universitāte – kopīgais projekts „Risk Management and PREVENTion of AntIbioTics Resistance | PREVENT IT”;
  • Baltijas Starptautiskā akadēmija – kopīgais projekts „Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia”;
  • Biznesa augstskola „Turība” – kopīgais projekts „Mediation: training and society transformation/ MEDIATS”.

2018. gada konkursā Erasmus+ 1.pamatdarbības aktivitātē „Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana” un Žana Monē aktivitātē nav apstiprināti projekti ar Latvijas augstskolu dalību.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2018. gada konkursa rezultāti publicēti EACEA mājaslapā, saites uz detalizētu informāciju pieejamas mājaslapas sadaļā Erasmus+ » Konkursu rezultāti

Aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai par Erasmus+ 2019. gada konkursu, ko Eiropas Komisija parasti izsludina oktobrī.

2018. gada 30.-31. oktobrī Rīgā notiks Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko aktivitāšu Baltijas Info dienas, kas tiek tradicionāli organizētas katru otro gadu sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām secīgi katrā no Baltijas valstīm. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājaslapā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems