Uzdod savu jautājumu

Jautājumi un atbildes

Tēmas izvēle

05.11.2015  Izglītība un mācības

Labdien! Vai iespējams saņemt atbalstu mācībām Vācijas uzņēmumā (profesionāla apmācībā IT jomā)? Mēs esam Latvijas IT uzņēmums, gribam nosūtīt mūsu darbinieku uz mācībām Vācijā. Vai ir kāda programma šim mērķim? Paldies!

Diemžēl Erasmus+ šādu atbalstu nesniedz.

03.11.2015  Izglītība un mācības

Esmu pirmsskolas izglītības skolotāja, kura pirmsskolas sektorā strādā piecus gadus. Kas man ir jādara, lai Erasmus+ projektos darbotos kā projekta partneris, lai uzkrātu pieredzi projektu vadībā?

Lai iesaistītos Erasmus+ partnerībā, Jums ir jāatrod partneri, jāizstrādā un jāiesniedz projekta pieteikums.

Šobrīd jau ir izsludināts 2016. gada konkurss, aicinu Jūs iepazīties ar informāciju par konkursu un stratēģiskajām partnerībām mūsu mājaslapā: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/er_plus_str_partn/erasmus_plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=35490

Mūsu mājaslapā publicējam arī sadarbības piedāvājums, ko saņemam no citām valstīm. Tie ir atrodami šeit: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/er_plus_str_partn/erasmus_plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=35490

Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes partneru meklēšanu var īstenot arī  eTwinning portālā. Vairāk informācijas šeit: http://www.etwinning.lv/

Pēc Jaunā gada tiks organizēti arī semināri par projektu pieteikumu iesniegšanu, lūdzu sekojiet aktualitātēm mājaslapā.

Lai veicas!

19.09.2015  Izglītība un mācības

Es šogad beigšu vidusskolu, neesmu vēl izlēmusi, kur mācīties tālāk, tādēļ vēlos uzzināt, vai Erasmus+ sniedz iespēju piedalīties projektos, kuri nav saistīti ar mācīšanos (kas nav apmaiņas gads u.c.)? Vai pašam ir iespējams izveidot projektu?

Erasmus+ programmas ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas. Sīkāk par projektu iespējām Erasmus+ programmas ietvaros varat uzzināt šeit: www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas un šeit: www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/.

15.09.2015  Jaunatne

Labdien! Es patstāvīgi pieteicos European Volunteering Service (EVS) programmā un mani akceptēja, bet prasa uzrādīt sūtošās organizācijas datus. Mācos vidusskolas pēdējā klasē un nekādā organizācijā oficiāli neesmu, tāpēc nezinu, kādus datus sūtīt. Vai jūs sniedzat konsultācijas šādos jautājumos un kur man vērsties?

Labdien!

Taisnība, lai dotos Eiropas Brīvprātīgajā darbā, ir jāatrod nosūtītājorganizācija šeit Latvijā, kura nosūtīs Jūs darbam organizācijā, kura Jūs ir akceptējusi. Eiropas Brīvprātīgā darba projektus nevar iesniegt privātpersona. Dažādas organizācijas un projektus var meklēt šajās mājaslapās: http://www.youthnetworks.eu/ un http://europa.eu/youth/eu/article/looking-volunteering-opportunities_en.

Šajā datubāzē var atrast Latvijas organizācijas, kurām ir nosūtošās organizācijas statuss: http://europa.eu/youth/evs_database_en.
Plašāka informācija, kā kļūt par brīvprātīgo: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/velos-klut-par-brivpratigo.

10.08.2015  Izglītība un mācības

Vēlamies pieprasīt ERASMUS+ praktikantu no ES.  Kur man būtu jāiesniedz sludinājums/pieprasījums? Vai ir kāds paraugs, forma? 

Labdien!

Ja vēlaties uzņemt profesionālās izglītības praktikantu, tad uzņēmumam ir jākontaktējas ar kādu citas valsts atbilstošu profesionālās izglītības iestādi, kas caur Erasmus+ programmu varētu atsūtīt kādu savas skolas audzēkni.

Lai sameklētu praktikantu augstākās izglītības sektorā, uzņēmums/institūcija var izmantot ar Eiropas Komisijas atbalstu tapušo portālu ErasmusIntern. Tajā ir iespēja gan meklēt starp portāla lietotājiem sev piemērotu kandidātu, gan ievietot savu prakses vietas sludinājumu.

07.07.2015  Izglītība un mācības

Labdien! Kad būs zināmi rezultāti par apstiprinātajiem projektiem 2015 gadā (KA2, stratēģiskās partnerības)?

Labdien!

Erasmus+ apstiprināto projektu saraksti tiks publicēti pēc 2015. gada 29. jūlija. Tie būs skatāmi Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā šeit.

12.04.2015  Sports

Labdien, gatavojamies projektu konkursam ERASMUS+ 'Sporta bezpeļņas pasākumi'. Vai VIAA ir pieejamas konsultāciju iespējas projekta pieteikuma sagatavošanā un ar tā iesniegšanu saistītām aktivitātēm? 

Erasmus+ programmas Sporta aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA, detalizēta informācija pieejama EACEA mājaslapā - http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport.

VIAA kā Erasmus+ Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā izplata informāciju par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm, attiecīgā sadaļa pieejama VIAA mājaslapā - http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_sport/.

Eiropas Komisija 11/02/2015 organizēja Info dienu par Erasmus+ Sporta aktivitātes 2015. gada konkursu - materiāli, prezentācijas (t.sk. video) pieejami šeit: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en.

Papildu jautājumu gadījumā jāsazinās ar EK izpildaģentūru EACEA - EACEA-SPORT@ec.europa.eu.

26.02.2015  Izglītība un mācības

Rudens semestrī Erasmus+ ietvaros biju Zviedrijā SLU. Pašreiz mums ir jāpielīdzina priekšmeti. Jautājums - kā notiek pielīdzināšana? Līdzina pēc kredītpunktiem vai individuāli priekšmetus?

Mobilitātes perioda pielīdzināšana notiek saskaņā ar trīspusējo mobilitātes līgumu, kas noslēgts starp studentu, uzņemošo un nosūtošo institūciju, un saskaņā ar nosūtošajā augstākās izglītības iestādē esošo mobilitātes perioda atzīšanas kārtību. Šajā procesā tiek ņemti vērā gan mobilitātes laikā apgūtie priekšmeti, gan par tiem piešķirtie kredītpunkti.

08.02.2015  Izglītība un mācības

Labdien! Šobrīd mācos RPIVA 1. kursā par pirmsskolas pedagogu. Vai man ir iespēja piedalīties kādā no ERASMUS+ projektiem? Vai ir nepieciešamas labas angļu val. zināšanas? Šobrīd angļu val. pārvaldu daļēji.

Studentiem ir iespējas doties Erasmus studiju vai prakses mobilitātē uz kādu no Erasmus+ programmas dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm vai uzņēmumiem, taču sīkāk par to, kā Erasmus+ studentu mobilitāte tiek organizēta Jūsu augstskolā, kā arī par atlases kritērijiem, Jūs varat uzzināt pie savas augstskolas Erasmus koordinatora.

Bieži studijas un prakse notiek angļu valodā, taču iespējama arī cita mobilitātes valoda.

04.01.2015  Jaunatne

Kā rakstīt projektu?

Labdien!

Lai rakstītu projektu iesakam sākumā skaidri formulēt ideju un tēmu ar kuru vēlaties strādāt.

Būtiski izskatīt programmas vadlīnijas, lai saprastu kura veida projektu rakstīsiet: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2015/dokumenti/lv_erasmus_programme_guide_2015_version_3_10-11-2014.pdf

Lai saprastu, kā jāaizpilda projekta pieteikums, iesakam noskatīties: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas

Sākot aizpildīt pieteikumu, ja rodas jautājumi, droši sazinieties ar jolanta.serma@jaunatne.gov.lv

 

Lai veicas!

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems